Ministerstvo zemědělství ČR [MZe ČR] chce v příštích letech zvýšit plochy ekologicky obhospodařované zemědělské půdy z dosavadních 15 na 22 procent. Vzrůst by měla i výměra orné půdy v ekologickém zemědělství a spotřeba biopotravin. Vyplývá to z Akčního plánu ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2021–2027.

Akční plán, který schválila vláda, navazuje na nový Evropský akční plán pro ekologickou produkci. Je v souladu s cíli Společné zemědělské politiky EU a strategiemi Evropské komise „od zemědělce ke spotřebiteli“ [Farm to Fork] a pro oblast biologické rozmanitosti podle Zelené dohody pro Evropu.

V Česku aktuálně funguje více než 4 600 ekofarem hospodařících na 541 tisících hektarech. Ekologičtí zemědělci se starají o 15 procent zemědělské půdy. To Česko řadí mezi patnáct zemí světa s nejvyšším podílem ekologicky ošetřovaných ploch v porovnání s celkovou výměrou zemědělské půdy. V Evropské unii je Česko na šestém místě. Produkce ekofarem v roce 2019 byla odhadnuta na 7,2 mld. korun. Což představuje 5,1% podíl na zemědělské produkci Česka.

Co je vlastně cílem akčního plánu

Akční plán si dává za cíl, aby do roku 2027 zemědělci v Česku ekologicky hospodařili na 22 procentech zemědělské půdy. Biopotraviny se mají přitom podílet na celkové spotřebě potravin a nápojů až čtyřmi procenty. Předloni dosahovaly podílu 1,52 procenta. Průměrná roční spotřeba činila 492 korun na obyvatele [v roce 2018 to bylo 416 Kč].

„Ekologické zemědělství a výroba biopotravin mají dlouhodobě vzrůstající trend. Například trh s biopotravinami v roce 2019 vzrostl o 19 procent. Lidé se také více zajímají o to, v jaké krajině žijí a jaké jídlo jedí,“ říká ministr zemědělství Miroslav Toman [ČSSD].

Upřesnil, že akční plán počítá se zajištěním financování výzkumu a poradenství. Cíl je zprostředkovat zemědělcům nejnovější poznatky z ekologického zemědělství.

Ekologická produkce a péče o půdu

Zásadní pro další rozvoj ekologického zemědělství v Česku je podle plánu zaměření se hlavně na produkci mléka, pěstování ovoce, zeleniny a vinné révy. Jednotlivá klíčová opatření akčního plánu rozpracuje MZe ČR v samostatných dokumentech, které vyčíslí i jejich ekonomické dopady. Důležitá bude podle úřadu i výuka o ekologickém zemědělství v rámci odborného vzdělávání.

Ministerstvo uvedlo, že chce nadále podporovat ekologické podniky a výrobu biopotravin, sdružování zemědělců, výrobců a obchodníků a usnadňovat farmám přístup na trh. Akční plán bude proto obsahovat nový návrh značení biopotravin domácího původu včetně jejich propagace. Cílem je mimo jiné zvýšit podíl biopotravin ve veřejném stravování. Předloni dosahoval obrat u biopotravin ve veřejném stravování pouhých 301 milionů korun.

Jak si stojí trh s biopotravinami

Trh s biopotravinami v Česku roste od roku 2011. Předloni se meziročně zvýšil o 19 procent. Tuzemské domácnosti spotřebovaly biopotraviny za 5,26 miliardy korun [v roce 2018 za 4,43 mld. Kč].

Obrat českých společností na trhu s biopotravinami činil v roce 2019 přibližně 8,26 miliardy korun [v roce 2018 7,02 mld. Kč]. Z celkové spotřeby biopotravin činil obrat v maloobchodě 3,85 miliard, 302 milionů tvořil obrat přímého prodeje, například z farem.

Nejvíce biopotravin nakoupili čeští spotřebitelé v maloobchodních řetězcích, tedy v supermarketech a hypermarketech [35 %/1,8 mld. Kč]. Dále pak v prodejnách zdravé výživy a biopotravin [16,2 %/851 mil. Kč], prostřednictvím e-shopů [15,2 %/801 mil. Kč] a drogerií [15,2 %/797 mil. Kč]. Detailnější informace uvádí Zpráva o trhu s biopotravinami v ČR v roce 2019.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here