Stavební firmy loni utržily 536 mld. Kč. Za byty 110 mld. Kč

141
stavebni
Foto: FinTag.cz

Stavební firmy loni utržily 536 miliard korun. To je o 1,1 procenta méně než v roce 2019. Nejvíce peněz vydělaly za stavby dopravní infrastruktury, dále pak za údržby, opravy a modernizace. Podstatně méně inkasovaly za výstavbu bytů. Uvedl to Český statistický úřad [ČSÚ].

Tři čtvrtiny z celkového objemu stavebních prací loni připadaly na novou výstavbu. Tento podíl meziročně mírně klesl. Z toho přibližně čtvrtina prací připadla na opravy, údržbu a modernizaci. Ve většině segmentů stavebních prací došlo k meziročnímu poklesu.

„Meziroční pokles je mírnější než v případě indexu stavební produkce zejména z důvodu jiné cenové hladiny,“ říká vedoucí oddělení statistiky stavebnictví ČSÚ Petra Cuřínová.

Z územního hlediska provedly firmy s dvaceti a více zaměstnanci nejvíce stavebních prací v Praze. V ní šlo ve značné míře o výstavbu bytových a nebytových nevýrobních budov. S odstupem pak následovaly kraje Jihomoravský a Středočeský. V nich se na stavebních pracích nejvíce podílela výstavba dopravní infrastruktury. Na opačném konci se nacházejí kraje Karlovarský a Liberecký, které jsou ovšem významně menší svou rozlohou.

Nejvíce se prostaví v dopravní infrastruktuře

Větší stavební podniky realizovaly pro veřejné zadavatele 51 procent z celkového objemu vynaložených prostředků na stavební práce. Tento podíl po propadu v letech 2016 a 2017 dále rostl.

„Veřejné prostředky v převážné většině směřovaly do výstavby inženýrských staveb, případně nebytových nevýrobních budov,“ doplňuje Cuřínová.

Největší podíl na tržbách připadal na inženýrské stavitelství, především výstavbu dopravní infrastruktury. Tržby v tomto oboru meziročně rostly o 14,3 procenta na 166,8 mld. korun. Následovaly opravy a údržba s meziročním růstem o 1,9 procenta na 127,7 mld. korun.

Naopak obrat za stavby bytových budov klesl o 7,2 procenta na 73,3 miliardy. Tržby za výrobní budovy se snížily o 16,6 procenta na 76,6 miliardy. Za nevýrobní budovy [školy, nemocnice nebo kanceláře] pak spadly o 4,1 procenta na 74,8 miliardy korun.

Podíl tržeb vytvořených v zahraničí meziročně klesl o 0,9 procentního bodu na 2,4 procenta.  Podíl prací provedených v zahraničí je zanedbatelný, podle ČSÚ se však najdou i firmy, kde práce v zahraničí tvoří významnou součást jejich celkového obratu. Absolutní objem 12,6 miliardy korun byl nejnižší od roku 2014.

Za výstavbu bytů stavební firmy inkasovaly 109,5 mld. Kč

V roce 2020 firmy dokončily 31 412 nových bytů, meziročně o 5,5 procenta méně. I přesto je dle ČSÚ tento rok druhým nejúspěšnějším v uplynulém desetiletí. Více než polovina bytů připadala na rodinné domy, třetina pak na bytové domy. Z územního hlediska se nejvíce nových bytů dokončilo ve Středočeském kraji a Praze. Na chvostu tradičně zůstávají Karlovarský a Liberecký kraj.

Na výstavbu nových bytů bylo v roce 2020 vynaloženo 109,5 miliardy korun. Meziročně tyto náklady vzrostly o 5,4 procenta. U jednoho bytu v rodinném domě vyšplhaly v průměru na 3,75 milionu korun, u bytu v domě bytovém na 2,65 milionu korun,“ říká Silvie Lukavcová z oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ.

Upozorňuje zároveň na snížení průměrné velikosti bytů v bytových domech. Zde převažují dvoupokojové byty s průměrnou obytnou plochu 51,0 m2 a užitnou 65,9 m2. U rodinných domů, kde více než 80 procent bytů tvořily byty čtyřpokojové a větší, byla průměrná obytná plocha jednoho bytu 91,1 m2 a průměrná užitná plocha 133,9 m2.

Počet dřevostaveb loni překročil 15 procent

Nejčastěji je při výstavbě používána zděná nosná konstrukce, kterou mělo více jak ¾ bytových a více jak 80 procent rodinných domů. Po mírném poklesu v roce 2019 podíl dřevostaveb v loňském roce opět překročil hranici 15 procent. Dokončeno bylo přes 2 800 nových rodinných domů s dřevěnou konstrukcí.

Pozitivní jsou dle ČSÚ i výsledky týkající se energetické náročnosti budov. Pokračuje trend poklesu počtu rodinných domů dokončených v energetické třídě C a již pátý rok v řadě ho překračuje podíl domů dokončených ve třídě B, v roce 2020 jich bylo 68 procent.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here