„Výpověď dohodou“ bez udání důvodu a bez odstupného

9117
bez_udani_duvodu
Foto: Neplatnyvyhazov.cz

Roste počet lidí, kteří byli v době protikoronavirových opatření, kdy se uzavíralo mnoho podniků nebo byla jejich činnost omezena, nuceni podepsat dohodu o rozvázání pracovního poměru bez udání důvodu. Skutečným důvodem však byla nadbytečnost zaměstnanců, pro které neměla jejich firma práci.

Tušíte, že je to i váš případ? Potýkal se váš zaměstnavatel s problémy kvůli covidu-19, ztratil zakázky nebo musel zavřít provoz a pro vás přestal mít uplatnění? Možná jste podepsali dohodu, ve které nebyl uveden důvod nebo nebyl pravdivý, ale skutečným důvodem byl nedostatek práce na straně zaměstnavatele. V tom případě se můžete domáhat odstupného stejně, jako by byla důvodem nadbytečnost.

Bez ohledu na nepravdivě uvedený nebo žádný důvod v dohodě o rozvázání pracovního poměru můžete u soudu prokázat, jaká byla jeho skutečná příčina. A pokud to skutečně byla nadbytečnost, máte podle zákona nárok na odstupné, které může být podle odpracované doby až trojnásobek vašeho průměrného výdělku za předchozí měsíce. Není tedy rozhodující, co je uvedeno v dohodě o ukončení pracovního poměru, ale jaký byl skutečný důvod ukončení vašeho pracovního poměru.

Určitě není pozdě se bránit, lhůta k uplatnění nároku na odstupné trvá 3 roky. Vaši bývalí kolegové, obzvláště, pokud je postihl podobný osud, velmi rádi u soudu potvrdí, jaký byl faktický důvod vašeho propuštění. Ve prospěch zaměstnance hraje i to, že u soudu má výpověď svědka větší váhu než účastníka řízení – zaměstnavatele. Jsou-li tedy kolegové a spoluzaměstnanci, které navrhnete jako svědky, ochotni svědčit ve váš prospěch, bude mít jejich výpověď větší váhu než to, co tvrdí váš zaměstnavatel. Možná vás zaměstnavatel nutil podepsat i tzv. „výpověď dohodou“, což je něco jiného než dohoda o rozvázání pracovního poměru. Pozor, je to jen další zástěrka, jak vás donutit rozvázat pracovní poměr bez nároku na odstupné.

Pokud se nechcete do sporu se zaměstnavatelem pouštět “na vlastní pěst”, můžete se obrátit se na společnost Neplatnyvyhazov.cz. Specializuje se na oblast neplatných výpovědí a má bohaté zkušenosti, které dokáže využít ve prospěch svých klientů. Díky finančnímu zázemí také zaplatí náklady na advokáta, soudní poplatek i další náklady soudního řízení a dokáže tak vyrovnat síly s neseriózním zaměstnavatelem. Rychle a bezplatně vyhodnotí váš případ nejdéle do druhého dne a navrhne, jak nejlépe se bránit. Nenechte se připravit o peníze, které vám náleží!

Adman’s Choice

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here