Stavební úřady zůstanou tam, kde jsou, potvrdil Bartoš

792
stavebni
Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš / Foto: Redakce FinTag.cz

Vláda odloží účinnost části nového stavebního zákona. Učiní tak dle ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše [Piráti] ve zrychleném řízení začátkem února. V následujících měsících představí vlastní stavební zákon.

Vláda navrhuje pouze částečný odklad účinnosti stavebního zákona. To proto, aby nebrzdila rozvoj významné infrastruktury, jako jsou stavby dálnic, železnicenergetické infrastruktury.

„Bylo nutné najít legitimní cestu, jak nástup účinnosti části stavebního zákona zastavit,” uvedl ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.  

Stavební zákon, jehož příprava trvala čtyři roky, míří do praxe

Novelu stávajícího stavebního zákona chce připravit ve spolupráci s dotčenými partnery a odbornou veřejností. Cíl zákona zůstává podle ministra stejný. Má u nás zrychlit povolování staveb s ohledem na zájmy občanů.

„Pokud bude druhého února návrh zákona Vládou ČR schválen, první čtení by mělo v Poslanecké sněmovně proběhnout v polovině února a do května bychom návrh mohli schválit. Novela stavebního zákona pak bude předložena záhy,” upřesnil ministr.

Jakých změn dozná stavební zákon

Podle ministra Bartoše vůbec nejzásadnější změnou v zákoně bude zrušení celé nové soustavy státních stavebních úřadů v čele s Nejvyšším stavebním úřadem. Pracoviště tak zůstanou tam, kde jsou, tedy na obcích a ve městech.

„Toto uspořádání je tradiční, léty osvědčené a zajišťuje, že stavební úřady budou co nejblíže lidem,“ uvedl Bartoš.

Boj o další existenci stavebních úřadů začal

Zároveň dodal, že vláda zachová Specializovaný stavební úřad, jenž bude mít na starosti velké infrastrukturální stavby. Pravomoci a úkoly minulou vládou navrhovaného Nejvyššího stavebního úřadu dle něj převezme Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Vláda zruší nařízení o takzvané institucionální integraci

Další změna je zrušení takzvané institucionální integrace. Podle nového stavebního zákona měl totiž stavební úřad sám převzít rozhodování, které se týkalo například ochrany vod, památek, lesů a podobně. Podle Bartošových slov by to bylo sice pohodlné, ale velmi riskantní.

„Asi nikdo nechceme, aby do potoka pod naší zahradou začala továrna vypouštět odpadní vody,“ uvedl.

Podle něj novela zákona nadále zachovává, aby si stanoviska všech úřadů vyžádal stavební úřad sám. Stavebník tak dle jeho slov nebude muset obíhat úřady.

„Důraz samozřejmě klademe také na digitalizaci,“ dodal v této souvislosti.

MMR vyhlásilo IT tendry za tři miliardy na nový stavební zákon  

Zdůraznil, že vláda rozhodně nic nezmění na principu nového stavebního zákona – „jeden úřad, jedno razítko“. Dle jeho slov i podle změněného stavebního zákona stavebník podá úplnou dokumentaci na stavební úřad a dál už by se neměl o nic starat.

  –DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here