ÚOHS stvrdil 80 milionů pokuty pro olomoucký IT kartel

873
IT
Ilustrační foto: Pixabay.com

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže [ÚOHS] znovu uložil pokuty IT účastníkům takzvaného olomouckého IT kartelu. Šestice IT firem má zaplatit celkem 79 202 000 Kč za podvody v IT zakázce pro Olomoucký kraj.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže [ÚOHS] opětovně uložil pokuty účastníkům takzvaného olomouckého IT kartelu, když předchozí rozhodnutí zrušil v části o pokutě v rámci rozkladového řízení předseda Úřadu.

„Novým rozhodnutím byly šesti účastníkům kartelu uloženy pokuty v souhrnné výši 79 202 000,- Kč. Rozhodnutí není dosud pravomocné a může být proti němu podán rozklad,“ uvedl ÚOHS ve své zprávě.

Předseda ÚOHS potvrdil kartel u IT zakázky pro Olomoucký kraj

Důvod, proč úřad opětovně udělil pokuty, spočívá v jejich zrušení předsedou ÚOHS Petrem Mlsnou. Ten totiž v rámci řízení o rozkladu v srpnu 2021 sice potvrdil, že mezi účastníky řízení došlo k protisoutěžnímu jednání, ale zrušil část rozhodnutí týkající se uložených pokut. A to jen s výjimkou pokuty pro společnost A-Scan s.r.o. ve výši 232 000 korun. Požadoval lepší odůvodnění výpočtu pokut. Avšak úřad nyní novým rozhodnutím pokuty opětovně stanovil ve stejné výši, a to následovně:

  • ICZ a.s.: 26 867 000 Kč
  • MERIT GROUP a.s.: 20 154 000 Kč
  • Asseco Central Europe, a.s.: 13 500 000 Kč
  • AUTOCONT a.s.: 11 422 000 Kč
  • TESCO SW a.s.: 6 854 000 Kč
  • FPO s.r.o.: 405 000 Kč

Upřesněme, že pokuty ukládané ÚOHS za porušení zákona musí plnit funkci správního trestu. Zároveň mají být pro dotčené soutěžitele nebo orgány veřejné správy dostatečně citelné. Pokuty neplní jen funkci represivní, ale současně i preventivní, aby odrazovaly od opakování porušení zákona. 

IT zakázky pro stát jsou jedna velká džungle, zní z NKÚ

Manipulování pro stát mnohdy nevýhodných dodávek IT řešení v nedávném podcastu FinTag.cz potvrdil prezident Nejvyššího kontrolního úřadu [NKÚ] Miloslav Kala. V něm upozornil na nutnost ukončení výhod IT firmám, které podnikají se státem. Ty jsou podle něj neoprávněné a vyplývají z toho, že stát nemá IT odborníky na své straně.

Miloslav Kala: IT je dnes to samé, co byly dříve dálnice

Podle něj náklady na provoz IT systémů český stát ročně vyjdou na cca 25 miliard korun. Zhruba od roku 2012 do roku 2020 do nich stát investoval zhruba 130 miliard korun. Což je více než 16 miliard ročně, ale stále je to méně, než kolik stojí udržet tyto IT systémy v chodu. Ve veřejné správě je navíc v provozu bezmála osm tisíc informačních systémů. Což dle jeho názoru svědčí o tom, že celý systém nemůže být efektivní už z principu.

O co šlo v IT kartelu v Olomouci

Podle původního prvostupňového rozhodnutí ÚOHS z prosince 2020 se společnosti AUTOCONT [nástupnická společnost AutoCont CZ], TESCO SW, ICZ, MERIT GROUP, A-Scan, Asseco Central Europe, a FPO s.r.o. dopustily porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže. A to tím, že si prostřednictvím vzájemných kontaktů a výměny informací rozdělily plnění veřejné zakázky „Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji“. Tu v roce 2012 zadával Olomoucký kraj.

Členové kartelu se dále nezákonným způsobem podíleli na tvorbě zadání předmětné zakázky. Jejich takzvaná “zakázaná dohoda” ovlivnila výsledek zadávacího řízení tak, aby nabídka, na jejímž plnění se zúčastní všichni, byla vítězná.

„Svůj plán následně realizovali tím způsobem, že dne 30. 4. 2012 byly podány dvě sladěné nabídky. A to výhodnější nabídka společnosti AutoCont CZ., ve které byli ostatní účastníci řízení jako subdodavatelé, a krycí nabídka společnosti ICZ,“ uvedl ÚOHS.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here