Papež František apeloval na správce daní, aby nekradli

402
papez
Foto: Pixabay.com

Papež František vyzval k placení daní a odsoudil daňové úniky. Správa daní se podle něj ale musí řídit zákonností a transparentností. S vybranými penězi se dle něj má hospodařit účelně a ti, kteří spravují majetek všech, nemají krást.

Podle agentury Reuters jsou daňové úniky v Itálii velmi rozsáhlé a státní kasa každoročně přichází podle odhadů o zhruba 100 miliard eur ročně [cca 2,5 bil. Kč]. Papež František se i za této situace při svém jednání se zástupci italské daňové správy přidržel Bible. A v ní Ježíš zřetelně říká, jak se to má s placením daní. To, když se ho farizeové snažili nachytat a poslali k němu své učedníky s Herodovci se záludnou otázkou.

„Mistře, víme, že jsi pravdomluvný a že učíš cestě k Bohu podle pravdy. Nedbáš lidských ohledů, nehledíš totiž na to, čím kdo je. Pověz nám tedy: Co myslíš, je dovoleno platit daň císaři, nebo ne?“

Podpisy: Kdo si koupí významnou osobnost, neprohloupí

Avšak Ježíš prohlédl jejich zlý úmysl a odpověděl: „Co mě pokoušíte, pokrytci? Ukažte mi peníz, kterým se platí daň!“ Podali mu denár. Zeptal se jich: Čí je to obraz a nápis?“

Odpověděli: „Císařův.“

Tu jim řekl: „Dávejte tedy, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu.“

O několik tisíc let později…

Papež František se o daních rozhovořil minulý týden v neděli. Podle něj spravedlivě nastavený daňový systém slouží k rozvoji obecného blaha, k ochraně důstojnosti chudých a ke snižování nerovností.

„Také je ale nutné, aby využití výnosů z daní bylo transparentní,“ dodal papež.

Správa daní se podle něj proto musí řídit zákonností, nestranností a transparentností. To je podle hlavy římskokatolické církve nezbytné i při nakládaní s veřejnými prostředky.

„Ti, kteří spravují majetek všech, mají tu závažnou zodpovědnost se neobohatit,” uvedl papež František, jenž je v pořadí 266. papežem.

Vláda škrtá do živého, rozčilovala se v ČT Alena Schillerová

Podle něj transparentnost může občany podnítit k důslednému placení daní. To ale jen tehdy, když vidí, že s výnosy stát zachází účelně. Naopak neprůhlednost podle papeže vytváří “podezření a špatnou náladu”.

Transparentní, zákonné a spravedlivé zdanění podle Františka podporuje přerozdělování bohatství, a tím chrání důstojnost chudých a posledních. Tedy těch, kteří dle jeho slov čelí nebezpečí, že budou zatlačení mocnými. V této souvislosti pak vyzval k ochraně veřejného zdravotnictví hrazeného z daní.

„Neměli bychom skončit v placené zdravotnické službě, ve které chudí nemají na nic nárok,” uvedl.

Káže vodu, pije víno?

I přes jasná papežova slova kritici katolické církve upozorňují, že Vatikán a římskokatolická církev mají v Itálii rozsáhlé a neodůvodněné daňové úlevy. Poukazují například na to, že stát církev zahrnuje do výjimky platby daně z nemovitosti. Na ni mají právo kostely a chrámy, ale i nemovitosti, které běžně používá pro podnikatelské účely. Tuto daňovou výjimku odmítl v roce 2018 i Soudní dvůr Evropské unie. V tomto ohledu není bez zajímavosti, že římskokatolická církev v Česku žádné daňové úlevy ze správy majetku, který jí byl vrácen v církevních restitucích, nemá.

Větší hodnotu má majetek než peníze, říká sekretář ČBK

Naopak v Itálii podle odhadů největšího italského sdružení nevěřících UAAR katolická církev právě na daňových úlevách ročně ušetří na 600 milionů eur [cca 14,6 mld. Kč]. A podle nevěřících neoprávněně. Zástupci katolické církve kritiku ale odmítají. Blahosklonně pak jednají i se správci daní. Ostatně celníci, výběrčí daní, jsou v Bibli velmi frekventované téma. Navíc patron účetních, celníků a výběrčích daní svatý Matouš Evangelista, údajný autor Evangelia podle Matouše byl sám celník či výběrčí daní v Kafarnaum. Patřil tedy k lidem, o nichž si Židé mysleli jen to nejhorší, protože vybírali daně, peníze předávali Římanům a část z nich jim šlo do vlastních kapes.

Jenže i pro tyto osoby mají věřící pochopení. Vždyť Ježíš, který stoloval s celníky a hříšníky, kritizujícím farizeům řekl: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a naučte se, co to znamená. Milosrdenství chci, a ne oběť. Neboť jsem nepřišel povolat spravedlivé, ale hříšníky k pokání.“

–DNA/ČTK–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here