NRB loni poskytla úvěry za 43,5 mld. Kč. Většinou šlo o záruky

420
NRB
Foto: FinTag.cz

Celkem 43,5 mld. Kč loni čerpali podnikatelé od Národní rozvojové banky [NRB] ve formě zaručených úvěrů [92,5 %] či přímo poskytnutých úvěrů [6,2 %]. Nebo i záruk za spoluúčast [0,3 %], jež skládají cestovní kanceláře pojišťovnám při úpadku.

Celkově loni Národní rozvojová banka [dříve ČMZRB] podpořila 7 589 projektů. Většina z nich měla provozní charakter [podpůrný program Covid III]. Firmy ale ve srovnání s předchozími roky více žádaly o úvěry i na svůj rozvoj – na pořízení nových technologií či rozšíření svých výrobních prostor. Objem poskytnutých zdrojů na investice činil 13 procenta z celku.

„NRB v roce 2021 sehrála důležitou úlohu v rámci proticyklického působení a zajištění dostatečné likvidity pro podnikatelský sektor. […] I díky našim finančním nástrojům v uplynulých měsících neomezily běžné banky úvěrování. A podniky se tak nedostaly do obtíží souvisejících s nedostatkem kapitálu,“ uvedl předseda představenstva Národní rozvojové banky Jiří Jirásek.

NRB loni a předloni sehrála klíčovou roli při poskytování záruk u takzvaných covidových úvěrů. Ty čerpaly podnikatelé a firmy od komerčních bank a jim záruky za tyto úvěry poskytovala právě NRB. Ukázkovým příkladem je podpůrný program Covid III.

Vůbec nejvíce úvěrů se státní zárukou Covid – III sjednala KB

„V obdobích hospodářského růstu se naše banka podílí cca na 20 procent všech bankovních úvěrů do 30 milionů korun, které čerpají zejména malé a střední podniky. V roce 2020 se tento podíl zdvojnásobil a na hranici 40 procent se držel i během loňského roku,“ upřesnil Jirásek.

NRB se tak podílela na 40 procentech všech úvěrů do 30 milionů korun, které banky loni poskytly nefinančním podnikům. Významně tak přispěla k zpřístupnění úvěrových zdrojů malým a středním podnikům.

Podpora pro malé, střední i rodinné firmy

Téměř všechny podpořené projekty NRB realizovaly malé a střední podniky s méně než 250 zaměstnanci. Ty tvořily 99 procent podpořených projektů. Z hlediska objemu poskytnutých jim směřovalo 94 procent všech poskytnutých zdrojů.

„U produktů napřímo poskytovaných naší bankou [tj. vyjma záruky COVID III] byly dokonce v 91 procentech případů podpořeny pouze projekty malých podniků s méně než 50 zaměstnanci a směřovalo jim 74 procent všech poskytnutých zdrojů,“ poukazuje na to, kdo je nejčastější příjemce podpor od rozvojové banky, Jiří Jirásek. 

Zvýhodněné financování od NRB směřovalo podnikům hlavně v oblastech:
  • Maloobchod a velkoobchod: 33 %
  • Zpracovatelský průmysl: 23 %
  • Stavebnictví: 17 %
  • Zemědělství a lesnictví: 6 %
  • Doprava a skladování: 5 %
Nejvíce podpořených projektů připadá na území:
  • Hlavního města Prahy: 15 %
  • Jihomoravského kraje: 3 %
  • Moravskoslezského kraje: 12 %
  • Středočeského kraje: 10 %
  • Jihočeského kraje: 6 %

K podpořeným projektům patří i provozy rodinných firem. Aktuálně oficiální označení „rodinný podnik“ nese 864 společností. NRB v roce 2021 podpořila 30 procent z nich. Pomohla jim profinancovat 297 projektů v objemu 2,3 miliardy korun napřímo poskytnutých nebo zaručených úvěrů. Rodinné firmy u nás nejčastěji poptávají investiční úvěr z programu Expanze.

NRB a podpora municipalitám

V souladu s novou strategií se NRB v roce 2021 více opřela do financování rozvoje infrastruktury a k poskytování poradenství veřejnému sektoru. Kraje, města, obce a další veřejné subjekty [např. dopravní podniky] čerpaly v uplynulém roce od NRB zvýhodněné financování v objemu 1,1 miliardy korun. NRB podpořila velké infrastrukturní projekty, jako bylo například pořízení nových tramvají. Pomohla ale i s financováním výstavby a rozvoje vodohospodářské sítě, zbudování komunitního centra, výstavby mateřské školy a nové místní komunikace.

„Na financování rozvoje infrastruktury se naše banka zaměřuje od roku 2000. Doposud jsme financovali spíše menší projekty typu výstavby či rekonstrukce čistíren odpadních vod, výstavby a opravy místních silnic, cyklostezek, chodníků, nové pouliční osvětlení a podobně,“ říká Jirásek.

Jsme odsouzení, abychom NRF využívali, říká ředitel ČMZRB

A dodává: „V loňském roce jsme naše aktivity v této oblasti rozšířili a pustili jsme se i do větších projektů. Kromě nových tramvají, které spolu s UniCredit Bankou financujeme Dopravnímu podniku Ostrava, jsme přislíbili 1 miliardu korun na výstavbu multifukční arény Brno a v jednání jsou další infrastrukturní projekty.“

Vedle samotného financování banka poskytuje veřejnému sektoru i poradenství. Nejčastěji v oblasti úspor energie prostřednictvím programu Elena. V něm aktuálně konzultuje desítky projektů. U dvou z nich strany podepsaly smlouvy k přípravě EPC projektu, a to pro města Kladno a Děčín. Další projekty banka konzultuje pro veřejné zadavatele zejména v oblasti dopravy, dostupného bydlení a sociální oblasti.

Peníze od EIB a CEB

Zvýšené investice banky do infrastruktury ale vyžadují také zajištění dostatečného množství kapitálu. Proto NRB od druhé poloviny loňského roku spolupracuje s Evropskou investiční bankou [EIB] a Rozvojovou bankou Rady Evropy [CEB]. Získala tak na následující období přes šest miliard korun. Ty může poskytnout veřejné i soukromé sféře na profinancování různých infrastrukturních projektů. Počínaje dopravou a ochranou životního prostředí a konče dostupným bydlením a sociální oblastí.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here