Firmy v železničním průmyslu čelí existenčním problémům

1650
firmy
Foto: Redakce FinTag.cz

Firmy v železničním průmyslu upozornily na problémy, které jim způsobuje zdražování energií, pohonných hmot, železné rudy či mědi. Potíže řeší i s nedostatkem surovin a materiálů, ale i s dodržením již uzavřených smluv.

Podle Asociace podniků českého železničního průmyslu [ACRI] se mnohé firmy působící na železnici nacházejí na hranici přežití. Problémů přitom řeší více. Tím hlavním je růst nákladů, druhým pak uzavřené smlouvy s pevně danými cenami.

„Náklady přesahují zasmluvněné částky. Ceny surovin rostou o desítky procent a náklady na energie se podnikům klidně i ztrojnásobily,“ uvedla na kolokviu o budoucnosti českého železničního průmyslu, které se konalo 7. dubna v Praze, generální ředitelka ACRI Marie Vopálenská.

„Smlouvy není možné nyní dodržet,“ uvedla s dodatkem, že ceny jsou uzavřené v rámci zákona o zadávání veřejných zakázek.

Což znamená, že v nich je i jasně dané, o kolik je mohou dodavatelé překročit. Nastavené možnosti jsou dle jejích slov úplně někde jinde, než je současná realita. S obdobnými problémy se přitom nepotýkají pouze firmy v železničním průmyslu, ale i v dalších sektorech. Příkladem budiž třeba stavebnictví.

Stavebnictví pozitivně překvapilo. Optimismem ale nevládne

Podle ministra dopravy Martina Kupky [ODS], jak zmínil na kolokviu, má problém „poměrně jednoduché řešení“. Což dle jeho slov platí vždy, je-li součástí smlouvy inflační doložka.

„Pokud není, je to problém,“ řekl.

Zástupci ACRI však argumentují tím, že ani inflační doložka nepokryje navýšené náklady, protože spotřební koš nemyslí na to, že cena mědi a dalších průmyslových kovů stoupne i během několika dní třeba o 50 procent. Vhodnější řešení spatřují v takzvaných materiálových indexech, jež by se přesně vztahovaly k zasmluvněným výrobkům.

Nejen soukromé firmy na železnici řeší peníze

Kolokvium ACRI neřešilo pouze současnou krizi některých podniků z železniční dopravy. Soustředilo se i na plány, které železniční průmysl čekají. Správa železnic [SŽ] pracuje v letošním roce s prakticky stejně vysokým rozpočtem, s jakým začínala v loňském roce.

„Máme k dispozici přibližně 53 miliard korun. Byli bychom rádi, abychom to navýšili na loňských 60 miliard korun, ale víme, jaká je situace,“ uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Správa železnic letos zmodernizovala 92 kilometrů tratí

Dalším problémem jsou již zmiňované rostoucí ceny energií. Podle Svobody je namístě řešit, kdo zvýšené náklady zaplatí – zda pouze dopravce, nebo se zvýší jízdné, nebo se zavede nějaký dotační titul.

Ministr dopravy Kupka v této souvislosti připomněl, že se podařilo zachovat objem finančních prostředků určených pro investice do železnice na loňské úrovni. Ministerstvo dopravy dle něj momentálně pracuje na výhledu rozpočtu pro příští roky tak, aby všechny subjekty na trhu měly alespoň na příští roky představu o výši dostupných prostředků.

Vláda uvolnila na dopravní infrastrukturu 81,5 miliardy korun

Podle jeho slov mají stakeholdeři na železnici využívat dotace z EU a z Národního programu obnovy železnice [NPOŽ]. Upřesnil, že resort hledá možnosti financování nejen vysokorychlostních tratí, ale uvažuje také o využití spolupráce se soukromým kapitálem v rámci projektů PPP.

Investice do tratí a vozového parku

Podle Svobody se správce železniční infrastruktury nyní plně soustředí především na zvládnutí velkých staveb na hlavních koridorech. Mezi další priority patří investice do zvýšení bezpečnosti české železnice, což souvisí s modernizací přejezdů. Velký problém spatřuje v realizaci plánů na zavedení systému ETCS na české železnice.

„Je to řešitelné, pokud se všichni semkneme a budeme postupovat společně,“ zdůraznil Jiří Svoboda s tím, že podobné problémy jako u nás řeší celá západní Evropa.

Otevřené závory vždy neznamenají, že tudy neprojede vlak

Místopředseda představenstva Českých drah [ČD] Michal Kraus na kolokviu informoval o investicích do vozového parku národního dopravce.

„Máme zasmluvněný nákup 245 nových vozidel, kupujeme nové elektrické lokomotivy, máme objednávku na nové motorové vozy, hledáme náhradu za 471. Máme podepsané smlouvy na nové vozy pro rychlost 230 km/h, snažíme se v maximální míře obnovovat vozový pak,“ shrnul na setkání.

Podle jeho slov se díky modernizaci starších vozidel podařilo snížit průměrné stáří vozového parku ČD na zhruba 30 let. ČD však s objednavateli osobní dopravy řeší náklady na obnovu vozového parku. A to se neobejde bez promítnutí do výše poplatků od objednavatelů.

I České dráhy trápí implementace ETCS

I podle něj je velký problém, který momentálně trápí ČD, nutnost vybavit vozidla mobilní jednotkou ETCS. Vybavení potřebného množství starších vozidel by mělo vyjít na zhruba 7,3 miliardy korun. Přitom další více než jedna miliarda půjde ze stejného důvodu do nových vozidel.

Podle Krause je jen těžko představitelné, že by se vozidla podařilo vybavit mobilními jednotkami ETCS do roku 2025, kdy by měl začít výhradní provoz na hlavních koridorech.

ČD koupily autobusového dopravce Vydos Bus

České dráhy plánují v budoucnu také investice do vozidel na alternativní pohony, zejména vodík. Čekají však na první zkušenosti z komerčního provozu v Německu a Nizozemí.

„Více nás ale momentálně trápí nedostatek dieselových vozidel na trhu. Výrobci tento segment trhu už nenabízejí kvůli Green Dealu,“ upozornil.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here