Tematické fondy se stávají trendem i základem portfolií

516
tematicke_fondy
Výkonný ředitel CPR Asset Management Vafa Ahmadi / Foto: CPR Asset Management

„Tematické fondy v posledních letech, a zejména od vypuknutí krize covidu, zaznamenaly značný příliv investic,“ tvrdí v rozhovoru pro FinTag.cz ředitel tematických aktiv CPR Asset Management Vafa Ahmadi.

A dodává: „S tematickým investováním již nejde o výběr společnosti proto, že patří do nějaké země či odvětví. Ale proto, že byla identifikována jako příjemce megatrendu a my předpokládáme trvalý růst jejích tržeb a zisků. Tematické investování se stalo základním trendem v řízení portfolia.“

Jak a proč podle vás pandemie covidu akcelerovala zájem o tematické fondy?

Důvodů je několik. Během nestabilní situace se investoři rozhodli pro méně volatilní segmenty trhu. Přitom právě tematické investování nabízí možnost využít dlouhodobého růstu a udržet si nižší kolísání. Změny, které přinesl covid, pak všechno ještě urychlily. Potvrdily tezi, kterou prosazujeme. Totiž, že tematické fondy jsou hlavním nástrojem odpovědného investování.

Jak vybíráte „témata“, do kterých investujete peníze svých klientů?

Vycházíme z předvídání dlouhodobých příležitostí a rizik spojených s jedním nebo více trendy, nezávislými na ekonomických cyklech. Nazýváme je „megatrendy“. Lze je definovat tak, že se vyskytují v globálním měřítku. Ovlivňují velké skupiny lidí. Přetrvávají po dlouhá období několika desetiletí a někdy jsou vzájemně propojené. Organizace spojených národů přitom již v roce 2020 identifikovala pět megatrendů, které formují náš svět. Jde o klimatické změny, demografický vývoj a zejména stárnutí populace. Je to ale i urbanizace, rostoucí digitální technologie a rostoucí nerovnost.

To jsou dost široká témata…

To máte pravdu. Například některé společenské změny, jako zlepšení přístupu ke vzdělávacímu systému či vzestup individualismu a další, jsou do jisté míry součástí urbanizačního megatrendu. Podobně se třeba určitý vědecký vývoj spojuje se vznikem digitálních technologií.

Vyhodnocení investičního rozhodnutí

Stále jsme v dost obecných pojmem. Jak se rozhodujete o konkrétní investici?

Používáme tři základní kritéria. Prvním je zralost. Zatímco některé trendy existují již dlouhou dobu s dobře identifikovanými mechanismy a benefity, jiné jsou stále v rané fázi nebo teprve ukazují významný rozvojový potenciál. Druhé kritérium je ekonomická síla. Velikost současné i budoucí spotřeby, stejně jako investičních výdajů, se v závislosti na uvažovaném megatrendu liší. To závisí zejména na veřejném mínění a na vůli politických orgánů. Třetím je schopnost manažera megatrend využívat. Ne vždy je možné najít investiční nástroje, které mohou z určitých ekonomických a společenských změn těžit. To značí, že téma – tematická investice – je pro nás využitelné pouze tehdy, když lze vytvořit dostatečně čisté a široké investiční spektrum firem, které z něj těží.

Jak kalkulujete výnos pro klienty? 

Než se do nějakého tématu pustíme, snažíme se porozumět, jak v něm bude hodnota pro akcionáře vznikat. A ujistit se, že investice lze realizovat bez nadměrného rizika během všech tržních cyklů. Potřebujeme také porozumět meziodvětvovým důsledkům daného investičního tématu a vytvořit široké, diverzifikované investiční spektrum, které splňuje naše požadavky na udržitelnost.

Mohl byste to upřesnit? 

Například u stárnutí populace namísto úzkých investic do zdravotnictví nebo farmacie doporučujeme podívat se „na věc“ mnohem šířeji a zahrnout „do ní“ další relevantní sektory. Tedy ty, které těží z výdajů seniorů. Jako je volný čas, robotika, automobily a finanční služby. Tak postupujeme třeba v našem fondu CPR Invest – Global Silver Age.

Máte ještě další konkrétní příklad? 

Jako další příklad může posloužit investiční strategie našeho fondu CPR Invest – Global Disruptive Opportunities. V něm se nezaměřujeme jen na technologický sektor, ale spojujeme velké množství příležitostí z různých odvětví, které mají společného jmenovatele disrupci. To je schopnost vytvářet nový trh nebo narušovat ten stávající. Zjednodušeně řečeno, náš cíl je zachycení strukturálního růstu daného tématu a vybudování portfolií, která lze přizpůsobit různým obchodním a tržním cyklům.

Megatrend trvá desetiletí…

Soustředíte-li se na „jedno téma“, nenarážíte na problém s diverzifikací?

Ne, protože zachycení trendu je základ každého úspěšného obchodu. A základem tržních trendů jsou demografické, ekonomické, sociální nebo technologické trendy, které strukturálně změní nabídku a poptávku po zboží a službách v rámci globální ekonomiky. Což jsou ony megatrendy, které jsme zmínili výše. Tematické investice nám přitom umožňují investovat do společností, kterých se dotýkají, a které mohou proto těžit z tohoto dodatečného dlouhodobého růstu.

Mluvíte o dlouhodobém růstu. Jak dlouho podle vás trvá megatrend?

Megatrendy trvají několik desetiletí. Proto i dává dobrý smysl dát do souvislosti dlouhodobé investice s přeceňujícími ekonomickými, společenskými, technologickými a ekonomickými trendy. Přičemž tematické řízení umožňuje investorovi vytvořit portfolio, které odpovídá dlouhodobým růstovým faktorům. A také je lépe připraveno na velká budoucí rizika. Zejména pak rizika spojená s globálním oteplováním a rostoucími nerovnostmi. Jde například o rizika regulační, fyzická nebo dokonce reputační.

Tematické fondy se stávají základy portfolií

Pojďme se bavit o místu pro tematické fondy ve správně diverzifikovaném portfoliu. Kolik procent byste jim dal? 

Jejich využití dnes už neleží v doplnění portfolia či doplnění aktiv pro diverzifikaci. Cíl je budování tematické alokace, která má ambici se stát vůbec základní alokací portfolia. Což platí jak pro retailové, tak pro institucionální klienty. Právě proto i prosazujeme tematickou alokaci, pro kterou jsme vytvořili robustní metodiku. Navrhli jsme ji tak, aby nahradila tradiční alokaci akcií v základním řízení portfolia.

Jak o tomto svém náhledu přesvědčujete investory? 

Vysvětlujeme jim, že tematické investice nabízí rámec pro analýzu trhu, která je mnohem relevantnější než tradiční pohled podle odvětví a geografické oblasti. Ve skutečnosti mohou dvě společnosti ve stejném sektoru nebo ve stejné zemi vykazovat významné rozdíly ve výkonnosti. Protože jedna z nich má lepší pozici vůči novým spotřebitelským trendům nebo je lépe připravená na výzvy v oblasti životního prostředí. Případně má větší schopnost transformovat svůj trh.

Slyší na vaše argumenty investoři?

Ano, zejména ti investoři, kteří jsou při investování svých peněz citlivější na mimofinanční hlediska. A těch logicky přibývá. Tematické fondy jim dávají smysl kvůli tomu, že zohledňují například klimatické a sociální hledisko v podnikání. Tematické fondy přitom navíc umožňují investorům smysluplněji a efektivněji investovat. To znamená zlepšit návratnost investic i své investice diverzifikovat.

Tematické fondy jsou o krok dál než klasické ESG

Toto svým způsobem odpovědné investování ale má i mnoho kritiků. Ti si nezřídka dobírají investování takzvaně na vlně ESG principů s ohledem na výši výnosů. Mají podle vás alespoň v něčem pravdu? 

Tematické, nebo jinak i dopadové investování, je o krok dále než držení se principů ESG. I ono v sobě samozřejmě zahrnuje odpovědné investování. Avšak nejde již jen o zohlednění mimofinančních kritérií při analýze, jak jsou společnosti řízeny. Jde také o identifikaci těch společností, jejichž činnost má pozitivní dopad na společnost a životní prostředí jako celek. Odpovědné finance musí ospravedlnit měřitelné výsledky.

Mám-li být upřímný, příliš tomu nerozumím…

Jako investor se ptáte – přispěla moje investice do takových a takových společností k rozšíření přístupu například ke vzdělání? Nebo jiný příklad. Náš fond Food Challenge, CPR Invest – Food For Generations sleduje ukazatele, jako je podíl recyklace odpadu v portfoliu. Přičemž my v zájmu transparentnosti a za účelem upřesnění investic zveřejňujeme výroční zprávu o dopadu každého z těchto fondů. Vysvětlujeme, co děláme tím, že to zdůvodňujeme měřitelnými a jasnými ukazateli.

Daniel Tácha

Vafa Ahmadi [52] je výkonný ředitel CPR Asset Management, společnosti vlastněné předním evropským správcem aktiv Amundi. Kariéru odstartoval v roce 1997 jako portfolio manažer v BNP Gestion. V roce 1998 přešel do Deutsche Asset Management a v roce 2004 do společnosti Aurel Leven. Do CPR AM nastoupil v roce 2006 jako vedoucí přímých investic v rámci týmu Global Balanced.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here