Po dotacích na úspory energií OP TAK podpoří inovace

203
OP_TAK
Ilustrační foto: Pixabay.com

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR [MPO] vyhlásilo první výzvy pro oblast výzkumu, vývoje a inovací z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost OP TAK. Celková alokace činí 5,25 miliardy korun.  

Výzvy jsou určeny zejména pro malé a střední podniky [MSP], jen částečně pro velké. U výzev OP TAK Aplikace, Inovace, Proof of Concept firmy podávají žádosti od 1. září do 30. listopadu 2022. V případě výzvy Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví příjem žádostí skončí 31. prosince 2023.

„Tyto výzvy posílí výkonnost podniků v oblasti výzkumu, vývoje, inovací a posunou je v jejich digitální transformaci. Právě to pomůže českým podnikům k posílení jejich konkurenceschopnosti,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela [za STAN] s dovětkem, že cílem MPO je podpora projektů s co nejvyšší přidanou hodnotou.

Výzva I. aktivity Aplikace cílí na podporu firem a získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Pro MSP, ale i velké podniky [pouze ve spolupráci s MSP, pozn. red.] jsou připraveny čtyři miliardy korun. Jeden projekt získá maximální podporu až 125 miliony korun. Velké podniky podávají maximálně dva projekty a MSP až tři.

OP TAK: Inovace, Inovační vouchery a Proof of Concept

Aktivita Inovace ve své I. výzvě podpoří posílení inovační výkonnosti českých firem prostřednictvím dotací na produktovou a procesní inovaci. Alokace výzvy je jedna miliarda korun. O dotace žádají MSP a malé společnosti se střední tržní kapitalizací [tzv. small-mid caps, pozn. red.]. Program podpoří projekty na zavádění výsledků výzkumu a vývoje ve formě produktové a procesní inovace do podnikové praxe. Na projekt lze poskytnout dotaci z fondů EU ve výši až 40 milionů korun.

Výzva I. aktivity Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví posiluje inovační výkonnosti domácích firem. Cílí na zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví hlavně na zahraničních trzích. Dále se zaměřuje na zvýšení intenzity využívání nástrojů ochrany práv průmyslového vlastnictví nejen mezi MSP, ale i u organizací pro výzkum a šíření znalostí. Alokace výzvy je 50 milionů korun. Jeden projekt obdrží podporu až 500 tisíc korun.

V rámci výzvy I. aktivity Proof of Concept mohou firmy získat podporu na ověření aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi. Posiluje vazby mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou, rozvoj ekonomiky a konkurenceschopnosti firem. Pro žadatele z řad MSP úřad stanovil podporu v celkové výši 200 milionů korun. Na projekt firmy dostanou dotaci v maximální výši pět milionů korun, případně 20 milionů korun podle typu podporovaných aktivit.

Dotace na stroje, technologie a zařízení jsou pryč

V případě aktivit Aplikace, Inovace a Proof of Concept jde o soutěžní výzvu. Projekty komise posoudí podle bodového skóre. Inovační vouchery jsou vyhlášeny jako průběžná [nesoutěžní] výzva. Zájemci o podporu se mohou obracet na Agenturu pro podnikání a inovace [API]. Ta pomáhá žadatelům s přípravou žádostí o dotaci a administrací projektu.

„Na rozdíl od předchozích let již nepodporujeme prostou obnovu strojů a zařízení, nákupů technologií. Chceme se zvláště u malých a středních podnikatelů více posunout do fáze, kdy jsou schopni investovat do vlastního výzkumu a vývoje. A na jejich základě v aktivitě Inovace investovat do zavádění do výroby,“ uvedl náměstek pro EU fondy Marian Piecha.

Dodejme, že MPO OP TAK již i vyhlásilo I. výzvu v aktivitě Úspory energie. Pro malé a střední podniky i velké podniky vyčlenilo celkem deset miliard korun. Žádosti o podporu zájemci podávají od 1. 9. 2022. Jeden projekt získá dotaci ve výši až 200 milionů korun. Spolu s výzvou Úspory energie 15. srpna ministerstvo vyhlásilo výzvu Obnovitelné zdroje energie, která cílí na podporu větrných elektráren.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here