EK navrhla povinné snížení spotřeby energií ve špičkách

1145
energii
„Ruská agrese a manipulace mají dopad na celosvětové a evropské trhy s energií a naše reakce musí být rázná,“ uvedla při představování mimořádných intervencí EU na trhu s energií předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. / Foto: Evropská komise

Česká vláda včera [14.9.] představila hrubé obrysy podpory pro velkoodběratele energií. Pomoc firmám s menším odběrem plynu a elektřiny má následovat. Vyjde z opatření, jež taktéž včera navrhla Evropská komise [EK]. O jaká opatření jde?

Evropská komise navrhla mimořádnou intervenci Rady EU na evropských trzích s energií. Vede ji k tomu nekontrolovatelný a dramatický nárůst cen. Ve výsledku nejde o nic jiného než o zastropování cen energií, jak potvrdila komisařka pro energetiku Kadri Simsonová.

Zavádíme dnes mimořádnou intervenci, pokud jde o uspořádání trhu s elektřinou, kterou zastropujeme příjmy výrobců elektřiny s nižšími náklady. Tím umožníme výjimečná opatření týkající se regulace cen pro podniky a domácnosti. Členské státy tak budou moci v této obtížné době vybírat a přesměrovávat příjmy ve prospěch lidí v nouzi, aniž by bylo narušeno dlouhodobé fungování trhu,” vysvětlila.

EU se podle ní aktuálně potýká s důsledky vážného nesouladu mezi poptávkou po energii a její nabídkou. Za to podle zástupců EK může hlavně Rusko.

EU zvažuje otevření druhé fronty. Tentokrát proti Číně

„Ruská agrese a manipulace mají dopad na celosvětové a evropské trhy s energií. Naše reakce tak musí být rázná. […]  Jsme nadále jednotní tváří v tvář Putinovi, který využívá plynu jakožto zbraně. V této výjimečné situaci se postaráme o to, abychom minimalizovali dopad vysokých cen plynu na naše náklady na elektřinu,” potvrdila předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová.

Snížení spotřeby energií ve špičkách

Podle zástupců EK první krok k řešení vysokých cen energií vede přes snížení poptávky. Komise proto navrhla povinnost členských států ponížit spotřebu elektřiny ve vybraných hodinách s nejvyšší cenou nejméně o pět procent.

„Členské státy budou muset určit deset procent hodin s nejvyšší očekávanou cenou a během těchto hodin snížit poptávku. Komise rovněž navrhuje, aby členské státy usilovaly o snížení celkové poptávky po elektřině nejméně o deset procent do 31. března 2023,“ stojí v prohlášení EK s tím, že unijní státy toho dosáhnou skrz finanční kompenzace odběratelům.

Jozef Síkela: Musíme opravit trh s energiemi

„Snížení poptávky má zásadní význam pro celkový úspěch těchto opatření: sníží se účty za energii, Putinovi se znemožní využívat energetické zdroje jako zbraň, sníží se emise a napomůže se obnově rovnováhy na trhu s energií,“ upřesnil následně výkonný místopředseda EK Frans Timmermans.

Zastropování cen energií

Dalším krokem je dočasné zastropování příjmů pro výrobce elektřiny z „inframarginálních” zdrojů. To značí elektřiny vyrobené technologiemi s nižšími náklady. Mezi ně patří obnovitelné zdroje energie, jaderná energie a lignit. V tomto případě EK navrhla strop příjmů pro inframarginální výrobce ve výši 180 EUR/MWh. Podle ní i tato částka dotčeným výrobcům umožní pokrýt své investiční a provozní náklady.

„Aniž by omezily investice do nových kapacit v souladu s cíli EU v oblasti energetiky a klimatu do roku 2030 a 2050,“ upřesňuje prohlášení EK.

Vláda zastropovala ceny energií pro domácnosti i stát

Naopak příjmy překračující daný strop vlády členských států podle návrhu Komise využijí na pomoc spotřebitelům při snižování účtů za energie. Ty členské státy, které obchodují s elektřinou, EK vybídla, aby v duchu solidarity uzavíraly dvoustranné dohody o sdílení části inframarginálních příjmů vybraných státem, v němž se elektřina vyrábí, ve prospěch koncových odběratelů v členském státě s nízkou úrovní výroby elektřiny.

„Tyto dohody mají být uzavřeny do 1. prosince 2022, pokud čistý dovoz elektřiny do členského státu ze sousední země činí alespoň 100 procent,“ upřesňuje prohlášení EK.

Podle Franse Timmermanse zastropování nadměrných příjmů výrobců elektřiny zajistí solidaritu energetických společností s abnormálně vysokými zisky vůči zákazníkům.

„Tato krize však především zdůrazňuje, že éra levných fosilních paliv skončila a že musíme urychlit přechod na energii vyrobenou v EU z obnovitelných zdrojů,” odkázal Timmermans na politiku Green Dealu, jíž je sám, jak uvádějí média, architektem.

Daň z mimořádných příjmů

Komise rovněž navrhla zavedení dočasného solidárního příspěvku z nadměrných zisků generovaných z činností v odvětví ropy, zemního plynu, uhlí a rafinace. To jen v případě, že se na tyto příjmy nevztahuje zastropování příjmů pro inframarginální výrobce.

Členské státy by jej vybíraly ze zisků za rok 2022, které jsou alespoň o 20 procent vyšší než průměrné zisky za předchozí tři roky. Příjmy by členské státy vybírali a přesměrovávaly ve prospěch spotřebitelů energie, zejména zranitelných domácností.

Náš návrh solidárního příspěvku odvětví fosilních paliv zajistí, že současnou energetickou krizi budeme řešit v duchu spravedlnosti. V této pro mnoho lidí nesmírně obtížné době mají společnosti působící v oblasti fosilních paliv mimořádně vysoké příjmy. Je proto nezbytné, aby spravedlivě přispívaly na podporu zranitelných domácností a těžce zasažených odvětví,“ vysvětlil komisař pro hospodářství Paolo Gentiloni.

ČEZ jde příkladem. V zimě ubere na topení

V rámci další intervence v oblasti pravidel trhu s elektřinou EK navrhla vůbec poprvé regulaci ceny elektřiny pod úrovní nákladů. Což by se týkalo i malých a středních podniků. V tomto bodě EK konkrétnější bohužel nebyla. Stejně tak více konkrétního ve věci nesdělila ani česká vláda. Premiér Petr Fiala se pouze omezil na konstatování, že v rámci této podpory vláda uvolní na podporu malým a středním firmám 30 miliard korun.

–DNA–

1 komentář

  1. Pokud jsou zde čtenáři, kteří ještě nemají životní zkušenosti a často nadávají na volný trh a kapitalismus, i kdy nepopírám, že ten má neduhů více než dost, tak jen připomenu. I když komunisti do nekonečna omílali, že energie je krev hospodářství a kdo ji nemá, je chudokrevný (proto také jednu jadernou elektrárnu postavili a druhou začali), tak osobně jsem zažil nemalý počet uhelných prázdnin, kdy jsme jednou u babičky místo týdne strávili dokonce celý měsíc. Nebylo až tak vzácné, že se otec vrátil z práce a říkal, že stáli, protože vypnuli elektřinu. Pamatuji si jeden případ, že říkal, že přes poledne dvě hodiny. Ono totiž máte jedno, jestli se ten socík, přesněji řečeno zasahování politiků do trhu oblečete do obleku národního socialismu (Německo), nebo do rudého obleku marxismu-leninismu (ČSSR), případně dnes do zelené kamizolky švarného myslivce (Green deal). Pořád je to ten stejný pomyslný ďábel, kdy mu z úst vychází líbivé fráze o ráji na zemi, ale z jedné nohavice mu čouhá kopyto a páchne sírou. Křesťané věří, že pak přijdou o duši a skončí zatraceni a my světské bytosti, kteří máme životní zkušenosti víme, že nám vždy zákonitě zavládne všeobecný nedostatek a s tím spojené snížení životní úrovně. A všimněte si ještě jedné věci. Když vznikne problém a najde se strana, jako třeba v migraci SPD, tak politici jedním hlasem volají, že v takovém případě to rozhodně nemá jednoduché řešení a že jsou to xenofobové. Ale přitom ti stejní politici společně v energetice pějí, no tak jednoduše zavřeme téměř všechny energetické zdroje (ony jsou z fyzikálních důvodů špinavé prakticky všechny), zachráníme tím planetu a samozřejmě i sebe. A přesvědčují nás, že to žádný problém není, že je to naopak pro naše dobro. Začínám křesťanům pomalu rozumět, jak to s tím ďáblem myslí.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here