Vláda schválila dotace pro zemědělce 2023 až 2027

4645
dotace
Foto: Redakce FinTag.cz

Zemědělci, potravináři a lesníci získají ze Strategického plánu společné zemědělské politiky [SZP] v letech 2023 až 2027 dotace v objemu cca 200 miliard korun. Peníze půjdou z evropského a národního rozpočtu.

Strategický plán SZP včera [12.10.] schválila vláda. Plán teď schválí ještě Evropská komise. Hlavní jeho změnou je zavedení podpory na první hektary půdy ve výši 23 procent. Platba půjde na prvních 150 hektarů pro všechny zemědělské podniky bez ohledu na jejich velikost.

Podle Ministerstva zemědělství ČR [MZe ČR] Strategický plán SZP výrazně podpoří menší a střední zemědělce. To ostatně požadovala i Evropská komise. Současně ale zajistí dostatečnou podporu i větším podnikům, které budou hospodařit v souladu s dotačními pravidly.

Nastavení zemědělských dotací v ČR je stálý problém

O podobě Plánu jsme už od začátku jednali se zainteresovanými institucemi a zástupci zemědělství, potravinářství a lesnictví,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula [KDU-ČSL].

Resort podle něj Strategický plán připravil podle aktuálních i dlouhodobých potřeb zemědělství, potravinářství a lesnictví. Dotace podle jeho slov zafungují jako základní záchranná síť pro udržení konkurenceschopnosti českých zemědělců a pro zajištění dostatku potravin. A to při zachování důrazu na ekologii, tvrdí ministr.

Strategický plán SZP a jeho hlavní nastavení

Podle MZe ČR aktuální situace, tedy drahé energie, krmiva, hnojiva, paliva aj. donutila Evropskou komisi ke změnám v nárocích na SZP. Jinak řečeno, přistoupila k výjimkám. Zemědělci například smějí příští rok osít pole, která by jinak kvůli ekologii ležela ladem. A nemusejí na jednom pozemku pěstovat jinou plodinu než v předchozím roce.

Unie se pře o to, co, kdy a kde má růst na evropských polích

Neplatí to však na 100 %. Výjimky se nevztahují na takzvanou ekoplatbu. Zemědělec, který o ni v roce 2023 požádá, musí naopak splnit všechna ekologická nařízení. Mezi ně patří i požadovaná procenta neprodukčních, tedy neosetých ploch.

„Chceme zlepšovat i životní podmínky zvířat, především ustájení skotu a prasat. Cestu vidíme v zavádění důslednějších preventivních hygienických opatření a také postupů, které budou zmírňovat stres ustájených zvířat,“ vyjasnil další dotační zásahy do oboru ministr Nekula s tím, že SZP cílí také na ochranu rostlin.

Česká republika podle jeho slov zemědělcům umožní pěstování plodin i k dalšímu potravinářskému zpracování. Dotace půjdou na zachování druhové pestrosti, boj proti erozi, na zadržování vody v krajině a přípravu na změnu klimatu. Strategický plán počítá i se specifickou situací znevýhodněných oblastí, jako jsou horské regiony a citlivá odvětví. Sem patří například chov skotu, pěstování ovoce, zeleniny a chmele.

SZP řeší i péči o půdu a zdroje vody

A pokračujme: Zemědělci, kteří hospodaří na silně erozně ohrožených polích, nebudou moci pěstovat monokulturu, tedy jednu plodinu na ploše větší než deset hektarů. Pole rozčlení ochrannými pásy, krajinnými prvky nebo prostřídáním více plodin. Podmínka platí pro přibližně čtyři procenta výměry orné půdy. Od roku 2024, kdy se plánuje rozšíření erozně ohrožených ploch, se omezení dotkne 17 procent výměry orné půdy.

Skoupí holdingy jako Agrofert Rusové, Číňané či Arabové?

Další ochranné pásy vzniknou podél vodních toků. Budou alespoň šest metrů široké [s ještě vyšší podporou, pokud budou široké 12 metrů], oseté trávou a platí pro ně zákaz používání hnojiv a pesticidů. Kvalitě půdy napomůže nová podmínka doplňování organické složky do půdy, ať už zapravením statkových hnojiv, kompostů či například meziplodinami pěstovanými na zelené hnojení.

Dotace zemědělci nově získají, pokud použijí postupy precizního zemědělství. Nadále budou čerpat investiční dotace na technologie. Strategický plán zahrnuje i podporu podnikatelských aktivit s důrazem na zemědělskou prvovýrobu a následné zpracování zemědělské produkce. Dotace půjdou i na motivaci vstupu mladých lidí do zemědělství a na lesní hospodářství. Lesníci se léta potýkají se špatným stavem lesních porostů a jejich slabou odolností. Což ostatně dokládají každému známé kůrovcové kalamity.

Odkud půjdou dotace

Strategický plán SZP čerpá finance ze dvou zemědělských fondů EU. Z Evropského zemědělského záručního fondu [EZZF] je pro Česko vyčleněno 4,275 miliardy eur na přímé platby v objemu cca 107 miliard korun. Pět milionů eur [cca 125 mil. Kč] půjde k vinařům, v přepočtu asi 50 milionů korun získají včelaři.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova [EZFRV] podpoří rozvoj regionů částkou 1,296 miliardy eur [cca 32 mld. Kč].

Ceny hnojiv prudce stouply. Na to, že zlevní, to nevypadá

Podle rozhodnutí české vlády podíl z národního rozpočtu dosáhne 2,3 miliardy eur [cca 57 mld. Kč]. Celkem objem finančních prostředků v rozpočtu Strategického plánu SZP dosáhne přibližně osm miliard eur [cca 200 mld. Kč].

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here