SZIF povede Petr Dlouhý. Na Fondu působí 20 let

1410
SZIF
Foto: SZIF

Státní zemědělský intervenční fond [SZIF] nově povede jako generální ředitel Petr Dlouhý. Uspěl ve výběrovém řízení. Ve SZIF pracuje na různých pozicích od roku 2004. Působil i na Ministerstvu zemědělství ČR [MZe ČR].

SZIF přerozděluje drtivou většinu dotací pro české zemědělce, potravináře a lesníky. K hlavnímu úkolu nového ředitele Petra Dlouhého @na obr vpravo], který se funkce ujme v pátek 23.12., patří nastavení plynulé výplaty dotací v rámci nové společné zemědělské politiky.

„Ujmout se funkce generálního ředitele Fondu v době, kdy přecházíme na pravidla nové společné zemědělské politiky je náročný úkol. Jsem přesvědčený, že Petr Dlouhý to zvládne velmi dobře. Jde o odborníka, který má s fungováním Fondu téměř dvacetileté zkušenosti a podílel se na přípravě předchozích programovacích období,“ uvedl ministr zemědělství Zdeněk Nekula [KDU-ČSL].

Ten při výběru nového generálního ředitele SZIF akceptoval doporučení výběrové komise. I se osobně sešel se všemi kandidáty, kteří se do výběrového řízení přihlásili. U Petra Dlouhého ocenil dlouholeté zkušenosti a široký rozhled ve finanční problematice a společné zemědělské politice. Podle Nekuly nástupem Dlouhého do funkce získá Fond nový impuls, který se promítne do vstřícného a partnerského přístupu k zemědělcům.

Kdo je a co chce Petr Dlouhý

Petr Dlouhý [44] vystudoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze. V SZIF pracuje s výjimkou půlročního působení na MZe ČR v roce 2012 v různých pozicích od roku 2004. Českou republiku zastupuje v pracovní skupině zemědělských aspektů AGRIFIN v Radě EU. Má zkušenosti z platebních agentur v dalších členských zemích EU. Pomáhal chorvatské platební agentuře před vstupem Chorvatska do EU. Vytvářel základní principy fungování moldavské platební agentury, vždy v kooperaci s platební agenturou z Rakouska.

Nekula zvažuje přesunutí SZIF do Brna a PGRLF do Olomouce

Petr Dlouhý spatřuje velkou výzvu v nastavení nového programového období společné zemědělské politiky a následném příjmu žádostí, jejich kontrole a výplatě podpor ve stanovených termínech.

„V nejbližších měsících si to vyžádá zvýšené úsilí všech zaměstnanců Fondu a krizové řízení z mé strany. V řadě oblastí došlo k výraznému zpoždění, například vinou opožděné publikace unijní legislativy. Na ni je navázaná nejen národní legislativa, ale především nastavení pravidel a IT systémů na straně Fondu,“ uvedl.

PGRLF nově vede Josef Kučera. Fond převede do Brna

Dlouhý plánuje zlepšení komunikace mezi SZIF a ministerstvem zemědělství tak, aby nedocházelo ke zdržování při rozhodování na jednotlivých úrovních institucí. Zaměřit se chce i na efektivnější fungování Fondu, užší spolupráci s orgány EU a platebními agenturami dalších členských států. V oblasti finančních úspor vidí prostor především v oblasti informačních technologií, marketingu a administrace SZP.

Co dělá SZIF

Státní zemědělský intervenční fond je právnickou osobou se sídlem v Praze. Jeho činnost se řídí zákonem o Státním zemědělském intervenčním fondu. Funguje jako akreditovaná platební agentura dotací z Evropské unie a národních zdrojů. SZIF administruje a kontroluje následující platby.

  • Horizontální plán rozvoje venkova [HRDP]
  • Operační program rozvoj venkova a multifunkční zemědělství [OP RVMZ]
  • Operační program rybářství [OP Ř]
  • Národní programy
  • Značky kvalitních potravin KLASA a Regionální potravina

Pilířem poskytovaných finančních podpor jsou přímé platby z evropských zdrojů vyplácené zjednodušeným systémem. To je na hektar obhospodařované plochy. Co se týče národních dotací letos fond zadministruje z celkem 2,739 miliardy korun až 1,88 miliardy korun podpory živočišné výrobě, 305 milionů pak rostlinné produkci. Do potravinářství půjde 356 milionů a na ostatní aktivity, jako je vzdělávání a poradenství, zamíří celkem 198 milionů korun.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here