Představenstvo Svazu moderní energetiky vede Kamil Čermák

1540
moderni_energetiky
Kamil Čermák, nový předseda představenstva SME / Foto: ČEZ ESCO

Loni zvolené představenstvo Svazu moderní energetiky [SME] si zvolilo nové tříčlenné vedení. Za předsedu si vybralo generálního ředitele společnosti ČEZ ESCO Kamila Čermáka.

Na pozice místopředsedů členové SME zvolili generálního ředitele společnosti TEDOM Vladimíra Hlavinku a ředitele energetické divize společnosti JRD Energo a místopředsedu Aliance pro energetickou soběstačnost [AliES] Marka Langa.

Nové vedení představenstva Svazu má před sebou až čtyřletý mandát. Podle zprávy SME poslouží zejména jako poradní a expertní orgán výkonného týmu. Ten se skládá z programového ředitele Martina Sedláka a výkonného ředitele Tomáše Buzrly.

„Svaz moderní energetiky je organizací, které se za pět let jejího života podařilo změnit tvář české energetiky. Je mi velkou ctí být součástí nejen představenstva, ale také celého týmu, který za naším svazem stojí. Důraz na obnovitelné zdroje, úsporné technologie a celkovou dekarbonizaci energetiky dostal nový impulz probíhající ruskou válkou na Ukrajině. A my musíme naše úsilí zdvojnásobit,“ uvedl nově zvolený předseda představenstva SME a generální ředitel společnosti ČEZ ESCO Kamil Čermák.

Čeká nás boom obnovitelných zdrojů, říká Kamil Čermák

Představenstvo SME má celkem sedm členů. Jeho dalšími členy jsou Senior Energy Expert ČSOB Advisory Alois Míka. Dále advokát a partner Doucha Šikola advokáti Pavel Doucha, výkonný ředitel Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ a předseda představenstva Solární asociace Jan Fousek. Dalším členem je předseda Asociace poskytovatelů energetických služeb [APES] Miroslav Marada.

Jak energetiku vidí představenstvo SME

Podle zprávy SME členové a vedení představenstva svými zkušenostmi přispějí k dalšímu určování strategie a směřování Svazu. A jak se tak říká, podpoří jeho výkonný tým v dosahování vytyčených cílů v postupné proměně české energetiky.

„Klasická a moderní energetika jsou často stavěny proti sobě. Což je naprosto nesmyslný pohled. Budou v budoucnu koexistovat, doplňovat se, fungovat spolu i vedle sebe. Jde jen o to, najít správný mix ve prospěch zákazníků, nejlépe se hodící pro naši zemi. Svoji misi vidím v nalézání správného mixu,“ uvedl nově zvolený místopředseda Svazu Vladimír Hlavinka.

Jde o legalizaci obnovitelných zdrojů, říká Pavel Podruh

Druhý z nově zvolených místopředsedů Marek Lang a ředitel energetické divize JRD Energo svou misi spatřuje následovně: „Mým cílem je, abychom se nadále zaměřovali na odstraňování legislativních i technických bariér a na podporu rozvoje moderní energetiky. Máme skvělý tým a věřím, že se nám podaří věci posunout.“

Co chce Svaz moderní energetiky v novém obsazení

Programový ředitel SME Martin Sedlák vidí úkol představenstva, jak už bylo řečeno, v pomoci Svazu naplňovat jeho dlouhodobé cíle. Což v praxi značí urychlení rozvoje obnovitelných zdrojů energie, posílení energetických úspor a dekarbonizaci.

„Všichni tři noví členové vedení představenstva patří mezi přední osobnosti české energetiky. Se svazem spolupracují mnoho let. Svou odborností, zkušenostmi i zápalem pomáhají Česku s přechodem na moderní energetiku. Česko kvůli válce na Ukrajině a sílícím klimatickým změnám čelí nelehké situaci a věřím, že zvolení Kamila Čermáka, Vladimíra Hlavinky a Marka Langa přinese nový impuls pro českou dekarbonizaci a posílení naší energetické bezpečnosti,“ řekl.

EK uznala jádro a plyn jako přechodové zdroje green dealu 

Svaz moderní energetiky sdružuje přední oborové asociace moderní energetiky a důležitá výzkumná univerzitní centra. Svaz vstupuje i do české a evropské debaty o možnostech proměny energetických zdrojů.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here