Důraz na udržitelnost a ESG přináší peníze, zjistil průzkum

111
ESG
Ilustrační foto: Pixabay.com

Společnosti, které v posledních čtyřech letech kladly důraz na udržitelnost podnikání, vykázaly nárůst tržeb o deset procent. Společnosti, které důraz na principy ESG nekladly, měly jen poloviční zisky.

Údaje přináší průzkum společnosti Moore Global mezi manažery 1 800 podniků s více než 250 zaměstnanci v USA, Austrálii, Velké Británii, Německu, Francii, Itálii, Španělsku, Nizozemsku, Brazílii, Hongkongu, Jižní Africe a Spojených arabských emirátech. K jeho dalším zjištěním patří:

  • 79 procent firem, u nichž se v posledních letech zvýšil důraz na ESG, zaznamenalo zlepšení v oblasti udržení zákazníků. U ostatních organizací je to pouze 47 procent.
  • 81 procent firem, které dosáhly pokroku v oblasti ESG, pociťuje zlepšení image značky. U ostatních podniků je to pouze 49 procent.

V průzkumu pak 84 procent podniků uvedlo, že od roku 2019 mají ESG témata v jejich organizaci větší význam. A téměř polovina tvrdí, že nyní mají “mnohem větší význam”.

Důraz na ESG se vyplácí, tvrdí výzkumníci

Prosazování ESG principů se podle průzkumu promítá do skutečných ekonomických výsledků. Společnost Moore ve své analýze kombinovala tato data s oficiálními údaji o obratu podniků. Zjistila, že střední a větší podniky s vyšším důrazem na udržitelnost za poslední čtyři roky vykázaly nárůst tržeb o 3,1 bilionu dolarů [cca 70 bil. Kč].

„Ačkoliv je celkový obchodní úspěch ovlivněn mnoha faktory, naše data ukazují, že podniky, které se aktivně a důsledně věnují otázkám udržitelnosti, mají na trhu významnou konkurenční výhodu,” uvedl Martin Buranský, partner Moore Czech Republic.

Trh práce změní nástup technologií a principy ESG

„Jejich angažovanost v oblasti ESG se násobně promítá do růstu tržeb, vytváří loajálnější zákazníky a posiluje image značky,” dodává.

Podniky věří, že udržitelnost má pozitivní dopady na image značky, což se může promítnout do celkové hodnoty podniku. Mezi organizacemi, které se zaměřily na aktivní implementaci ESG do svých aktivit, jich 81 procent zaznamenalo zlepšení postoje ke své značce, zatímco u všech ostatních podniků to bylo pouze 49 procent.

Udržení zaměstnanců a zákazníků

Nyní, kdy se podniky potýkají s chybějící pracovní silou, firmy s jasným závazkem k udržitelnosti i více lákají talentované zaměstnance. Osvícené přístupy k sociálním otázkám a rovnosti se stávají magnetem pro potenciální zaměstnance, kteří se při hledání práce dívají nejen na plat, ale také na hodnoty a postoje společnosti k okolnímu světu.

Nárůst počtu zaměstnanců mezi podniky, kde se význam ESG zvýšil, činil za poslední čtyři roky sedm procent, ukázal průzkum. U opozdilců v oblasti ESG došlo ve stejném období k růstu počtu zaměstnanců o dvě procenta. Největší rozdíly průzkum ukázal v USA a Evropě.

Více než polovina českých firem již pracuje s ESG

Studie dále potvrdila, že aktivní přístup k ESG pozitivně ovlivňuje schopnost firem udržet si zákazníky. Pokud jde o jednotlivá odvětví, tak překvapivě vede IT sektor s 92 procenty podniků, které hlásí zvýšení retence zákazníků. Následuje sektor účetnictví a financí s 83 procenty. Podniky v oblasti maloobchodu a velkoobchodu, výroby a distribuce hlásily zlepšení udržení zákazníků o 81 procent. Ani automobilový a letecký průmysl nezůstaly pozadu [75 %]. Což je podle výzkumníků skvělý úspěch pro odvětví, které bylo v minulosti často kritizováno kvůli velké uhlíkové stopě.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here