Schodek státního rozpočtu meziměsíčně přidal 2,5 miliardy korun

304
rozpoctu
Foto: Pixabay.com

Hospodaření státního rozpočtu skončilo v březnu deficitem 105 miliard korun. V únoru činil schodek státního rozpočtu 102,5 miliardy korun. Ministr financí Zbyněk Stanjura [ODS] řekl, že jde „prakticky o vyrovnané měsíční hospodaření“.

O vývoji státního rozpočtu informuje Ministerstvo financí ČR [MF ČR]. V meziročním srovnání byl deficit o 61,2 miliardy korun nižší. Loni na konci března činil 166,2 miliardy. Což podle analytiků souvisí zejména s vyššími daňovými příjmy.

„Příjmová strana státního rozpočtu podle nás naznačuje pokračující oživení spotřeby domácností. Citelný nárůst byl totiž v letošním prvním čtvrtletí patrný jak u výběru DPH, tak u pojistného na sociální zabezpečení. I když to zčásti může být způsobeno i některými daňovými úpravami v rámci konsolidačního balíčku,” okomentoval aktuální výsledky ekonom Komerční banky Jaromír Gec.

Saldo státního rozpočtu za leden až březen 2024 v mld. Kč

[Zdroj: MF ČR]

Po očištění o příjmy a výdaje na projekty z Evropské unie a finančních mechanismů dosáhl schodek státního rozpočtu ke konci března 99,1 miliardy korun. V únoru činil schodek v tomto ukazateli 102,3 miliardy korun.

„Březnové hospodaření přináší dvě pozitivní zprávy – meziroční zlepšení rozpočtového deficitu o více než 60 miliardy korun a prakticky vyrovnané měsíční hospodaření, které současně bylo nejlepším březnovým výsledkem za posledních pět let,“ řekl k aktuálním číslům ministr financí Stanjura.

Podle MF ČR k meziročnímu zlepšení salda o 61,2 miliardy korun přispěl téměř 12% růst příjmů, naopak výdaje meziročně klesly o 2,6 procenta. Zatímco na záporném tempu výdajů se výrazně promítla doznívající pomoc státu související s vysokými cenami energií, tak příjmovou stranu v březnu posílilo inkaso daně z neočekávaných zisků, uvedlo MF ČR.

Příjmy státního rozpočtu

Příjmy státního rozpočtu byly na konci března o 11,6 procenta [+46,6 mld. Kč] vyšší než před rokem. K růstu přispěly v prvé řadě daňové příjmy [+27,7 mld. Kč], pojistné [+13 mld. Kč] a prostředky z Evropské unie a finančních mechanismů [+3,8 miliardy].

„Na příjmové straně je už nyní vidět oživení spotřeby domácností. Během dalších měsíců se na obou stranách rozpočtu postupně více projeví změny, které přinesl ozdravný balíček a které letos sníží celoroční deficit o 43 miliardy korun,“ doplnil Stanjura.

Příjmy státního rozpočtu za leden až březen 2024 v mld. Kč

[Zdroj: MF ČR]

Výběr daně z příjmů fyzických osob placené plátci stoupl ke konci března o 16 procent [+4 mld. Kč]. Inkaso daně z příjmů právnických osob přidalo 16,7 procenta [+5,8 mld. Kč]. Dále ke konci letošního března vzrostlo inkaso:

  • Daně z přidané hodnoty: +6,9 mld. Kč / +8,7 %.
  • Spotřební a energetické daně: +3,8 mld. Kč / +11,6 %.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky kleslo o 2,6 procenta [-0,1 mld. Kč]. MF ČR zdůraznilo, že příjmy z pojistného na sociální zabezpečení letos zvýšilo znovuzavedením nemocenského pojištění zaměstnanců ve výši 0,6 procenta. Tím by mělo dojít k vyrovnání schodku nemocenského pojištění.

Průměrný plat státních zaměstnanců je 43 699 korun

Pozitivní dopad na inkaso bude mít podle úřadu i zvýšení minimálního vyměřovacího základu pojistného na sociální pojištění osob samostatně výdělečně činných. Celkový objem pojistného meziročně vzrostl o 7,9 procenta, to je o 13 miliard korun.

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje státního rozpočtu na konci března meziročně klesly o 14,6 miliardy korun [-2,6 %]. Pro jejich tempo byl určující vývoj běžných výdajů [-2,3 %, -12,1 mld. Kč]. Zde se projevily následující položky:

  • Podpora v oblasti energií: -16,6 mld. Kč.
  • Obsluha státního dluhu: -5,0 mld. Kč.
  • Odvody do rozpočtu EU: -3,5 mld. Kč.

Dynamiku běžných výdajů naopak zvyšovaly dávky důchodového pojištění [+9,3 mld. Kč], předfinancování oblasti výzkumu, vývoje a inovací [+4,9 mld. Kč] a nákupy Ministerstva obrany ČR. Běžné nákupy meziročně vzrostly o 4,0 miliardy korun [+26,1 %]. A nejvíce je navýšily výdaje na pořízení nadzvukových letounů F-35 [+3,7 mld. Kč].

Česko by mělo mít jak F-35, tak Gripeny, říká Daniel Koštoval

Do výdajů státního rozpočtu se promítají i vyšší platby veřejného zdravotního pojištění za státní pojištěnce [+3,1 mld. korun]. Naopak výrazně klesly běžné transfery podnikatelům [-35,9 %, -15,9 mld. Kč]. Velká část jejich objemu i poklesu byla spjatá s dotacemi do oblasti energetiky.

Již zmíněná obsluha státního dluhu představovala pro státní rozpočet výdaj v objemu 10,2 miliardy korun [-30,8 %, -5,0 mld. Kč]. Odvody vlastních zdrojů do rozpočtu Evropské unie, jejichž výše je mimo jiné odvislá od úrovně hrubého národního důchodu a daně z přidané hodnoty, meziročně klesly o 3,5 miliardy korun [-22,8 %].

Příjmy státního rozpočtu leden až březen 2024 v %

[Zdroj: MF ČR]

Kapitálové výdaje státu ve výši 33,6 miliardy korun [-7,1 %, -2,6 mld. Kč] jsou na počátku roku tradičně nízké. Což souvisí jednak s realizací investic převážně ve druhé polovině roku a v letošním roce i s přechodem na novou finanční perspektivu, uvedlo MF ČR.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here