Nová unijní regulace mění obchodování na Forexu. Reguluje výši maximální finanční páky

386

Obchodování na Forexu má nová pravidla. V srpnu začalo platit tříměsíční omezení prodeje a nabízení takzvaných rozdílových smluv – Contract For Difference (CFD), jejichž prostřednictvím se obchoduje i na u nás nabízeném mezinárodním měnovém trhu FOREX.

Nová regulace Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) omezuje prodej a nabízení CFD retailovým obchodníkům. To se dotýká jak forexových brokerů posobících na našem trhů, tak jejich klientů.

Rozdílové smlouvy jsou finanční produkty založené na pákovém efektu (obchodování na úvěr). Používají se ke spekulativním účelům. Prostřednictvím CFD obchodník nic nekupuje, ale pouze spekuluje na rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou podkladového aktiva. Na Forexu jsou to hlavně měnové páry, ropa, zlato, akcie nebo nově kryptoměny.

Úspěšnost obchodování na FOREXu

CFD kontrakty nejsou ovšem pro svou vysokou rizikovost a složitost vhodné pro každého. Uspět na Forexu vyžaduje orientovat se v dění na finančních trzích a obchodování věnovat i podstatný čas. Aby obchodník na Forexu tvořil zisk, musí obchodovat často. Pokaždé přitom využívá finanční páku a za každý realizovaný obchod platí poplatky. Odhaduje se, že více než 95 % a více všech začátečníků na FOREXu utrpí ztrátu. A celkově stabilně úspěšných obchodníků je na FOREXu cca 20 %.

Nové nařízení ze strany Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy       

Limit finanční páky pro jednotlivé skupiny podkladových aktiv. To znamená, že předepisuje minimální výši počáteční marže. Konkrétně: 30:1 pro hlavní měnové páry. 20:1 pro vedlejší měnové páry, zlato a hlavní indexy. 10:1 pro komodity s výjimkou zlata a pro vedlejší akciové indexy. 5:1 pro jednotlivé akcie a jiné referenční hodnoty a 2:1 pro kryptoměny.

Podle ohlasů z forexového trhu opatření evropského orgánu může odradit od obchodování na FOREXu mnoho lidí s nižším vstupním kapitálem. Důvodem bude, že zisk z jejich případných úspěšných obchodů nebude atraktivní kvůli nově stanovenému limitu pro využití finanční páky.

Nařízení v praxi

Povinné uzavření pozice při poklesu prostředků na zákaznickém účtu pod polovinu hodnoty počáteční marže. Evropský orgán tím chce ochránit obchodníky před negativním zůstatkem na jejich zákaznickém účtu. Negativní zůstatek na účtu nesmí nově vůbec nastat.

Většina renomovaných brokerů v současnosti sama hlídala účty svých zákazníků před negativním zůstatkem. Na druhou stranu jsou známé i případy, kdy broker neuzavřel obchodníkovi pozici ve chvíli, kdy mu hrozila ztráta a obchodník tak v nevýhodném obchodu nejenže přišel o celý svůj kapitál, ale naskočila mu i obrovská úhrada za použití finanční páky.

Zákaz finančních i nefinančních výhod jako odměny za uzavření rozdílové smlouvy – CFD.

Právě různé výhody a startovací vklady (“zdarma”) na účty používá většina forexových brokerů.

Povinné varování investora ve znění: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty!“

Forexový broker musí dále uvést, kolik % jeho retailových klientů (zákaznických účtů) zrealizovalo při obchodování s CFD kontrakty ztrátu. Pokud takové údaje nemá k dispozici, nebo je uvádět nechce, musí uvést standardizované varování, že 74 až 89 % účtů retailových investorů se dostalo při obchodování na Forexu do ztráty.

Ohlasy z forexového trhu na novou regulaci ze strany Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy jsou rozporuplné. Podle mnohých nová regulace bude znamenat úbytek forexových brokerů v unijních zemích a zvýšení nabídky forexových brokerů registrovaných v zemích mimo EU, respektive v daňových rájích s vlastní legislativou.

Dohled nad obchodníky

To, že jde už dnes o běžný postup, dokládá i varování České národní banky, která v případě CFD kontraktů a trhu Forex zdůrazňuje, že vykonává dohled jen nad těmi obchodníky na trhu, kteří mají sídlo nebo pobočkou v ČR. Ne těmi, kteří tyto služby u nás poskytují pouze na základě ohlášení v rámci jednotného evropského trhu. Na ty dohlíží regulátor jejich domovské země, což může být klidně Kypr nebo Seychelská republika na stejnojmenném souostroví v Indickém oceánu, východně od Afriky a severně od Madagaskaru.

Novinka i u binárních opcí

Od 2. července 2018 dále platí zákaz prodeje a nabízení binárních opcí retailovým investorům. ESMA tak rozhodla s ohledem na stále častější nabízení binárních opcí retailovým klientům za použití agresivních marketingových technik a bez uvedení transparentních informací, na jejichž základě by retailoví investoři mohli pochopit a posoudit rizika s těmito produkty spojená.

 

První varování před rizikovostí investic do CFD vydala ESMA v únoru 2013. V listopadu 2014 zveřejnila ČNB podrobné Upozornění na rizika spojená s investováním do rozdílových smluv. Na rizikovost rozdílových smluv upozornila ESMA také ve svých otázkách a odpovědích k CFD a jiným spekulativním produktům v březnu 2017. Od ledna 2018 může ESMA podle nařízení Evropského parlamentu a Rady přijímat takzvané produktové intervence, čehož využila již letos v květnu a s účinností od srpna přijala  rozhodnutí 2018/796 o dočasném omezení prodeje a nabízení rozdílových smluv v EU. Bez zajímavosti není, že její rozhodnutí je platné „po následující tři měsíce s možností dalšího prodlužování.

 

 

 

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here