Co říká zákon o spotřebitelském úvěru

343

Zákon o spotřebitelském úvěru zpřísnil podmínky pro sjednávání úvěrů, zvýšil náklady na jejich uzavření a z trhu vytěsnil tisíce drobných poskytovatelů úvěrů. Na druhou stranu ale zavedl i opatření, která vycházejí vstříc dlužníkům. Kupříkladu stanovil stropy pro sankce při nesplácení hypotéčních a spotřebitelských úvěrů.

Jestliže se dlužník opozdí se splátkou, bude mu moci věřitel účtovat maximálně 0,1 % z opožděné sumy za každý den prodlení. Nebude možné, aby kombinace náhrady nákladů, úroků z prodlení a smluvní pokuty přesáhla 70 % nebo 50 % z vypůjčené částky. A nesmí přesáhnout 200 tisíc korun. Bohužel na trhu lze vidět již i obcházení zákona. Totiž zákon nikterak nereguluje výši poplatků za zaslání upomínky o prodlevě ve splácení. Nesolidní poskytovatelé úvěrů tak mohou i nadále účtovat vysoké částky v případě nesplácení.

Ten, kdo chce poskytovat úvěry, musí mít licenci od České národní banky. Musí disponovat kapitálem minimálně ve výši 20 000 000 Kč. Další změnou je, že zatímco dříve k poskytování a nabídce úvěrů stačilo živnostenské oprávnění bez jakékoli kvalifikace, dnes všichni poradci nebo prodejci úvěrů musejí mít minimálně maturitu. A vykonat odbornou zkoušku.

Zákon chrání dlužníky

Poskytovatelé úvěrů – zejména banky a nebankovní instituce – musejí důkladněji zkoumat, zda klient, kterému půjčí, je dostatečně solventní na to, aby úvěr splatil. Pokud dají úvěr klientovi, u něhož je skoro jisté, že splácení nezvládne, smlouva o úvěru se stane neplatná. Klient tak nebude muset platit úroky, zaplatí jen jistinu. Toto se nevztahuje na případy, kdy žadatel úmyslně zamlčí další úvěry či jinak poskytovatele úvěru „obelže“.

Zákon upravuje výpočet celkových ročních nákladů na úvěr. Neznamená to, že by banky a nebankovní instituce byly limitovány v jejich úrokové a poplatkové politice. Přesto ale budou muset používat závazný vzorec pro RPSN. Mnohem podrobněji a důkladněji budou muset také klienta informovat o podmínkách úvěru. Nově je možné ročně uhradit i 20 nebo 25 % ze sjednané jistiny a to zdarma a bez sankce.

Lhůty na uzavření úvěru

Před podpisem smlouvy má každý zájemce o úvěr 30 dnů, po které nemůže kupříkladu banka změnit podmínky své konečné nabídky. V těžkých životních situacích, jako je dlouhodobá nemoc či úmrtí, lze za určitých podmínek a souhlasu banky žádat „odpuštění“ nákladů na (hypotéční) úvěr. Zákon o spotřebitelském úvěrů se vztahuje i na poskytovatele online půjček. I pro ně platí stejné podmínky jako třeba pro banky a jejich online nabídku.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here