Energie a jejich ceny – vůbec nejrychleji v srpnu zdražila elektřina. V meziročním srovnání o 2,5 procenta. Významně ušetřit za energie lze správným nastavením smlouvy, dodržováním určitých zásad a často i prostou změnou dodavatele.

Ceny za energie stoupají každý měsíc. Bez elektřiny a zemního plynu se domácnost neobejde a náklady na ně tak patří k nezanedbatelným výdajům rodinného rozpočtu. Proto je na místě soustředit se na správné nastavení smlouvy s dodavatelem. Porovnat si nabídky na trhu či uvažovat o tom, zda si výhodnou nabídku nezafixovat. Ušetřit se dá i změnou dodavatele, ale to většinou jen tehdy, když domácnost nemá již uzavřenou dlouhodobou smlouvu se stávajícím dodavatelem. Pokud má, zaplatí vysoké penále za její zrušení a změna dodavatele se jí nemusí vyplatit.

Vysoký a nízký tarif

Mnoho domácností při sjednávání smlouvy o dodávce elektřiny často podcení význam takzvaného nízkého a vysokého tarifu. Rozdíl mezi vysokým a nízkým tarifem je velký. Je proto výhodné rozlišovat mezi tím, kdy platí nízký tarif [noční proud], kdy naopak vysoký tarif. Nízký tarif většinou bývá v určitém časovém rozpětí v noci například od 1 hodiny do 6 hodin ráno. Přes den je rozdělen v souvislosti s letním a zimním období, obvykle mezi 14 hodin a 17 hodin.

Vysoký, nejdražší tarif, je naopak v době dopolední před a krátce po obědě. Večer od 6 hodiny, kdy se lidé vracejí z práce domů. Analytici proto jednoznačně doporučují nechat si energeticky náročné činnosti v domácnosti na dobu nízkého tarifu. Už jenom tím lze srazit náklady na elektřinu o více než polovinu. Přesvědčila se o tom i Jana A. z nejmenované obce ve Středočeském kraji.

Paní Jana A.

„V září mi přišel výpis spotřeby za poslední rok, a i když na něm vždy napínavě sleduji hlavně přeplatek nebo nedoplatek, vzala jsem si ty rozsáhlé listy odpoledne ke kávě a vše jsem pročítala. Zjistila jsem, že průměrná jednotková cena bez DPH za vysoký tarif je 2,97 Kč/kWh a za nízký tarif 0,83 Kč/kWh,“ říká paní Jana, která si díky tomu uvědomila si, o jak obrovský rozdíl jde.

Počítala tedy dál. Ve vysokém tarifu spotřebovala 1 316 kWh a v nízkém 2 543 kWh [skoro jednou tolik]. Celková částka za vysoký tarif s DPH byla tak skoro o půlku vyšší. Za vysoký tarif zaplatila 4 735 Kč a za nízký 2 554 Kč.

„Postupuju tak, že třeba pračku zapínám jenom v nízkém tarifu, ohřev vody v bojleru jsem také nechala nastavit v nízkém tarifu a v zimě budu přitápět také v hodinách s nízkým tarifem. Je to pro mne velká úspora, která mi pokryje i poplatky za služby dodavatele, které za rok činily 5 634 korun.“ Dodává paní Jana.

Užitečné je podle ní i vědět, z čeho se skládá cena elektřiny. Je to měsíční poplatek za stálý příkon, cena za systémové služby, složka na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie, cena za činnost operátora na trhu, a hlavně pak cena za spotřebu elektřiny ve vysokém a nízkém tarifu. Právě využívání nízkého tarifu Janě A. přineslo největší úsporu.

Změna dodavatele

I když se dodavatelé energií snaží, co jim síly stačí, Češi podle průzkumů zůstávají ve vztahu ke změně dodavatele energií spíše konzervativní. Ta se ale může za příznivých podmínek vyplatit.

U elektřiny se cena skládá ze dvou složek. Část procent tvoří platba za distribuci elektřiny a je pevně stanovená Energetickým regulačním úřadem, zbylá nižší část je cena za silovou elektřinu, která je ovlivněná pouze konkurenčním prostředím a výběrem dodavatele. Právě zde je možné ušetřit a úspora v závislosti na spotřebě elektřiny může být i několik tisícikorun ročně a více. Podobné je to i přitom i u zemního plynu, kde může být úspora při správné volbě výhodné nabídky ještě několikanásobně vyšší než u elektřiny.

Pavel z muzea

To byl příklad i Pavla Neufuse z Muzea hudby Tábor, který vytápí rozlehlé místnosti s gramofonovými deskami na zemní plyn. Celkem musí vytopit asi 220 m2. Měsíční zálohy od nejmenovaného, ale velkého dodavatele energií na tuzemském trhu přitom ještě donedávna platil ve výši cca 7 080 Kč měsíčně. Celkem 84 960 Kč za rok. V ročním vyúčtování byl Pavel na nule.

„Abych mohl své muzeum dále provozovat, hledal jsem úspory. A mimo jiné jsem změnil i dodavatele energie a jenom tím jsem ušetřil 11,47 % ročně, tedy asi 9 745 Kč za rok, což je nezanedbatelná suma. Stejnou revizi mi zástupce nové dodavatelské společnosti provedl u elektřiny, kde byla výše úspory obdobná – kolem 11 %. U nákladů na vytápění, které se šplhaly ke stovce tisíců korun za rok, to bylo znát nejvíce,“ říká Pavel.

Při rozhodování o změně dodavatele elektřiny nebo plynu je důležité znát charakter své stávající smlouvy. Zda je uzavřena na dobu určitou nebo neurčitou. Vypovězení smlouvy na dobu určitou stojí nemalé peníze a může se stát, že odběratel po zaplacení sankčního poplatku v řádu tisícikorun neušetří na změně dodavatele energie.

Ceny za energie

Ceny energií se liší v jednotlivých regionech ČR kvůli technickým parametrům distribučních soustav. Například rozvodná síť elektřiny v Praze má kvůli svému menšímu rozsahu jiné parametry než rozvodné sítě na většině tuzemského území. Z toho vyplývají i rozdílné náklady na údržbu. Odebírat elektřina se přitom dá i od jiných dodavatelů než v místě bydliště. Patí, že ceny energií se mohou významně lišit v rámci republiky i u stejné společnosti.

Podle průzkumů zůstávají české domácnosti v přístupu k hledání lepší nabídky energií konzervativní. K hlavním důvodům patří – obavy z nového, neznalost nebo pohodlnost. V tomto ohledu pak ale také není bez zajímavosti, že podle stejných průzkumů si většina českých domácnostímyslí, že za energie platí více, než by měla.

Co je třeba prověřit před změnou dodavatele energie

  • Výpovědní lhůtu uvedenou ve smlouvě se starým dodavatelem energie [většinou tři měsíce].
  • Úplný a platný ceník pro konkrétní rok u nového dodavatele.
  • Zjistit si, zda bude změna dodavatele zpoplatněna. Změna dodavatele je sice ze zákona bezplatná, někteří dodavatelé však vybírají takzvaný aktivační poplatek za zprostředkování.
  • Způsob ukončení smluvního vztahu s novým dodavatelem v případě nespokojenosti.
  • Nepodcenit další nabízené služby nového dodavatele, jaký je k nim přístup [pobočky, telefon, web] a jak jsou zpoplatněny.
  • Informovat se na to, zda má nový dodavatel zákaznické centrum a funkční kontakty. Důležité jsou také reference neboli pověst nového dodavatele. Za jednu z dobrých referencí lze považovat přihlášení k věrohodným etickým kodexům na energetickém trhu.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here