Komerční zdravotní pojištění cizinců toho moc nenabídne

748
komercni_pojisteni_cizincu
Foto: Pixabay.com

Zdravotní pojištění je povinné u občanů ČR, ale i u cizinců, kteří v Česku žijí a pracují. Proto je získání zdravotního pojištění pro cizince klíčové. Bez tohoto pojištění nedostanou víza a pracovní povolení. Komerční pojištění cizinců však není bez háčků.

Tuzemské pojišťovny mohou kdykoli odmítnout cizince pojistit. A to i přesto, že pojištění cizinců nařizuje zákon 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR. Ten mimo jiné uvádí, že pokud cizinec nesplní podmínky pro zařazení do veřejného zdravotního pojištění, musí si pojištění sjednat sám.

Zároveň ale pojišťovnám například i dovoluje, aby cizincům nevracely ze zaplaceného pojištění nic zpátky, pokud z ČR odejdou dříve, než jim pojištění vyprší.

„Pojišťovny chtějí úhradu pojištění po cizincích na rok dopředu. V případě, kdy nedojde k jejímu čerpání, jím přeplacené peníze cizinec už nenajde. Ty propadnou pojišťovací společnosti,” uvádí na stránkách firmy IRS Czech, která je zaměřená na na zaměstnávání cizinců v ČR, její ředitel Stanislav Taťák.

Středoevropský mumraj a komerční pojištění

Zdravotní pojištění nemusejí mít občané Kuby nebo Bosny a Hercegoviny. Jim je neodkladná zdravotní péče placená z rozpočtu České republiky na základě oboustranné mezinárodní dohody. Dříve do této dohody spadal také Jemen.

Doklad není vyžadován ani po občanech států Černá Hora, Makedonie, Srbsko a Turecko. Ti se při nutnosti ošetření prokáží například pasem. Ostatní cizinci se ale pojištění nevyhnou.

„Na veřejné pojištění mají právo všichni cizinci, kteří pocházejí z EU. Dále pak všichni cizinci, kteří jsou zaměstnaní ve firmě, která má sídlo v České republice. Zde je důležité si uvědomit, že firma podnikající na území ČR a firma se sídlem v ČR není totéž,“ upřesňuje Taťák.

Dodává, že všichni cizinci s povolením k trvalému pobytu mají právo na veřejné zdravotní pojištění. Podle něj se cizincům vždy vyplatí v ČR získat veřejné pojištění než pojištění komerční. Bohužel ale ne plně přátelský systém zaměstnávání cizinců v ČR cizince navádí ke sjednání komerčního pojištění.

Proč není komerční pojištění cizinců správnou volbou

  • V první řadě se zpravidla liší limit pojistného plnění v neprospěch pro komerční pojištění. A to například vyšší spoluúčastí anebo spoluúčastí službu podmiňující. Při komerčním pojištění si vždy některé věci cizinci musejí hradit sami. Problémem jsou i výluky u některých [i běžných druhů] onemocnění.
  • Další věcí, u které je komerční pojištění horší, je výluka vztahující se k určitým druhům lékařské péče. Zatímco v rámci veřejného pojištění je většina lékařských zákroků plně hrazena, u komerčního pojištění tomu tak být nemusí.
  • Stejně tak může nastat problém u okolností vzniku pojistné události. Tyto okolnosti pak mohou vést k tomu, že si cizinec bude muset hradit některé lékařské výlohy sám. V rámci veřejného pojištění by [asi] k takové situaci nedošlo.
  • Velkým mínusem u komerčního pojištění je hrazení některých zdravotnických pomůcek. Zatímco jsou všechny důležité lékařské pomůcky zpravidla plně hrazeny z veřejného pojištění, u komerčního pojištění tomu tak být nemusí.
  • K tomu, aby došlo k bezplatné zdravotní péči, je třeba navštívit smluvní zdravotnická zařízení. Pokud se tak nestane, mohou být po ošetření vyžadovány další poplatky.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here