V březnu se poprvé za čtyři roky zvýšil počet osobních bankrotů. Stoupl i počet bankrotů obchodních společností [OS], který byl nejvyšší od listopadu 2017. Celkem v březnu vyhlásilo bankrot 73 obchodních společností, 441 osob samostatně výdělečně činných [OSVČ] a 1 219 domácností.

K aktuálním zprávám o zpomalující ekonomice se přidala další, která ukazuje na obrácení trendu v počtu bankrotů. A to jak firem, osob samostatně výdělečně činných [OSVČ], tak domácností.

„Letos v březnu bylo vyhlášeno 73 bankrotů obchodních společností, nejvíce od listopadu 2017. Počet osobních bankrotů v posledních 12 měsících se meziročně zvýšil, poprvé za čtyři roky,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti Czech Credit Bureau [Crif], která sdružuje bankovní i nebankovní rejstříky dlužníků.

Dodává, že zejména počet bankrotů obchodních společností byl v letošním březnu výrazně vyšší, než jsme byli v posledním roce zvyklí. Podle ní je výrazný březnový nárůst počtu bankrotů návratem k průměryným měsíčním hodnotám.

Počet osobních bankrotů se zvýšil poprvé za 4 roky

V březnu bylo vyhlášeno 1 219 osobních bankrotů [o 273 více než v únoru]. Zároveň bylo podáno 1 168 návrhů na osobní bankrot [o 101 více než v únoru].

V březnu jsme poprvé od listopadu 2014 zaznamenali meziroční nárůst počtu osobních bankrotů za období posledních 12 měsíců,“ říká Věra Kameníčková.

Od dubna 2018 do března 2019 bylo vyhlášeno 12 966 osobních bankrotů [o 140 více než v předchozím období], a podáno 13 514 návrhů na osobní bankrot. Počet osobních bankrotů se tak zvýšil o 1 %.

Věra Kameníčková upřesňuje, že další vývoj jejich počtu ovlivní připravovaná změna podmínek pro vyhlášení osobního bankrotu, která má zpřístupnit tuto možnost více lidem.

Nejvíce osobních bankrotů bylo v březnu vyhlášeno ve Středočeském kraji, v Moravskoslezském kraji a v Jihomoravském kraji. Nejohroženějším krajem z pohledu osobních bankrotů je podle statistik Karlovarský kraj. Tam bylo za posledních dvanáct měsíců vyhlášeno v průměru 22,8 osobního bankrotu na 10 tisíc obyvatel. Následuje Středočeský kraj s 15,6 bankrotu a Liberecký kraj s 15 osobními bankroty na 10 tisíc obyvatel.

Naopak nejlepší situace je v Praze. V ní bylo za posledních 12 měsíců vyhlášeno v průměru 5,2 osobního bankrotu na 10 tisíc obyvatel, a také na Pardubicku, kde šlo o 9,2 osobního bankrotu. Průměr za celou ČR činil v uplynulých 12 měsících 12,2 bankrotu na 10 tisíc obyvatel.

Bankroty fyzických osob podnikatelů [OSVČ]

Nejvíce bankrotů fyzických osob podnikatelů [OSVČ] bylo v březnu vyhlášeno v Ústeckém kraji, Středočeském kraji a v Moravskoslezském. Nejméně bankrotů bylo naopak vyhlášeno na Vysočině a ve Zlínském kraji.

V posledních 12 měsících byl nejvyšší počet bankrotů fyzických osob podnikatelů na 10 tisíc registrovaných OSVČ nejvyšší v Ústeckém kraji [49,8 bankrotu]. Následoval Karlovarský kraj a Liberecký kraj. Nejlépe si vedla Praha a Zlínský kraj. Celostátní průměr činil 25,7 bankrotu na 10 tisíc registrovaných OSVČ.

Z pohledu hlavních odvětví bylo nejvíce bankrotů OSVČ v uplynulých 12 měsících vyhlášeno v obchodu [1 255], ve stavebnictví [1 224] a v ubytování a stravování [560 bankrotů].

Bankroty obchodních společností

V březnu 2019 bylo nejvíce bankrotů obchodních společností vyhlášeno v obchodu [17], ve zpracovatelském průmyslu [15] a v profesních, vědeckých a technických činnostech [7]. V posledních 12 měsících se počet bankrotů obchodních společností v nejvýznamnějších odvětvích mírně zvýšil pouze ve zpracovatelském průmyslu, a to o 3 %.

„Naopak se ale počet snížil nejvíce v odvětví nakládání s nemovitostmi a ve stavebnictví,“ vysvětluje Věra Kameníčková.

Podle odborníků na tom není nic překvapujícíh, protože například stavebnictví patří k sektorům, které reagují na změny v ekonomice se zpožděním. Z pohledu krajů bylo v březnu nejvíce bankrotů obchodních společností vyhlášeno v Praze [nejvíce firem], v Moravskoslezském kraji a v Jihomoravském kraji. Žádný bankrot nebyl naopak vyhlášen v Olomouckém kraji.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here