U každého úvěru, který byl čerpán na pořízení či rekonstrukci vlastního bydlení, jde snížit základ daně o zaplacené úroky. I proto je třeba být pozorný nejen na sjednávané smluvní podmínky, ale i na daňové povinnosti a případné úlevy. Jak snížit základ daně o zaplacené úroky u úvěru na bydlení?

Aby si mohl dlužník odepsat zaplacené úroky z daní, musí splnit tři podmínky. Být účastníkem úvěrové smlouvy, vlastnit nebo spoluvlastnit předmět financování a užívat předmět financování k trvalému bydlení. K odečtu  nestačí splnit jen jednu zákonnou povinnost. Poznal to i Pan Horák, který žije několik let v panelovém bytě se svou přítelkyní.

Příběh pana Horáka

„Rozhodli jsme se pro rekonstrukci bytového jádra, kterou jsme financovali řádným úvěrem ze stavebního spoření. Úvěr stejně jako stavební spoření bylo sjednáno na moji osobu,“ říká pan Horák, který ovšem není vlastníkem bytu.

Odečíst si z daňového základu u  úroky u úvěru na bydlení dlužník může podle zákona až 300 000 korun ročně. Týká se to zejména hypoték [ne ovšem investičních, podnikatelských nebo na rekreační nemovitost] a úvěrů ze stavebního spoření, jako v případě pana Horáka.

„Pak se ukázalo, že i přesto, že v bytě trvale bydlím, nemám nárok snížit si o zaplacené úroky základ daně. Vzhledem k tomu, že podnikám a daně odvádím, je to pro mne citelná ztráta,“ pokračuje pan Horák.

Odečíst z daní úroky u úvěru na bydlení z bytu?

Protože není vlastníkem ani spoluvlastníkem bytové jednotky. Pokud by se stal i pan Horák majitelem bytu, pak si může buď veškeré uhrazené úroky nebo jejich poměrnou část ve svém daňovém přiznání odečíst.

Nebo je také možné, aby do úvěrové smlouvy pana Horáka vstoupila i majitelka bytu a pak by si mohla úroky z úvěru odečítat každý rok ona.

Kdy je možné odečíst zaplacené úroky z úvěru na bydlení

  1. Uzavřená hypoteční smlouva, úvěr ze stavebního spoření nebo jiný úvěr, který byl prokazatelně použit na pořízení vlastního bydlení
  2. Úvěr musí nebo musel být použit na řešení bytových potřeb [dokonce i splacení členského vkladu družstvu nebo jiné právnické osobě v souvislosti se získáním práva užívání bytu v nájmu, úhradu za převod členských práv v družstvu nebo obchodní společnosti v souvislosti se získáním práva k užívání bytu v nájmu]
  3. Nemovitost musí sloužit k trvalému bydlení [dlužník nemusí být trvale hlášen]
  4. Nemovitost může využívat i blízký příbuzný [jeden z manželů, potomků, rodičů nebo prarodičů obou manželů]
  5. Daňový odpočet může uplatnit pouze osoba uvedená v úvěrové smlouvě a současně musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here