Mezinárodní ratingová agentura Moody’s minulý týden vystavila ČRúvěrové hodnocení A1 pozitivní. Jak ale vyplynulo ze summitu, který Moody’s uspořádala 11. 4. v Praze, pátým nejvyšším ohodnocením pro ČR většina dobrých zpráv končí. Zvlášť pokud ČR nepřidá v nutných reformách.

Pražský summit na téma Česká republika a země střední a východní Evropy zahájil výkonný ředitel a šéf analytiků kreditního [úvěrového] risku EMEA Moody’s Corporation Colin Ellis. Ten definoval hlavní ekonomické trendy pro letošní rok.

Růst: Silný, ale oslabující

 „I když ekonomický růst bude i nadále posilovat, je potřeba počítat s jeho zpomalením. Evropa má pak vrchol ekonomického cyklu docela za sebou,“ řekl na úvod.

V případě české a slovenské ekonomiky varoval před jejich přílišnou závislostí na německé ekonomice, konkrétně pak automobilovém průmyslu. Analytik Moody’s ale pro Fintag.cz potvrdil i pozitivní ukazatele, které výkon české ekonomiky aktuálně provázejí.

Rizika a výzvy z hlediska zadlužení

Co se týče závislosti české ekonomiky na německé ekonomice a exportu do Německa pozitivní zjištění před nedávnem přinesl Český statistický úřad [ČSÚ]. Podle jeho předsedy Marka Rojíčka zůstává pro ČR export do Německa klíčový.

„Tvoří přibližně třetinu celkového českého exportu, ale statistiky už i ukazují sílící zlepšení českého exportu do zemí, jako je například Nizozemsko, Španělsko a dalších evropských zemí. V těchto případech vidíme dvojciferné procentní nárůsty,“ uvedl Marek Rojíček.
V tomto ohledu je pak důležité, jak si bude stát kurz koruny. Colin Ellis v této souvislosti uvedl, že agentura Moody’s očekává další nárůst inflace, ale ne další intervence ze strany hlavních světových centrálních bank. Alespoň pro tento rok.

[Hlavní ekonom Komerční banky Jan Vejmělek na summitu uvedl, že očekává, že Česká národní banka letos zvedne sazby ještě dvakrát. I to, že sazby zvedá hlavně FED a pak ČNB, řekl s nadsázkou.]

Měnová politika zůstane uvolněná

Moody's udělila ČR A1 pozitivní

Z hlediska posuzování dalšího zadlužování jednotlivých středoevropských ekonomik Colin Ellis poukázal i na hlavní rizika, s nimiž je třeba počítat. Jako dominantní zmínil politické riziko.

Šest kreditních rizik, které ovlivní nejen rok 2019

Moody's dala ČR A1 pozitivní

Vyjádřil ovšem přesvědčení, že i politická scéna v jednotlivých zemích se musí přizpůsobovat trendům ve společnosti a reagovat na ně. „Politici nebudou moci rozhodovat docela svévolně,“ upřesnil.

Moody's dala ČR A1 pozitivní [Na summitu se dostalo  i na zajímavé srovnání počtu poslanců zemí střední a východní Evropy v Evropském parlamentu. Tabulka vpravo.]

Vývoj zadlužování České republiky chápe agentura Moody’s jako pozitivní. Moody’s předpokládá, že fiskální přebytky, které vládní instituce vykazují od roku 2016, zůstanou v letech 2019 a 2020 na úrovni 0,7 % hrubého domácího produktu [HDP]. I to, že Vláda ČR bude spolu s Ministerstvem financí ČR i nadále snižovat veřejný dluh.

Míra zdalužení bude klesat

Moody's

Poukázal ale i na vyjádření svého kolegy viceprezidenta Moody’s Steffena Dycka, který uvedl: „V krátkodobém horizontu by ale kombinace napjatých podmínek na trhu práce a silného růstu mezd mohla v České republice ovlivnit nákladovou konkurenceschopnost.”

Podle Dyckova názoru z dlouhodobého hlediska fiskální udržitelnosti je hlavním rizikem v případě ČR stárnutí obyvatelstva. Což se ovšem netýká pouze ČR, ale i dalších zemích.

„Riziko bude navíc narůstat, pokud Česká republika nepřidá v oblasti nutných reforem. Pokud pokrok v těchto reformách zůstane i nadále pomalý,“ uvedl doslova Dyck.

Colin Ellis se ve svém příspěvku věnoval i rizikům plynoucím z vývoje globální ekonomiky. Zmínil citelný propad evropského exportu do USA a Číny. Což se projevilo i na propadu exportu německého automobilového průmyslu, který je klíčový z hlediska českého a slovenského exportu.

Moody's dala ČR A1 pozitivní i uspořádala summit v Praze

Jako negativní jev z pohledu evropského regionu zmínil nezájem globálních investorů o Evropu ve srovnání s jejich zájmem o asijské trhy a Afriku.

Jaké se bude vyvíjet kapitál v jednotlivých oblastech

Moody's

Jako další evropský problém Colin Ellis uvedl brexit. Řekl: „De facto existují pouze tři možnosti, jak může brexit dopadnout. Británie odejde z EU s dohodou, bez dohody, anebo z EU neodejde.“

On sám vyjádřil přesvědčení, že Velká Británie opustí EU s dohodou. Zdůraznil však rizika, která jsou spojena s brexitem.

Rizika spojená s brexitem jsou velká

Moody's

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here