Hospodářská komora ČR: Populismus odborů eskaluje. Průměrné mzdy ve státní správě jsou vyšší než v soukromém sektoru. Vláda ČR podnikatele slovně podporuje, ale v praxi ustupuje svému koaličnímu partnerovi. Jsou to firmy a podnikatelé, kdo vytváří blahobyt obyvatel České republiky. Nikdo jiný. Všechno ostatní je placeno z daní.

To a další zaznělo na tiskové konferenci [17. 4.] Hospodářské komory [HK ČR], na níž prezident komory Vladimír Dlouhý ostře vystoupil proti požadavku odborů na uzákonění pátého týdne dovolené, zkracování pracovní doby, rušení karenční doby a zejména pak na další zvýšení minimální mzdy.

„Příklad Řecka, kde se růst mezd dlouhodobě odpoutal od růstu produktivity práce, by měl všechny důrazně varovat. Politika stylem po nás potopa nemůže dlouhodobě fungovat, uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Pokud by vládní koalice přistoupila na poslední požadavek odborů zvýšit od ledna minimální mzdu o 1 650 korun, znamenalo by to od roku 2013 nárůst o 87,5 %. Když by na toto vláda přistoupila, riskuje podle Vladimíra Dlouhého budoucí prosperitu české ekonomiky.

Nulový růst minimální mzdy

Hospodářská komora ČR naopak navrhuje nulový růst minimální mzdy. Ten pokládá pro ekonomiku ČR za nejméně škodlivý. Upozorňuje, že současný růst mezd, který loni v ČR podle ČSÚ dosáhl 8,1 %, je především zásluha podnikatelů. Není výsledkem práce odborů. Souvisí s hospodářským růstem i situací na trhu práce.

„Na současnou politiku odborů mohou v případě ekonomických problémů doplatit kromě podnikatelů paradoxně i ti, za které se Českomoravská konfederace odborových svazů nejčastěji bije. Tedy zaměstnanci. V případě ekonomických problémů ČR a propouštění to budou právě oni, kteří to pocítí nejvíce,“ uvedl Vladimír Dlouhý.

Kvůli regulacím a administrativním nařízením podle něj nebude pro podniky tak snadné udržet stávající počty zaměstnanců. I si zároveň zachovat svoji konkurenceschopnost. Situaci tuzemských firem odbory dle jeho slov komplikují i svým odmítavým postojem k přijímání zaměstnanců z Ukrajiny a dalších neunijních zemí. Ti jsou podle něj klíčoví jak pro rozvoj firem, tak pro řešení problémů spojených s nedostatkem sil na pracovním trhu.

Vláda je silná slovně, ale ustupuje

„Hospodářská komora nemá nic proti dílčím vyjednáváním odborových organizací v rámci jednotlivých podniků, kde se podmínky pro zaměstnance domluví s vedením konkrétní firmy s ohledem na ekonomické možnosti zaměstnavatele. Svými plošnými požadavky ale neberou ohled na rozdílnou kondici tuzemských podniků,“ uvedl Vladimír Dlouhý.

Na to, jak se k požadavkům odborů staví Vláda ČR, pro Fintag.cz odpověděl: „Vláda slovně vyjadřuje podporu českým podnikatelům a firmám, ale vidíme, jak při respektu volebních cyklů i ustupuje svému koaličnímu partnerovi.“

Přitom dodal, že neuplyne ani půlrok, aby odbory za souhlasného kývání některých ministrů neprosadily další absurdní opatření pro podnikatele.

„A firmy ze strachu, co přijde příště, logicky odkládají klíčové investice,“ uzavřel.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here