Problém s plněním mohou mít komerční pojišťovny v případě, když se ukáže, že klient se ve vyplněném zdravotním dotazníku pro pojišťovnu rozchází s informacemi uvedenými v lékařských zprávách. Často stačí, aby třeba jen neuvedl vše, s čím se v minulosti léčil.

 „Pojišťovna pracuje se svým zdravotním dotazníkem. Ten musí klient vyplnit dle pravdy, neměl by nic zamlčet a zatajit,“ říká analytik životního pojištění společnosti Partners Pavel Krejčík.

Podle něj si pojišťovna může kdykoli vyžádat výpis klienta od zdravotní pojišťovny nebo od specialistů. Lékařů, u kterých se klient léčí. Lékařské zprávy jsou pro ně důležité jak při vstupu do pojištění, tak při likvidaci každé pojistné události. Přitom platí, že čím vyšší pojistné částky, tím pojišťovna podrobněji zkoumá zdravotní minulost pojištěného.

Lékaři a pojišťovny

Lékařské posouzení je důležité i při vstupu do pojištění. Pojišťovna může klienta – ještě, než ho pojistí – poslat ke svému smluvnímu lékaři na vyšetření.

„Zdravotní stav klienta je jednou z klíčových věcí při vstupu do pojištění,“ upřesňuje Pavel Krejčík.

Může se stát, že pojišťovna odmítne vyplatit pojistku s odvoláním na lékařskou zprávu. To pak vzniká problém klient vs. jeho lékař. Pojišťovna pracuje se zprávami od lékaře.

„Pojišťovny mohou zkoumat klientovu zdravotní historii. A pokud zde zjistí, že jim klient na počátku například lhal, něco neuvedl, nemusí plnit, nebo mohou i odstoupit od smlouvy od počátku,“ upřesňuje Pavel Krejčík.

Zdravotní stav před počátkem pojištění

V praxi jsou stále častější situace, kdy pojišťovna odmítne plnit kvůli zjištěným zdravotním komplikacím, jež se u pojištěného projevily před počátkem pojištění. Tedy se v minulosti léčil. [Výluka o pojistné události mířící na zdravotní stav pojištěného před počátkem pojištění.]

Například pojišťovna odmítne plnit 50letému klientovi tři měsíce pracovní neschopnosti kvůli bolestem zad s odkazem na to, že byl se stejným problémem před šesti lety v pracovní neschopnosti.

Před sjednáním životního pojištění…

Ať si každý sáhne do svědomí, kolik svého času stráví například výběrem nového auta. Kolik obejde autosalónů, kolik projde recenzí, porovnání a testů? A přitom, na jak dlouho člověk kupuje auto, na relativně krátkou dobu, pět až deset let,“ ptá se Pavel Krejčík.

A uzavírá: „A ve srovnání s tím, kolik času lidé věnují správnému nastavení pojistky, která je a jejich rodinu má chránit pro případ zdravotních komplikací klidně i po dobu třiceti let?

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here