Pojištění proti neschopnosti splácet hypotéku mu vymohl právník

490
Pojisteni_proti_neschopnosti_splacet
Ilustrace: FinTag.cz

Pojištění proti neschopnosti splácet hypotéku si muž ve věku 35 let sjednal kvůli nižšímu úroku u hypotéky. Když mu po dvou letech od uzavření smlouvy lékaři diagnostikovali rakovinu, od pojišťovny se dozvěděl, že nemá nárok na plnění.

Pojišťovna [smluvní partner banky] argumentovala tím, že muž uvedl nepravdu v dotazníku o svém zdravotním stavu vyplňovaném při podpisu smlouvy. Podle ní nepravdivě odpověděl na otázku, zda se někdy léčil s funkčním či organickým onemocněním páteře. To jsou třeba degenerativní změny či Bechtěrevova nemoc. Fakt byl, že muž uvedl, že ne, byť si dříve léčil na bolesti zad.

Pojištění proti neschopnosti splácet hypotéku měl

Pojišťovna přitom docela ignorovala skutečnost, že důvod pojistné události bylo onkologické onemocnění, které nemělo žádnou spojitost s bolestmi zad. Poukazovala přitom i na to, že pojistná smlouva byla uzavřena mezi jí a bankou. Argumentovala tím, že na základě této smlouvy je muž jen objektem v právním vztahu. To znamená, že nárok na pojistné plnění z tohoto pojištění má banka, ne on. A měla pravdu. Pojistná smlouva je uzavřena mezi bankou a pojišťovnou, klient banky je pouze předmětem pojištění. To znamená, že pokud banka nemá zájem na tom, aby klientovi bylo vyplaceno pojistné plnění, on sám nemůže pojistné plnění od pojišťovny vymáhat.

„Bylo to celkem dost odporné. Člověk, který si platí pojištění proti neschopnosti splácet hypotéku, onemocní rakovinou. A pojišťovna u takového člověk hledá jen důvody, aby mu nic nedala,” vzpomíná muž.

Kvůli nedůstojné tahanici se obrátil na právníka

Pojištění proti neschopností splácet hypotéku banky/pojišťovny poskytují nejčastěji ve dvou variantách. V té základní pojišťovna kryje riziko úmrtí, invalidity třetího stupně a pracovní neschopnosti od 30. nebo 60. dne. V rozšířené variantě pak pojišťovna kryje stejná rizika plus riziko ztráty zaměstnání.

„I když jsem měl problémy sám sebou, nechtěl jsem se smířit s tím, že by mě pojišťovna takto odbyla. Měl jsem za to, že mám nárok na peníze od pojišťovny. Vždyť jsem si pojištění proti neschopnosti splácet hypotéku platil. Proto jsem se obrátil na právníka, aby připravil žalobu na pojišťovnu, což jsem pojišťovně oznámil,” dodává muž.

A dobře udělal. Výsledek byl, že mu pojišťovna po dohodě s bankou uhradila hypotéku. A to i přesto, že podmínky pro plnění byly i v tomto případě nastaveny velice tvrdě. Což bývá u tohoto pojištění standardem. Pojistná smlouva obsahuje mnoho výluk.

Co je bankopojištění

Pojištění proti neschopnosti splácet hypotéku je takzvané bankopojištění. Jde o kombinaci úvěrového produktu a pojištění. I když toto pojištění významně zvyšuje náklady na úvěr, dlužník bývá i tak většinou spokojen. Pokud si toto pojištění sjedná, banka mu poskytne slevu na úroku. Dlužník tak má dobrý pocit z toho, že dosáhl na atraktivní úrokovou sazbu, a přitom je i pojištěn proti neschopnosti splácet úvěr.

Problém je, že toto pojištění je velice chudé ve svém nastavení. A další problém je, že sleva na úroku při připočítání nákladů na pojištění ztratí na atraktivitě. A vůbec největší problém často vyvstává, když má pojišťovna vyplatit pojistné plnění. Jak ukázal i příklad muže, u kterého pojišťovna hledala všechny možné záminky, aby nemusela plnit. V tomto případě pacientovi s rakovinou odmítala vyplatit pojistné, protože tvrdila, že jí do dotazníku neuvedl, že se léčil se zády.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here