Ve věci dopravní infrastruktury padly další sliby

952
dálnice
Foto: MD ČR

Dopravní infrastruktura v ČR: Aktuálně je rozestavěno 243 kilometrů silničních komunikací. Z toho je 131 kilometrů nových dálnic a 60 kilometrů silnic I. třídy. Přesto ale byly loni v ČR zprovozněny pouhé čtyři kilometry nových dálnic. Podle úřadů se má situace zlepšit již v následujících pěti letech.   

Ministerstvo dopravy spolu s Ministerstvem financí ČR uvolní v příštím roce na dopravní stavby 87 miliard korun. To je o pět miliard korun více, než se původně plánovalo. Na výstavbu a údržbu silnic, železnic a dalších infrastrukturních staveb tak v příštím roce půjde z národních zdrojů rekordních 70 miliard korun. Fond bude hospodařit se 70 miliardami korun ze státního rozpočtu, dalších 17 miliard získá z evropských fondů. Podle ministra dopravy Vladimíra Kremlíka [za ANO] je takový rozpočet pro příští rok dostačující. Podle jiných by to ale mohlo být i více.

Jaké jsou cíle

V příštím roce má být podle Ministerstva dopravy ČR zahájena výstavba 194 kilometrů a v roce 2021 to má být 134 kilometrů komunikací. Střednědobým cílem úřadu pak je do pěti let zahájit výstavbu většiny zbývajících úseků dálniční sítě v ČR. [Viz. mapa: Zeleně hotové úseky, červeně úseky ve výstavbě, šedě plánované úseky.]

V letech 2022 až 2024 bude zahájena výstavba většiny zbývajících úseků dálniční sítě. Za horizontem roku 2025 je zahájení jen malé části dálničních staveb, zejména severní část pražského okruhu,“ upřesnil ministr Vladimír Kremlík. [Viz. mapa: Plánovaná kompletní dálniční síť v ČR.]

V současnosti je podle ministerstva rozestavěno 243 kilometrů silničních komunikací. Z nich 52 kilometrů připadá na modernizovanou dálnici D1. V přípravě je dalších 19 kilometrů na D1. Dalších 33 kilometrů v přípravě připadá na středočeskou D3, karlovarskou D6, dálnici D11 směrem k Polsku a D35, která bude navazovat na D1.

Transformace ŘSD ČR

Novinka v oblasti budování dálniční a silniční sítě má být i změna právní formy Ředitelství silnic a dálnic [ŘSD ČR]. Z příspěvkové organizace by se tak po vzoru rakouského Asfinagu měla stát akciová společnost.

„Činnost transformovaného ŘSD již nebude svazována limitující nestabilitou financování či nedostatečnou autonomií v rozhodování a odměňování zaměstnanců. […] Naší ambicí je, aby se ŘSD stalo samostatnou prosperující společností a zároveň vyhledávaným zaměstnavatelem pro odborníky z oblasti stavebnictví či stavebního práva,“ vysvětlil Vladimír Kremlík.

Vůbec první aktuální změnou v příspěvkové organizaci, která v minulosti proslula mnoha korupčními aférami, bylo uvolnění Pavola Kováčika z funkce generálního ředitele ŘSD ČR. Což se stalo na žádost pana Kováčika, který o uvolnění požádal ze zdravotních důvodů. Podle zprávy ministerstva vyšel Vladimír Kremlík Pavolu Kováčikovi s porozuměním vstříc a vedením ŘSD ČR pověřil současného ředitele úseku výstavby Radka Mátla.

Novinky i na železnici

Investice do dopravy se netýkají jen silniční, ale i železniční dopravy. Nově byla uzavřena úvěrová smlouva mezi Ministerstvem financí ČR a Evropskou investiční bankou [EIB] ve výši tří miliard korun na financování výdajů na rozvoj železniční infrastruktury. Jedná se o první část z celkového úvěrového rámce 11,5 miliard korun. Tyto prostředky budou použity i na projekty vysokorychlostních tratí [VTR]. A to ve spolupráci s národní francouzskou železniční společností SNCF. Pilotním projektem VRT v Česku bude trať z Prahy-Běchovic do Poříčan. Prvním rozsáhlým dílem bude spojení Praha-Drážďany. Jeho stavebně nejnáročnější a také nejdražší částí bude 26 kilometrů dlouhý tunel pod Krušnými horami.

Další aktuální zpráva: Správa železniční dopravní cesty [SŽDC] zmodernizuje za téměř pět miliard korun tratě Praha Smíchov-Černošice a Šakvice-Hustopeče u Brna. SŽDC tento týden podepsala smlouvy se stavaři. SŽDC podle svých zástupců chce letos realizovat přes 70 investičních akcí s náklady vyššími než 30 milionů korun. Mezi nejvýznamnější patří vedle těchto úseků například optimalizace traťového úseku Mstětice-Praha-Vysočany, elektrizace a rozšíření kapacity trati Uničov-Olomouc, oprava a elektrizace trati Oldřichov u Duchova-Litvínov, zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova-Bílina a rekonstrukce železniční stanice Přerov.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here