Češi si spíše než malý, ale nový automobil, pořídí raději velký a starý automobil. Problém jim ale může nastat ve chvíli, kdy se ukáže, že jejich vůz nesplňuje emisní EURO normy. FinTag.cz přináší přehled v ČR platných EURO norem.

Statistiky i praxe ukazují, že častý problém u ojetých vozů nejsou jen stočené tachometry, ale i fakt, že mnohé z nich nesplňují emisní EURO normy.

V minulosti již zavedená opatření v podobě emisních poplatků na nejstarší vozy vedlo k radikálnímu snížení jejich dovozu. Stát ale v této politice pokračuje. Přidala se i Policie ČR, která začala měřit emise aut v reálném provozu. To znamená, že znát emisní EURO normy je nutné jak při koupi nového vozu, tak zejména při koupi a provozu staršího vozu, ale i při sjednání pojištění.

EURO 1

Emisní norma EURO 1 byla upravena v roce 1992 s jednoznačným cílem snížit množství emisí oxidu uhelnatého, oxidů dusíku a uhlovodíku. Přitom však nerozlišovala mezi vznětovým a zážehovým motorem.

EURO 2

Emisní norma vzešla v platnost v roce 1996 a zase o něco snížila emisní limity a zohlednila je už podle typu motoru. V limitech vycházela z celkového množství oxidu dusíku a uhlovodíků.

EURO 3

Emisní norma z roku 2000, u které se začaly odděleně sledovat oxidy dusíku a uhlovodíků. Emisní norma EURO 3 přinesla první integrace filtru pevných částic.

EURO 4

Emisní norma z roku 2005. U limitů jsou přísněji sledovány pevné částice a emise oxidů dusíku. Významné rozšíření filtrů pevných částic.

EURO 5

Emisní norma z roku 2009, která se stejně jako EURO 4 soustředí na vznik škodlivin u vznětových motorů. Podstatným ukazatelem u této normy jsou pevné částice a emise oxidů dusíku.

EURO 6

Emisní norma z roku 2014, která dále zpřísňuje množství oxidů dusíku. Na silnice jsou uváděny nové vozy, které dokáží za pomoci kapaliny AdBlue přeměnit dané emise na neškodný dusík a vodu.

EURO 6c

Emisní norma platí od září roku 2018 a zavádí přísnější formu testování emisí a spotřeby u nových vozidel. Emisní zkoušky jsou realizovány v prostředí, které lépe odpovídá reálnému provozu. Testovaný vůz jede delší vzdálenost a vyšší rychlostí. Výrobci musejí přidat filtry pevných částic i do zážehových motorů a vznětové motory musejí pracovat se systémem vstřikování AdBlue. Některé motory budou muset být modernizovány, jiné modely z nabídky vymizí úplně.

EURO 6d-TEMP

Od roku 2019 jsou nové vozy testovány v reálním provozu na silnicích [Real Driving Emissions]. To si vyžaduje norma EURO 6d-TEMP. Ani v dalších letech to nebudou mít výrobci automobilů jednoduché a ani laciné. Z chystané úpravy EU by měly výrobci od roku 2025 prodávat 15 % bezemisních nebo nízkoemisních vozidel. Za nesplnění normy jim hrozí vysoké sankce.

AdBlue kapalina

AdBlue je kapalné aditivum, které má podobu vysoce kvalitního 32,5% roztoku močoviny v demineralizované vodě. Jde o netoxickou a nehořlavou látku známou také jako AUS 32. Označení pochází z anglického výrazu Aqueous Urea Solution [vodný roztok močoviny].

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here