Trh START vidíme velice pozitivně, říká mluvčí pražské burzy

854
Trh START - Jiří Kovařík
Foto: BCPP

Na jaře 2018 Burza cenných papírů Praha [PSE] spustila burzovní trh pro malé a střední firmy START. Ten je určen hlavně pro menší inovativní společnosti, které chtějí získat nový kapitál za rozumných nákladů. Na trhu se obchoduje jednou měsíčně v systému Xetra®.

Emise akcií firem jsou nejprve nabízeny formou veřejné nabídky [úpisu] v obchodní aplikaci „START – veřejná nabídka“ a pokud je úpis úspěšný, jsou následně přijaty k obchodování. K dnešnímu dni se na trhu obchodují akcie společností Atomtrace, Fillamentum, Prabos plus, Primaco Uav Se a Udi Cee. Nově na trh míří boršovský zpracovatel kůží KARO.

Na START mohou vstoupit pouze firmy, které sídlí v ČR a jejichž akcie jsou řádně zaknihované. Trh je určen pro malé a střední firmy. Hodnota společnosti při vstupu na trh musí být v rozmezí od 25 milionů korun do dvou miliard korun.

„První transakce jasně ukazují, že o podobný trh, jako je START, je mezi emitenty zájem. Všichni naši emitenti si svůj krok pochvalují… Mnohdy jim kromě financí přinesl i další dodatečné benefity,“ říká v rozhovoru pro FinTag.cz mluvčí Pražské burzy cenných papírů [PSE] Jiří Kovařík.

O jaké benefity jde?

Je to zvýšení povědomí a marketingového efektu, vylepšení pozice u dodavatelů a rovněž i u bank, které je doposud financovaly. Banky jim výrazně vylepšily podmínky financování. To znamená snížily úroky u úvěrů, upravily jejich kovenanty. Firmy si svou účastí na trhu START otevřely i další variantu přísunu kapitálu.

Mají o trh zájem i investoři?

Do investování se zapojují nejen individuální investoři, ale i investiční fondy. Z toho máme velkou radost.

Trh START vs. úvěr

Potřebuje-li malá či střední firma další peníze. Kdy je pro ni výhodnější úvěr od banky a kdy emise akcií na trhu START?

Každá varianta má své výhody a nevýhody. Záleží na konkrétní situaci a stavu firmy. To určí, který způsob je v daném okamžiku vhodnější. Základní nevýhodou dluhového financování je sama jeho podstata. Jde o dluh, který je nutné v určitém okamžiku splatit a ještě počítat s úroky. Banka bude firmě půjčovat na základě historického vývoje financí, tedy bude záležet na tom, jak se firmě doposud dařilo a od toho se budou odvíjet i podmínky úvěru.

Jak je to u emisí akcií?

Financování formou emise akcií je způsob, kdy se stávající akcionář sice vzdává části svého podílu ve prospěch nových investorů/akcionářů. Ti se však stejně jako na historii firmy, dívají i na její budoucí potenciál, který do hodnoty firmy, respektive jejích akcií promítají. Další pochopitelnou výhodou oproti úvěru je pak to, že peníze nejsou poskytovány na omezené období a není nutné je splácet. To znamená, že nezatěžují bilanci firmy.

Jací investoři investují do firem na trhu START?

Je to typ investorů, kteří jsou spíše dlouhodobější. Tedy takoví, kteří věří v budoucí potenciál firmy. Chtějí ve firmě zůstat po určitou dobu. Nejde o krátkodobé investory, kteří obchodují akcie tam a zpět na denní bázi. Jde o stabilní investorskou základnu, která není orientována na krátkodobé výsledky. To je také asi i největší rozdíl oproti “velkému” trhu, kde se potkává více typů investorů.

Jak náročné je uvést firmu na trh START? Jaké jsou podmínky?

Základní podmínkou, stejně jako na “velkém” trhu je prospekt emise, který schvaluje regulátor. Tedy ČNB. Bez toho není emise možná. Dále vyžadujeme právní due dilligence a analýzu. Tu je potom nutné každý rok aktualizovat.

Jaké jsou pak finanční náklady firem?

Co se nákladů týče, pak to velmi záleží na stavu společnosti a její celkové připravenosti v momentu rozhodnutí pro vstup na trh. Pokud je to již akciová společnost, u které není potřeba měnit strukturu, pak náklady na transakci spočívají v poplatcích za vytvoření prospektu a due dilligence. K tomu je zapotřebí služeb právní kanceláře. A dále je tu poradenství při transakci. To znamená poradce emitenta. Vše ostatní, jako je audit a podobně, má společnost z historie svého fungování. Čili nejde o žádné dodatečné náklady.

Kolik to, co firma nemá, většinou stojí?

Celá emise se dá pořídit v rámci vyšších stovek tisíc korun. Ale opravdu záleží případ od případu. Každopádně je tato forma financování zcela nákladově konkurenceschopná k ostatním způsobům, jako jsou úvěry nebo dluhopisy.

Role poradce je důležitá

Mluvíte o poradci emitenta… Zvládne firma emitovat sama nebo je pro ni lepší využít služeb externí firmy?

Rozhodně bych doporučil najmout poradce. Jeho práce nespočívá pouze v přípravě nezbytných materiálů pro transakci a v koordinaci celého procesu, ale hraje důležitou roli při stanovení správné ceny. To je velice důležité, protože úspěch emise spočívá v tom, zda cena akcií je akceptovatelná pro prodávající i investory. Výhoda je i to, že poradce investory aktivně oslovuje v době probíhajícího úpisu a zajišťuje tak, aby se akcie firmy úspěšně upsaly.

Není stávajících pět firem na trhu START málo?

Trh START i jeho budoucnost vidíme velice pozitivně. Ano, často jsme dotazováni na počet emisí třeba za rok, se kterým bychom byli spokojeni. Odpovědí na tuto otázku je, že nejsme posedlí kvantitou firem, ale jejich kvalitou.

Daniel Tácha

Jak funguje trh START: Podle Burzy cenných papírů Praha je trh zaměřen na zkušené investory, kteří se chtějí stát akcionáři, ale i partnery úspěšných malých či středně velkých českých společností a jsou schopni akceptovat vyšší investiční riziko. Investoři se rekrutují z řad zkušených a kapitálově silných individuálních investorů nebo z řad fondů soukromého nebo venture kapitálu. U investorů se očekává schopnost orientace v analýzách a finančních výsledcích firem bez nutnosti získat explicitní investiční doporučení od svého obchodníka. Proto na trhu START investují i profesionální investoři jako „business angels“, správci individuálních portfolií a „wealth managers“.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here