Jak se projeví na zisku a tržbách firmy, když do jejích statutárních orgánů nastoupí žena? A jak se na výsledcích firmy projeví, když statutární orgány posílí muž. Odpověď není jednoznačná. Záleží třeba na tom, zda byly již před nástupem nového člena orgány firmy z hlediska pohlaví smíšené nebo jednopohlavní.

Podle závěrů analýzy datové agentury Bisnode největší benefit firmám přináší, pokud do statutárního orgánu výhradně mužského složení nastoupí nový muž. Otázkou zůstává, zda tento výsledek není dán tím, že muži ve statutárních orgánech firem převažují.

„Co ale analýza potvrdila jednoznačně, je to, že každá zkoumaná změna ve složení statutárních orgánů vedla ke zlepšení hospodářského výsledku,“ říká analytik Bisnode Milan Petrák pro Fintag.cz s odvoláním na vyhodnocená data od 22 tisíc firem, u kterých došlo v posledních deseti letech ke změně ve statutárním orgánu.

Dodává, že do analýzy byly zahrnuty společnosti, které zveřejňovaly finanční výkazy alespoň čtyři roky před změnou ve statutárním orgánu a tři roky po ní. Současně nový člen musel ve statutárním orgánu následně působit po dobu nejméně tří let.

Když nastoupí muž

Ve chvíli, kdy do statutárního orgánu společnosti složeného výhradně z mužů, nastoupil muž, zisk společnosti stoupl skoro dvojnásobně, jako když do něj nastoupila žena.

„Po třech letech u sledovaných firem zisk v tomto případě vzrostl o 80 procent. V případě smíšeného statutárního orgánu byl nárůst o 56 procent. A v případě, že muž nastoupil do doposud výhradně ženského statutárního orgánu, se zisk zvýšil o 44 procent,“ vysvětluje Milan Petrák.

Změna výše zisku a tržeb po třech letech od nástupu muže do statutárních orgánů

Když nastoupí žena

Z analýzy vyplynulo, že jistého nárůstu zisku dosáhly ty společnosti, do jejichž výhradně z mužů složeného statutárního orgánu nastoupila žena. A to, aby buď rozšířila počet jeho členů, nebo někoho nahradila.

„V tomto případě vzrostl zisk po třech letech působení nejčastěji o 48 procent. Pokud bylo původní složení statutárního orgánu smíšené, zisk po třech letech nejčastěji narostl o 36 procent. V případě výhradně ženského složení pak o sedm procent,“ vysvětluje Milan Petrák.

Změna výše zisku a tržeb po třech letech od nástupu ženy do statutárních orgánů

Ženy vs. muži

Důvod pro zjištěné rozdíly může být vyšší náchylnost mužských jednatelů a členů představenstev k riskování, zatímco ženy mají spíše sklon k opatrnosti. Vliv nově nastoupivší ženy tak spočívá v omezení riskantních, potenciálně ztrátových aktivit. S tím může souviset skutečnost, že po nástupu ženy do mužského či smíšeného statutárního orgánu dochází k mírnému poklesu tržeb.

„Naopak nově nastoupivší mužský člen statutárního orgánu přinášel největší benefit, pokud bylo dosavadní složení výhradně mužské. Větší počet členů vede k větší opatrnosti při rozhodování, byť zůstalo složení orgánu uniformní,“ upřesňuje Milan Petrák.

Podle něj v souladu s tímto pohledem k jedinému výraznému nárůstu [o 34 %] tržeb ze všech kombinací došlo, pokud nový muž nastoupil do statutárního orgánu dosud ženského složení. Riskantnější přístup vedl v tomto případě k expanzi firmy, nicméně nárůst zisku byl méně impozantní.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here