Loni v Česku pracovalo v odvětví informačních a komunikačních technologií [ICT] více než 206 tisíc lidí. Digitální ekonomika se významně podílí i na exportu Česka. Loni bylo z Česka vyvezeno ICT zboží a služby za více než 668 miliard korun.

Informační a komunikační technologie, zkráceně ICT [z angl. Information and Communication Technologies] jsou stále důležitější součástí české ekonomiky. Digitální ekonomika na českém hrubém domácím produktu tvořila ke konci loňského roku osm procent. A byla tak vyšší než u pěti největších unijních zemí, ve kterých se ICT podílí na HDP sedmi procenty.

„Na celkovém vývozu České republiky se toto zboží podílí více než 15 procenty, což je po Maltě a Nizozemsku nejvyšší hodnota v rámci EU,“ říká Eva Myšková Skarlandtová z odboru statistik rozvoje společnosti České statistického úřadu [ČSÚ].

Jejím slovům odpovídá i pozitivní obchodní bilance. Zatímco loni se z Česka vyvezlo ICT zboží a služby za 668 miliard korun, dovoz do Česka činil 657 miliard korun. Česká digitální ekonomika také roste rychleji než ve většině unijních zemí. Loni to bylo tempem 6,6 procenta proti unijnímu průměru 3,1 procenta. Kdo v oblasti ICT zaostává je pak veřejný sektor. Nízkou úroveň digitalizace pak vykazuje zdravotnictví, školství i státní správa.

53 tisíc korun měsíčně

Počet ICT odborníků v loňském roce poprvé překonal hranici 200 tisíc osob. Z nich bylo přes sto tisíc manažerů, inženýrů a specialistů. Necelých 106 tisíc techniků, mechaniků a opravářů. Největší nárůst v počtu IT zaměstnanců byl u IT specialistů, kterých je přes 84 tisíc. Ze dvou třetin jde o analytiky a vývojáře softwaru a počítačových aplikací. Třetinu z nich pak tvoří specialisté v oblasti databází a počítačových sítí. Počet těchto pracovníků se tak za posledních pět let zvýšil o 47 procent.

Průměrná mzda ICT odborníků loni podle ČSÚ činila 53 tisíc korun. I tak je ICT odborníků stálý nedostatek.

I přes jejich zvyšující se počet a nadprůměrné ohodnocení jsou na českém pracovním trhu stále nedostatkovým zbožím,“ potvrzuje Eva Myšková Skarlandtová.

To, že firmám tradičně nejvíce chybí specialisté v informačních technologiích, potvrzují i zástupci personálních agentur.

„Podle dostupných údajů na trhu práce aktuálně chybí asi 30 tisíc IT specialistů. Lidé s touto kvalifikací zkrátka na trhu nejsou volní,” uvádí ředitelka marketingu Grafton Recruitment Jitka Součková.

Zájem o IT specialisty přitom je jak na domácím, tak zahraničních trzích. V Česku tvoří IT specialisté 3,9 procenta zaměstnanců na celém trhu práce. To je jen lehce nad průměrem zemí EU. Tam činí jejich průměrný podíl 3,7 procenta. Podobný podíl ICT odborníků, jako je v Česku, ale je i v Maďarsku, Francii, Německu či Slovinsku. Nejvíce jich je ve Finsku a Švédsku [6,8 % a 6,6 %]. Nejméně naopak v Řecku [1,6 %].

Počty IT studentů klesají

Ze statistik dále vyplývá, že loni studovalo ICT obory na českých vysokých školách 20 tisíc studentů. Což je ale například ve srovnání s rokem 2010 o bezmála šest tisíc studentů méně. Podle ČSÚ by rozdíl mezi těmito roky by byl ještě větší, nebýt cizinců. Jejich zastoupení na celkovém počtu vysokoškolských studentů těchto oborů stále narůstá.

„Zatímco v roce 2010 představovali třináct procent všech studentů ICT oborů. Loni to bylo dvakrát tolik. I díky tomu u nás v posledních letech neklesá podíl studentů těchto oborů na celkovém počtu vysokoškoláků, v roce 2018 činil 6,9 procenta,“ upřesňuje Eva Myšková Skarlandtová.

Výdaje na výzkum a vývoj ICT

Důležité zastoupení má ICT sektor i v oblasti výzkumu a vývoje. Do něj šlo loni bezmála 19 miliard korun. Necelá třetina směřovala na výzkum a vývoj ICT zařízení, zbylá část pak putovala na výzkum a vývoj softwaru, aplikací a dalších služeb. Z nich bylo 90 procent spotřebováno v podnikatelském sektoru. Tyto výdaje se jednou pětinou podílí na celkových finančních prostředcích vynaložených na výzkum a vývoj v České republice.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here