Výstupová dohoda Velké Británie z EU zajišťuje, že do 31. prosince 2020 se bude v oblasti přístupu na pracovní trh a v oblasti sociálního zabezpečení postupovat stejně jako by bylo Spojené království i nadále v EU. Pro občany Spojeného království se do té doby nic nemění. Občané ČR, kteří žijí v Británii, se ale budou muset po 30. červnu 2021 registrovat.

Občané Spojeného království, kteří v ČR nyní pracují nebo do ČR přijedou pracovat
v období od 1. února do 31. prosince 2020, nebudou muset pro legální výkon práce získat žádné pracovní oprávnění. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí [MPSV] se v oblasti dávek sociálního zabezpečení [nemocenského a důchodového pojištění, rodinných dávek, pohřebného a příspěvku na péči] u osob, které migrovaly mezi ČR a Spojeným královstvím, po 31. lednu 2020 až do 31. prosince 2020 nezmění nic. A to ani co do jejich nároků, ani co do způsobů jejich uplatňování. Stejný jako dosavadní bude i způsob vzájemné komunikace příslušných institucí ČR a Spojeného království.

Pokyny pro Čechy v Británii

Občané Evropské unie, zemí Evropského hospodářského prostoru [EHP] a Švýcarska, kteří chtějí i nadále žít ve Spojeném království se budou muset po 30. červnu 2021 registrovat v EU Settlement Scheme. Pokud bude jejich žádost o registraci kladně vyřízena, získají buď status usedlíka nebo předběžný status usedlíka. Bez registrace budou moci zůstat pouze občané Irska a ti, kteří mají neomezené povolení k pobytu. Registrovat se nebudou muset přeshraniční pracovníci, kteří v Británii pracují, ale trvale v ní nežijí.

Status usedlíka platí pro:
  • Osoby, které začnou žít ve Velké Británii před 31. prosincem 2020 [nebo před termínem vystoupení Velké Británie z EU bez dohody].
  • Osoby, které žijí ve Velké Británii nepřetržitě po dobu 5 let [tzv. nepřetržitý pobyt].

Pět let nepřetržitého pobytu znamená, že osoba 5 let žila ve Velké Británii, na Normanských ostrovech nebo na Ostrově Man. A to po dobu minimálně šesti měsíců v každém z dvanáctiměsíčním období.

Předběžný status usedlíka platí:
  • Pro osoby, které v době registrace nemohou prokázat pět let nepřetržitého pobytu.
  • Pro osoby, které začaly žít ve Velké Británii před 31. prosincem 2020 [nebo před termínem vystoupení Velké Británie z EU bez dohody].

Od data, kdy osoba získá předběžný status usedlíka, bude moci zůstat ve Spojeném království dalších pět let. Jakmile dosáhne pět let nepřetržitého pobytu, bude moci žádat o status usedlíka.

Lidé se předběžným statusem usedlíka budou moci pracovat ve Spojeném království a využívat služeb státního zdravotnictví [NHS]. Dále se budou moci přihlásit na školu nebo pokračovat ve studiu. Budou mít přístup k veřejným financím, jako je podpora a důchody, pokud na ně budou mít nárok. Zároveň budou moci cestovat mimo území Spojeného království a zpět.

Co bude dál

Spojené království Velké Británie a Severního Irska opustilo 31. ledna 2020 Evropsku unii. Do konce roku platí takzvané přechodné období, kdy zůstává vše jako v době, kdy byla Velká Británie členem Evropské unie. Podle MPSV by měla být v přechodném období sjednána smlouva o budoucím vztahu mezi EU a Spojeným královstvím. Podle úřadu by bylo vhodné, aby obsahovala také ustanovení upravující ochranu sociálních nároků osob v budoucnu migrujících mezi Spojeným královstvím a zeměmi EU. Nicméně nyní nelze obsah takové smlouvy předjímat.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here