Vláda umožnila až na půl roku odložení splátek hypoték, spotřebitelských a podnikatelských úvěrů pro fyzické osoby a firmy. A to úvěrů sjednaných před 26. březnem 2020. Dlužníci musejí před odložením splátek oznámit věřiteli, že byli postižení epidemií Covid-19.

Dlužníci z řad fyzických osob i firem budou moci podle své volby zvolit odložení splátek hypotečních, spotřebitelských a podnikatelských úvěrů na tři nebo šest měsíců. U podnikatelských úvěrů platí povinnost platit úroky. Splátky budou odloženy poté, kdy dlužník oznámí tento záměr svému věřiteli, a prohlásí, že k tomuto kroku přistupuje z důvodů negativního ekonomického dopadu pandemie koronaviru. Tyto důvody však nebude muset nijak prokazovat.

„Stačí, když si vybere jednu z možností, zda nebude splácet tři nebo šest měsíců, a tu zaškrtne,“ uvedla vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová [za ANO].

Podle výkonného ředitele České bankovní asociace [ČBA] Pavla Štěpánka je ovšem důležité zdůraznit, že možnost odkladu splátek až o šest měsíců zákon otevírá pouze pro ty klienty, kteří zaznamenali negativní ekonomický dopad pandemie. Ti tuto skutečnost musí vůči své bance deklarovat spolu s žádostí o poskytnutí odkladu.

K možnosti odložení splátek úvěrů se vyjádřil i prezident Hospodářské komory ČR [HK ČR] Vladimír Dlouhý: „Varoval jsem před plošným nařízením moratoria, které jsem od počátku považoval za nespravedlivé. Z posledních průzkumů navíc vyplývá, že o odklad splátek úvěrů nyní u bank žádá asi třetina klientů. I z tohoto pohledu zmiňovaná plošnost postrádala smysl a jsem rád, že tyto signály vyslyšela i vláda.“

Odložení splátek nanavyšuje jistinu

Alena Schillerová uvedla, že vláda tímto krokem chce pomoci občanům, živnostníkům i firmám, kteří se kvůli nouzovému stavu dostali do tíživé finanční situace. Banka musi garantovat, že se nezvýší jistina a nesmí si účtovat poplatky. Dlužník avšak zaplatí i úroky za dobu přerušení. Pokud se mu je banka dobrovolně nerozhodne neúčtovat. Dlužník ale neplatí úroky z prodlení. Výše splátek po skončení odkladu se nezmění, byť se prodlouží se doba trvání úvěru. Pokud se klient s bankou nedohodne jinak.

„Ty splátky budou posunuty podle výběru klienta, bude to provedeno bez poplatku. Banka musí garantovat, že se nezvýší výše té jistiny, výše těch splátek, ale samozřejmě, když se to posune v čase, tak z časového hlediska, ceny peněz, ty úroky o něco vzrostou,“ potvrdila Alena Schillerová s tím, že odklad splátek bude pro klienty dobrovolný.

Návrh Ministerstva financí ČR [MF ČR] na vyhlášení moratoria na splácení úvěrů a hypoték musí ještě schválit Parlamentem ČR a podepsat prezident. Po nabytí účinnosti bude závazný pro všechny banky a nebankovní společnosti.

Jak bude odložení splátek fungovat

Splátky bude možné odložit u spotřebitelských i podnikatelských úvěrů včetně hypoték, které byly sjednány a čerpány před 26. březnem 2020. V případě hypoték je možné splácení přerušit také u smluv sjednaných před 26. březnem, které byly čerpány po tomto datu. Pokud klient odložení splátky využije, délka splácení úvěru se adekvátně prodlouží o dobu, po kterou bude přerušeno.

„U hypoték se odkládají i úroky. Banky je nemohou navýšit, jen se prodlužuje splácení. […] Přerušení splácení úvěru nepovede k negativnímu zápisu v registrech. Lidé se tedy nemusejí obávat, že by jim do budoucna komplikovalo případné další žádosti o úvěry,“ ujistila Alena Schillerová.

V případě přerušení splácení zaplatí spotřebitelé i živnostníci splátky s úroky později. Úroky budou při využití odkladu splátek zachovány ve smluvní výši. V případě spotřebitelů mohou dosáhnout maximálně zákonné výše úroku z prodlení na úrovni repo sazby navýšené o osm procentních bodů.

„Díky tomuto stropu na úroky se zabrání situaci, že by po skončení odkladu musel spotřebitel zaplatit úroky v takové výši, která by pro něj byla likvidační,“ vysvětlila ministryně financí.

Moratorium se nevztahuje na kreditní karty, kontokorentní úvěry, revolvingové úvěry, operativní leasing nebo úvěry v souvislosti s obchody na kapitálovém trhu. Splátky také nelze odložit u úvěrů, u kterých byl dlužník k 26.3. 2020 v prodlení delším než 30 dnů.

Spotřebitelské úvěry

Vedle moratoria vláda také schválila novelu zákona o spotřebitelském úvěru, která rozšiřuje okruh úvěrů, u nichž jsou stanoveny maximální sankce za opožděné splátky. Doposud byla výše sankcí omezena u úvěrů pro spotřebitele. Nově se tato ochrana bude vztahovat i na úvěry pro osoby samostatně výdělečně činné.

Při prodlení delším než 90 dnů nebude výše smluvní pokuty moci přesáhnout 0,1 % denně z dlužné částky. Součet všech smluvních pokut přitom nesmí podle MF ČR přesáhnout polovinu z celkové výše jistiny. Úrok z prodlení zase po 90 dnech nesmí přesáhnout zákonnou výši.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here