Maloobchodní tržby v březnu oproti únoru bez zahrnutí prodeje aut spadly o 12,2 procenta. Meziročně klesly o 8,9 procenta. Se zahrnutím aut maloobchodní tržby v březnu meziročně propadly o 15,5 procenta. Dodejme, že prodej aut v březnu meziročně klesl o 31,7 procenta.

Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu [ČSÚ]. Maloobchodní tržby v březnu ovlivnila opatření na zamezení šíření nového koronaviru. Mnoho prodejen převážně nepotravinářského zboží byla více než polovinu měsíce uzavřena nebo měla omezený provoz. Vládní preventivní opatření proti covid-19 se tak projevila s několika mála výjimkami poklesem prodeje ve všech maloobchodních segmentech.

„Růst tržeb zaznamenaly pouze nespecializované prodejny potravin, prodejny farmaceutického a zdravotnického zboží a prodej prostřednictvím internetu,“ uvedla ředitelka odboru statistiky služeb ČSÚ Marie Boušková.

Tržby internetového a zásilkového prodeje vzrostly o 20,8 procenta. Růst tržeb vykázaly i prodejny farmaceutického a zdravotnického zboží [+9,1 %]. Již zmiňovaný růst tržeb za potraviny připadl zcela na nespecializované prodejny [+5,2 %]. Výjimkou byly pouze specializované prodejny s potravinami zaznamenaly taktéž pokles tržeb o 17,3 procenta.

Kde maloobchodní tržby v březnu nejvíce klesly

Ve všech ostatních sortimentních typech prodejen se tržby výrazně snížily. Největší pokles zaznamenaly prodejny oděvů a obuvi. Jejich tržby klesly téměř o 65 procent [-64,9 %]. Prodejnám s výrobky pro sport a rekreaci klesly tržby téměř o polovinu [-47,1 %]. Tržby klesly také v prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením [-29,7 %] a s výrobky pro domácnost [-22,0 %].

Za celé letošní první čtvrtletí se v maloobchodě kromě motorových vozidel tržby očištěné o kalendářní vlivy reálně meziročně propadly o 0,7 procenta. Bez očištění se zvýšily o 0,6 procenta. Neočištěné tržby za prodej potravin vzrostly meziročně o 4,1 procenta. Naopak za prodej nepotravinářského zboží klesly o 0,8 procenta a pohonných hmot o 4,9 procenta.

„Předpokládali jsme o něco silnější růst prodejů potravin z důvodu předzásobení se domácností kvůli epidemii. K předzásobení potravinami evidentně docházelo, nicméně meziroční růst prodejů potravin o téměř čtyři procenta nemohl nahradit propad prodejů ve zbytnějších položkách spotřebního koše,“ uvedl ekonom Komerční banky Martin Brožka.

V případě meziročního srovnání je třeba uvést, že cenový deflátor [měřítko úrovně cen všech nových tuzemsku vyrobených konečných výrobků a služeb v ekonomice] v maloobchodě kromě motorových vozidel ke stejnému období předcházejícího roku [bez vlivu DPH] činil 102,7 procenta. Podle ČSÚ byl ovlivněn zejména vyššími cenami u potravin, oděvů a obuvi, farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží, potřeb pro domácnost a výrobků pro kulturu, sport a rekreaci. Naopak klesly ceny pohonných hmot a počítačového a komunikačního zařízení.

Jak si stál prodej aut

V březnu významně klesl i prodej aut. Jejich prodejci totiž uzavřeli své prodejny. Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel klesly reálně meziměsíčně o 29,3 procenta. Meziročně očištěné o kalendářní vlivy pak klesly o 31,7 procenta. Neočištěné tržby klesly meziročně o 29,5 procenta. V tom za opravy motorových vozidel se snížily o 26,5 procenta a za prodej motorových vozidel [včetně náhradních dílů] o 30,3 procenta.

Za celé první čtvrtletí 2020 se tržby za prodej a opravy motorových vozidel očištěné o kalendářní vlivy meziročně snížily o 15,2 procenta. Bez očištění o 13,9 procenta. Neočištěné tržby za opravy motorových vozidel klesly meziročně o 11,4 procenta a za prodej motorových vozidel [včetně náhradních dílů] se snížily o 14,5 procenta.

Prodej nových aut v ČR klesl o 36,6 %. Na Slovensku o 45,6 %

Jaký bude další vývoj

Podle Michala Brožky je třeba u březnových výsledků maloobchodu uvést, že v první polovině měsíce byly ještě obchody normálně otevřeny, přičemž ze strachu z epidemie covid-19 docházelo i k předzásobení.

„Obchody byly uzavřeny až od poloviny března, takže průměr za celý měsíc plně nevypovídá o tom, jak silně se tržby propadly,“ říká.

Lze proto podle něj očekávat, že výsledek maloobchodu bude v budoucích dnech ještě horší. Teprve od května bude možné vidět zlepšení s tím, jak dochází k postupnému odstraňování opatření proti epidemii covid-19.

„Nicméně ochota a možnost spotřebitelů utrácet bude i nadále omezována jednak tím, že řada opatření bránící běžnému fungování přetrvává a pak také obavami z budoucnosti. Nezaměstnanost již začala růst a očekávání budoucího růstu mezd naopak klesly. Takové prostředí bude rychlejší růst tržeb maloobchodu brzdit,“ vysvětluje Michal Brožka.

Za celý letošní rok očekává pokles maloobchodních tržeb o 5,3 procenta. V příštím roce pak růst o 3,8 procenta. Slábnoucí spotřeba domácností je podle něj další argument pro snížení úrokových sazeb ze strany České národní banky.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here