Od středy 15.7. se zpřísnily podmínky pro vstup do Řecka. K povinnosti vyplnit před cestou speciální formulář přibyla povinnost prokázat se negativním covid testem pro turisty přijíždějící po silnici. Pro všechny v Řecku platí povinnost podrobit se namátkové kontrole i covid testu a vyčkat v izolaci na výsledek.

Turisté mířící na řecké území musí minimálně 24 hodin před překročením hranice vyplnit takzvaný Passenger Locator Form [PLF]. Jde o formulář v anglickém jazyce, ve kterém turisté uvedou plánované pobyty, přesuny a kontakty v Řecku, a to včetně PSČ. Dále kontaktní osobu pro případ onemocnění. PLF formulář je spolu s návodem k vyplnění dostupný na řecké vládní platformě https://travel.gov.gr/#/. Po odeslání formuláře obdrží zpět elektronicky individuální QR kód.

„Cestující bez QR kódu nemá být vpuštěn na palubu letadla, lodi či autobusu ani na území Řecka a může mu být udělena pokuta ve výši 500 EUR. Vyplnění vlastního formuláře, který není totožný s PLF formulářem, mohou vyžadovat také letecké společnosti,“ upozorňuje Ministerstvo zahraničních věcí ČR [MZV ČR].

Povinnost mít QR kód platí pro všechny turisty přijíždějící na řecké území bez ohledu na druh dopravního prostředku. V elektronické nebo tištěné podobě se jím musí prokázat při nástupu na palubu letadla a při vstupu na území Řecka.

Autem do Řecka jen přes Bulharsko

Od středy 15.7. musí navíc cestující do Řecka po silnici, jde tedy o hraniční přechod Promachonas na hranici s Bulharskem, při vstupu na řecké území předložit ke QR kódu ještě negativní výsledek PCR testu na covid-19 ne starší 72 hodin. Vystaven přitom musí být pouze v certifikované laboratoři země původu nebo i tranzitu. Turista musí na přechodu dále předložit potvrzení negativní diagnózy v anglickém jazyce, na kterém je uvedeno jméno, příjmení a číslo cestovního dokladu testovaného. Pozemní hranice s ostatními sousedními státy, tedy Tureckem, Albánií a Severní Makedonií, zůstávají pro turisty i nadále uzavřeny. Nařízením tak řecká vláda reaguje na zvýšený počet covid pozitivních turistů přijíždějících do Řecka z balkánského poloostrova, především Bulharska a Albánie.

Po příjezdu na řecké území jsou turisté ze všech destinací povinni se podrobit namátkovým testům na koronavirus. Pokud turista odmítne takový test podstoupit, pak musí počítat s tím, že mu bude řeckou stranou zřejmě vstup na jejich území znemožněn. Namátkové kontroly se týkají turistů přijíždějících po silnici, trajektem i letecky. Navíc až do oznámení výsledku namátkového testování, které může trvat až 36 hodin, musí cestovatel setrvat v dobrovolné izolaci. A to na adrese uvedené v již zmiňovaném PLF formuláři. Bude-li covid pozitivní, pak se musí odebrat do dvoutýdenní izolace znovu na adresu uvedenou v PLF formuláři. Případně hotelu, který pro karanténu vymezí sám úřad.

„Porušení karantény na území Řecka je pokutováno pěti tisíci eury,“ uvádí MZV ČR.

Pozitivní test na koronavirus na dovolené v Řecku

Při potvrzení nákazy covid-19 se pacient přesune do vyčleněného karanténního hotelu, v němž setrvá až do prokazatelného vyléčení. Co se týče úhrady nákladů na ubytování a stravu v hotelu pro covid pacienty, tak pravidla nejsou zatím jasně vymezena. Podle údajů z MZV ČR budou ale cestovatelé nejméně část nákladů hradit sami. Do Česka se nakažený bude moci vrátit až po vyléčení, tedy dvojím potvrzením negativity testu na covid-19.

V této souvislosti stojí za to upozornit, že Evropský průkaz zdravotního pojištění kryje pouze náklady na akutní zdravotní péči, nikoliv však nutně všechny náklady s případnou léčbou spojené. Proto je v letošní sezonně uzavření komerčního cestovního pojištění naprostou nezbytností. Při jeho uzavírání musí být cestovatel obezřetný, aby krylo všechny případné náklady s onemocněním covid-19 spojené, to znamená prodloužení pobytu v případě onemocnění nebo karantény, náhradní dopravu do ČR, repatriaci do ČR v případě vážného zdravotního stavu, převoz ostatků. Ale i to, aby byli cestovatelé zajištění dostatečnými vlastními finančními prostředky.

„Důrazně doporučujeme, aby se návštěvníci Řecka ubytovávali pouze v zařízeních certifikovaných známkou HEALTH FIRST, která zaručuje dodržování vládou nařízených hygienických protokolů,“ upozorňuje MZV ČR.

Jak je to s rouškami a bezpečnostními opatřeními

V Řecku dále platí obdobná preventivní opatření jako v České republice. Místní obyvatelé stejně jako turisté mají dodržovat sociální distanc v délce minimálně 1,5 metru. Dbát na hygienu rukou a ve chvíli kdy se objeví nebo začnou pociťovat příznaky covidu-19 zůstat doma či v ubytovacím zařízení. Kontaktovat hygienu či jiný místní orgán. Na veřejnosti může v Řecku pobývat pospolu maximálně deset osob. Vyšší počet je pod hrozbou pokuty ve výši 1 tisíc euro na osobu.

Na řeckém území jsou všichni povinni mít zakrytá ústa a nos ve zdravotnických a diagnostických zařízeních, v hromadných dopravních prostředcích, i v prostorách letiště. Také ale i ve výtahu nebo taxíku. V jednom taxíku mohou jet nejvýše tři osoby [bez řidiče]. Výjimku mají pouze rodiny s vícero dětmi. Pokuta za nedodržení nařízení činí 150 euro, vybírá ji řidič taxíku.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here