V době koronakrize byli nejvíce v klidu lidé ve veřejné správě

131
koronakrize
Foto: Pixabay.com

Negativní dopady opatření proti pandemii covid-19 pocítilo od dubna do května u svého zaměstnavatele 1,8 milionu zaměstnanců. Na 1,4 milionu zaměstnanců předpokládalo dočasnost těchto dopadů. 314 tisíc zaměstnanců se obávalo v době koronakrize o své pracovní místo. Uvedl to Český statistický úřad [ČSÚ]. 

Ve většině odvětví zaměstnanci častěji uváděli, že nepociťovali negativní dopady situace koronakrize na ekonomiku, tržby či objem práce a zakázek. Poněkud více oproti ostatním regionům dopady pociťovali v Praze a Středočeském kraji.

Nejvíce bylo zasaženo ubytování, stravování a pohostinství, kde podíl negativních dopadů překročil 90 procent. Podíl 55 procent se pak objevil ve zpracovatelském průmyslu, který zaměstnává největší skupinu zaměstnanců, a stejně tak v peněžnictví a pojišťovnictví,“ říká ředitel odboru statistiky trhu práce ČSÚ Dalibor Holý.

Silně zasažena byla i kultura, zábava a rekreace [67 %]. Z 53 procent zaznamenala negativní dopady i oblast realit. Mírně nadprůměrný podíl ohlásil maloobchod [48 %]. Pouze třetinový podíl zaměstnanců reflektujících dopady byl v informačních a komunikačních činnostech a ve stavebnictví [36 %].

Koronakrize: Kdo byl nejvíce v klidu a obavy podle věku

Nejvíce v klidu byli zaměstnanci veřejné správy a obrany, zdravotní a sociální péče, energetiky a zásobování vodou, tedy odvětví, která zajišťují nezbytné činnosti.

„Více než 82 procent zaměstnanců, kteří pociťují dopady u zaměstnavatele, si myslí, že krize ohrožuje jejich práci spíše dočasně. Ohrožení svého pracovního místa se zaměstnanci obávají nejvíce v severozápadních Čechách,“ uvedl předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček.

Podíl zaměstnanců, kteří pocítili u svého zaměstn. negativní dopady, podle oblastí

[Zdroj: ČSÚ]

Nejvíce reflektovali ohrožení svého pracovního místa mladší zaměstnanci do 29 let [21 %]. Naopak zaměstnanci přes 51 let ohrožení reflektovali nejméně [14 %]. V největší věkové skupině 30-49 let byl jejich podíl 18 procent.

Zaměstnanci, u kterých dopady koronakrize ohrožují pracovní místo, podle věku

[Zdroj ČSÚ]

Jak si stály osoby samostatně výdělečně činné

Mezi podnikateli [OSVČ] pocítilo negativní dopady 63 procent z nich. To je bezmála 0,5 milionu osob. Také u nich byly největší dopady v odvětví ubytování, stravování a pohostinství. V této oblasti nepocítila negativní dopady pouhá dvě procenta z nich. Na druhém místě pak skončilo vzdělávání s 92 procenty. 90% podíl měly ostatní činnosti dle klasifikace CZ-NACE. Menší než poloviční podíl byl naopak v zásobování vodou, v zemědělství a ve zdravotní a sociální péči. Jako vážné označila dopady krize čtvrtina podnikajících mužů a takřka třetina podnikajících žen. Zbylých 72 procent OSVČ předpokládá, že dopady budou pouze dočasné.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here