Evropská komise [EK] v červenci přijala nový daňový balíček. Jeho součástí je i úprava seznamu daňových rájů i jednotná registrace k platbě daně z přidané hodnoty v EU. Daňový balíček klade důraz i na digitalizaci a spravedlivější daně.  

EK cílí ve svém daňovém balíčků, který obsahuje 25 vylepšení daňové politiky v unijních zemích, na spravedlivější a transparentnější daňový systém a boj proti jeho zneužívání. V zájmu zlepšování podnikatelského prostředí v celé EU se současně zabývá i zjednodušením daňových předpisů a řádů.

„Nyní více než kdykoliv předtím členské státy potřebují příjmy z daní, aby mohly investovat do lidí a podniků, které to nejvíce potřebují. Zároveň potřebujeme odstranit daňové překážky a usnadnit společnostem v EU inovace, investice a růst,” říká výkonný místopředseda pro hospodářství EU Valdis Dombrovskis.

Daňový balíček tvoří tři vzájemně propojené oblasti. První z nich je Daňový akční plán. Ten zahrnuje 25 různých opatření, z nichž jedním je i plán na jednotnou registraci k DPH v EU.  Druhou oblastí je Návrh o správní spolupráci [DAC 7]. Ten rozšiřuje unijní pravidla daňové transparentnosti na digitální platformy, aby svůj spravedlivý podíl na daních odváděli i ti, kteří vydělávají peníze prodejem zboží nebo služeb jejich prostřednictvím. Třetí oblastí je Sdělení o řádné správě daní. To se zaměřuje na prosazení spravedlivého zdanění a ostře zasahuje proti nekalé daňové soutěži, a to jak v EU, tak celosvětově.

Tři oblasti daňového balíčku

Daňový akční plán Evropské komise cílí ve všech fázích, od registrace až po podávání zpráv, platbu, ověřování a řešení sporů v daňové politice na omezení byrokratických překážek.

„Díky akčnímu plánu budou členské státy moci využívat potenciál datových a nových technologií. Lépe bojovat proti daňovým podvodům, zlepšit dodržování předpisů a snížit administrativní zátěž,“ uvedla EK.

Podle ní je hlavním cílem akčního plánu zjednodušit a upravit daně tak, aby byly spravedlivější a lépe odpovídaly moderní ekonomice.

Návrh o správní spolupráci [DAC 7] by měl umožnit, aby si členské státy EU mohly vzájemně automaticky vyměňovat informace o daňových příjmech a poplatnících. Návrh dále objasňuje a zpřísňuje pravidla i v oblastech zneužívání daňového systému. Což se týká například společných daňových auditů.

V třetí oblasti Sdělení o řádné správě daní EK navrhuje reformu kodexu chování daňových poplatníků. Ten by měl regulovat daňovou soutěž a odstraňovat škodlivé daňové praktiky v EU. EK proto navrhuje změny unijního seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti. Tedy zemí mimo EU, které odmítají dodržovat mezinárodně dohodnuté normy.

Daňový balíček a jeho hlavní cíl

Podle zástupců EK daňový balíček představuje první část komplexní a ambiciózní daňové agendy EU pro nadcházející roky. Kromě toho bude EK pracovat na novém přístupu k zdanění nadnárodních společností. V kontextu zelené dohody bude komise předkládat návrhy, jež zajistí, aby systém zdanění přispíval také k plnění cíle EU dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality.

„Spravedlivé zdanění je pro naši ekonomiku odrazovým můstkem z krize. Pokud jde o placení daní, poctivým občanům a podnikům musíme život usnadnit. Podvodníkům naopak ztížit. Naše návrhy pomohou členským státům zajistit příjmy nezbytné k investicím do lidí a infrastruktury. Současně i vytvořit v celé Evropě občanům i podnikům lepší daňové podmínky,“ uvedl v této souvislosti komisař pro hospodářství Paolo Gentiloni.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here