K finanční gramotnosti dětí v USA nabádají i příslušné úřady

141
gramotnosti
Foto: FDIC

Americká Federální korporace pro pojištění vkladů [FDIC] jako nezávislá agentura Kongresu USA má za úkol udržování stability a důvěry ve finanční systém. Dohlíží na finanční trh z hlediska jeho bezpečnosti, spolehlivosti a ochrany spotřebitele. Zároveň nabádá rodiče a učitele k prohlubování finanční gramotnosti u dětí.

Politika FDIC ve vztahu k finančnímu vzdělávání veřejnosti je přímočará: „Když vaše dítě uvidí, že pracujete, abyste zaopatřili rodinu, zřejmě budou pracovat i ony.”

Agentura ve svých materiálech dále uvádí, že správa peněz není snadná. Včasná finanční výchova dětí podle ní vede k nižšímu zadlužení domácností, vyšším úsporám a lepšímu kreditnímu skóre u bank. Finanční vzdělávání dětí je v pozdějším věku také pozitivně spojuje s podnikáním a investováním.

„Rodiče mají primární vliv na budoucí finanční blahobyt dítěte. Mají mnoho příležitostí s dětmi o financích komunikovat, jít správným příkladem a zapojovat děti do finančních dovedností,“ uvádí FDIC.

Ve své vzdělávací misi začíná od toho vůbec nejzákladnějšího. Totiž, pokud dítě vidí, že jeho rodiče pracují, aby zaopatřili svoji rodinu, nejspíš bude v dospělosti také pracovat. Dítě podle agentury minimálně pochopí vztah mezi prací a penězi.

Pár praktických rad k finanční gramotnosti v USA

„S dítětem si přirozeně promluvte o své práci a o tom, jak vaše výdělky ovlivňují vaše nákupy. Jak ovlivňují to, kde žijete, ale i o tom, jaké pracovní příležitosti se vám v místě vašeho bydliště nabízejí,“ uvádí agentura.

Podle ní dalším skvělým způsobem, jak děti něco naučit o penězích, je zahrnout je do placení účtů nebo do diskuse o velkých nákupech. Hlavní myšlenkou je děti naučit důležitosti rozpočtů při rozhodování o financích.

„Když se vaše dítě bude aktivně účastnit například nákupu potravin, uvidí, jak rozpočet souvisí s nakupováním,“ doporučuje agentura.

FIDC zároveň upozorňuje na důležitost spoření. Zde doporučuje otevřít si online spořicí účet, aby na něm byly vidět přírůstky a ideální je šetřit spolu s dítětem. Agentura dále doporučuje o financích mluvit i s dětmi, které si již přivydělávají. Například provozují stánek s limonádami, prodávají sušenky nebo hlídají děti. A je dobré jim nastínit, jak ideálně s výdělkem hospodařit.

Aktuální knihovnička finanční gramotnosti dle FDIC

FDIC dále apeluje na rodiče, aby s dětmi četli knížky o financích. Na trhu je podle ní dost dětských knih, které učí vše o výdělcích, utrácení, spoření, půjčování a darování. Zároveň jsou mnohé z nich spojeny se speciálními výukovými programy. Tak například:

  • FDIC, Consumer Financial Protection Bureau [CFPB] a National Credit Union Association [NCUA] poskytují různé typy bezplatných finančních vzdělávacích materiálů pro mateřské školy.
  • FDIC – Money Smart [Money Smart Catalogue], což jsou příručky napsané pro konkrétní věkové skupiny určené domácnostem i školám.
  • Program CFPB Money as You Grow učí děti, jak dosáhnout určitých věkových finančních milníků.
  • V nabídce jsou i interaktivní hry. Například NCUA Games. Hit the Road je hra o výdělcích a výdajích na cestu po Americe.
  • Bezplatné hry a aktivity pro děti nabízí a pořádá Americká mincovna. Stejně tak Federální obchodní komise [FTC] nabízí bezplatné hry jako The Mall, které učí děti o reklamě, hospodářské soutěži, soukromí a podvodech.

„Vyhledejte si své finanční tipy v místní knihovně. Možná budete moci rezervovat knihy online pomocí svého knihovního průkazu. Knihy můžete také číst online prostřednictvím jiných bezplatných služeb,“ povzbuzuje FDIC.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here