Ministerstvo financí ČR [MF ČR] představilo návrh rozpočtu pro příští rok s deficitem 320 miliardy korun. To je o 180 miliard méně, než s čím počítá návrh státního rozpočtu pro tento rok, i tak by to byl druhý nejhlubší deficit v historii.

Celkové příjmy rozpočtu by měly činit včetně peněz z EU 1,487 bilionu korun a výdaje 1,807 bilionu korun. Oproti letošku počítá návrh s nižšími výdaji o 3,8 procenta a vyššími příjmy o 7,9 procenta. MF ČR návrh poslalo vládě. Kabinet by měl rozpočet schválit a předložit Sněmovně do konce října.

Představený návrh nás překvapil svou výší deficitu oproti našemu původnímu předpokladu 270 miliard korun,“ říká ekonom Komerční banky [KB] František Táborský.

Aktuální postup MF ČR pokládá za návrat k předchozí konzervativní praxi, kdy byl předkládán raději vyšší návrh deficitu státního rozpočtu, který následně skončil s lepším výsledkem. Avšak návrh nepočítá s výpadkem cca 80 miliard příjmů kvůli nyní projednávanému zrušení superhrubé mzdy a změnám u daně z příjmů.

Navržený rozpočet na příští rok počítá s růstem důchodů na základě zákonné valorizace o 839 korun měsíčně [29,5 mld. Kč]. Zahrnuje 19 miliard korun na zvýšení platů učitelů i vyšší výdaje na zdravotnictví. Důležitými výdaji jsou dávky v nezaměstnanosti v důsledku vývoje ekonomiky nebo nárůst investic na 186,9 miliardy korun.

Návrh rozpočtu přidává více než polovině rezortů

Ministerstvo financí v návrhu státního rozpočtu na příští rok zvýšilo výdaje zhruba polovině kapitol. Například ministerstvo dopravy by mělo mít výdaje zhruba 116 miliard korun proti letošním 90,5 miliardy korun. U ministerstva školství MF počítá s nárůstem výdajů na 239,7 miliardy korun z letošních plánovaných 227 miliard korun.

Celkové výdaje státního rozpočtu podle kapitol [včetně peněz z EU]
KAPITOLA rozpočet rozpočet Index 2021/
2020 2021 2020
Kancelář prezidenta republiky 419,324.007 422,814.860 100,8
Poslanecká sněmovna Parlamentu 1.393,659.786 1.438,595.893 103,2
Senát Parlamentu 645.607,330 635,793.524 98,5
Úřad vlády České republiky 1.091,826.213 1.047,452.030 95,9
Bezpečnostní informační služba 2.147,315.000 2 .297,315.000 107,0
Ministerstvo zahraničních věcí 8.171,302.949 8.622,642.916 105,5
Ministerstvo obrany 72.600,365.700 85.359,896.857 117,6
Národní bezpečnostní úřad 295,080.427 293,406.347 99,4
Kancelář veřejného ochránce práv 152,615.216 169,138.006 110,8
Ministerstvo financí 23.889,153.719 23.776,770.998 99,5
Ministerstvo práce a sociálních věcí 694.450,038.058 707.774,496.869 101,9
Ministerstvo vnitra 82.269,358.975 84.757,415.182 103,0
Ministerstvo životního prostředí 17.899,438.896 11.350,123.915 63,4
Ministerstvo pro místní rozvoj 31.931,530.110 29.380,919.227 92,0
Grantová agentura České republiky 4.360,546.000 4.380,546.000 100,5
Ministerstvo průmyslu a obchodu 49.104,100.259 45.636,114.012 92,9
Ministerstvo dopravy 90.472,681.089 115.997,437.890 128,2
Český telekomunikační úřad 2.585,053.062 2.236,424.562 86,5
Ministerstvo zemědělství 69,444,982.069 55.354,336.170 79,7
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 226.967,000.210 239.655,319.850 105,6
Ministerstvo kultury 16.549,131.176 15.018,911.330 90,8
Ministerstvo zdravotnictví 11.000,443.374 10.038,349.373 91,3
Ministerstvo spravedlnosti 31.891,409.426 31.920,115.445 100,1
Úřad pro ochranu osobních údajů 171,776.819 168,776.819 98,3
Úřad průmyslového vlastnictví 213,014.292 209,137.712 98,2
Český statistický úřad 1.493,382.719 1.929,632.196 129,2
Český úřad zeměměřický a katastrální 3.633,798.122 3.589,692.079 98,8
Český báňský úřad 185,128.512 169,797.761 91,7
Energetický regulační úřad 302,164 728 292,164.728 96,7
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 258,656.875 253,982.795 98,2
Ústav pro studium totalitních režimů 259,348.252 182,870.322 70,5
Ústavní soud 239,788.895 236,988.895 98,8
Úřad Národní rozpočtové rady 24,925.531 25,075.531 100,6
Akademie věd České republiky 6.563,390.450 6.769,651.580 103,1
Národní sportovní agentura 85,923.875 6.981,874.656 8125,7
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 34,444.691 32,521.772 94,4
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 67,310.087 68,215.095 101,3
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 22,311.260 22,311.260 100,0
Správa státních hmotných rezerv 2.981,804.229 2.751,977.074 92,3
Státní úřad pro jadernou bezpečnost 445,248.327 472,914.172 106,2
Generální inspekce bezpečnostních sborů 452,581.266 469,757.283 103,8
Technologická agentura České republiky 4.102,464.850 4.946,456.032 120,6
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 425,317.706 427,932.108 100,6
Nejvyšší kontrolní úřad 644,751.491 853,603.711 132,4
Státní dluh 51.810,880.286 47.981,880.286 92,6
Operace státních finančních aktiv 20.400,000.000 20.445,000.000 100,2
Všeobecná pokladní správa 330.268,347.439 229.929,479.667 69,6
C E L K E M 1,864.818,723.753 1,806.776,029.790 96,9

[Zdroj: MF ČR]

Návrh kritizuje NRR a své dodávají i analytici

Schodek státního rozpočtu na příští rok 320 miliard korun, který navrhlo ministerstvo financí, přesahuje podle Národní rozpočtové rady [NRR] rámec daný již rozvolněným zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Rada kritizovala i to, že návrh nezahrnuje zvažované zrušení superhrubé mzdy.

Národní rozpočtové radě na návrhu rozpočtu dále vadí:
  • Navrhované parametry rozpočtu nezajistí dodržení limitu strukturálního salda stanoveného aktuálním zněním zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Tento limit pro rok 2021 činí čtyři procenta HDP. Pokud by byl státní rozpočet v navržené podobě schválen, činilo by saldo 4,5 procenta HDP.
  • To vše navíc za předpokladu, že rozpočty obcí a krajů nebudou hospodařit s deficitem. Pokud by se tento předpoklad nepotvrdil, bylo by výsledné saldo ještě horší.
  • V rámci předložené dokumentace je vyčerpán jakýkoliv prostor pro navýšení výdajů.
  • Vláda tak významným zvýšením výdajových rámců neponechává vůbec žádný prostor pro řešení nenadálých a neočekávaných událostí v roce 2021. Což nelze považovat v současné nejisté době za racionální.
  • Rozpočet je nastaven jako velmi silně expanzivní v rozsahu cca 1,4 procenta HDP. Aniž by bylo specifikováno, jakým způsobem proběhne návrat veřejných financí na udržitelnou úroveň. Jiné země, jako například sousední Německo, již oznámily jasný plán konsolidace veřejných financí.

Analytici poukázali na již delší dobu nečitelnou komunikaci MF ČR, které původně představilo deficit ve výši 116 miliard korun a následně jej téměř ztrojnásobilo. Podle nich navíc platí, že v případě, že by vláda dodržela navrhovaný deficit 320 miliard korun, nabídka státních dluhopisů v příštím roce by s velkou pravděpodobností převýšila tu letošní. Tomu by odpovídal i nárůst výnosů a prodražování dluhové služby státu.

–ČTK/RED–

1 komentář

  1. Rozpočet ČR včetně samosprávy podle příklad kodex o HDP-4.5%,pod 39,92%.a snížení dotace v regionálním zdrojů a státní dotace ČR v EU.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here