Asi 30 tisíc zaměstnanců či zástupců pojišťoven a finančně poradenských firem nemůže kvůli covidu podle České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování [ČASF] dokončit zákonem požadovanou certifikaci. Tu potřebují, aby mohli sjednávat pojistné smlouvy. ČASF proto žádá poslance o prodloužení přechodného období.

Pandemie koronaviru a opatření proti jeho šíření zastavily probíhající certifikaci podle zákona o distribuci pojištění. Podle jeho aktuálního znění musí pracovníci působící v distribuci pojištění nejpozději do 1. prosince 2020 prokázat svou odbornou způsobilost složením příslušné certifikační zkoušky. S ohledem na opatření proti šíření koronaviru ale není v tuto chvíli jejich přezkoušení možné.

„Pokud Sněmovna nestihne schválit prodloužení přechodného období, skončí podle odhadů ČASF až dvě třetiny z těchto osob na úřadech práce. Výpadek na daních i odvodech spolu s nutností vyplácet podporu v nezaměstnanosti u takto velké skupiny osob může dosahovat stovek milionů korun za měsíc,“ říká výkonný ředitel ČASF Marek Černoch.

Podle něj v současnosti zbývá přezkoušet přibližně 15 až 20 tisíc vázaných zástupců, dalších řádově deset tisíc osob bez certifikace mohou tvořit zaměstnanci pojišťoven. Platný zákon sice distanční přezkoušení nevylučuje, ovšem akreditace certifikačních společností u České národní banky [ČNB] ji aktuálně neumožňuje.

ČASF: Hrozí kolaps trhu s pojištěním

Marek Černoch varuje i před dalším významným dopadem v podobě omezení pojišťovacích služeb. Pracovníci bez odborné zkoušky nebudou moci nejen uzavírat nové pojistné smlouvy, ale ani měnit uzavřené pojistné smlouvy. Přitom jen pojišťovací zprostředkovatelé finančně-poradenských společností sdružených v rámci ČASF zprostředkují měsíčně v průměru desítky tisíc pojistných smluv, další tisíce případů tvoří nejrůznější změny smluv.

„Pokud nebudou dále moci vykonávat svou profesi, může dojít k zahlcení pojišťoven a enormnímu nárůstu čekací doby na sjednání či změnu pojištění. To povede k nedostatečnému pojistnému krytí spotřebitelů, jejichž sociální situace by se tím ještě zhoršila,“ upřesňuje ředitel ČASF.

Během posledních měsíců komplikovalo zkoušení omezení shromažďování osob. V současné době jsou zkoušky zakázány vládním nařízením úplně a není reálné, že by se situace zlepšila. Podle ČASF je v tuto chvíli klíčové, aby poslanci stihli projednat potřebnou novelu zákona o distribuci pojištění. Záměrem je prodloužit přechodné období o šest měsíců do 1. 6. 2021. Je nezbytné, aby novela nabyla účinnosti včas, tedy nejpozději do 30. 11. 2020.

Jaký zákon platí pro poskytování pojistných služeb

Zákon vyžadující prokázání odborné způsobilosti nabyl účinnosti 1. 12. 2018 a stanovil přechodné období pro složení certifikační zkoušky na 24 měsíců. Skládat zkoušky bylo ale možné až od závěru loňského roku, neboť zkouškové otázky byly zveřejněny až v srpnu 2019. Zkoušení ještě na více než dva měsíce zcela zastavila jarní vlna koronaviru a stav nouze a jejich složení dál komplikuje současná druhá vlna pandemie.

Životní a neživotní pojištění – počet uzavřených smluv za 1. pol. 2020

[Zdroj ČASF]

To pro FinTag.cz potvrdil finanční poradce Partners Vladimír Weiss: „Problém je, že mnoho poradců, včetně mě, nechalo zkoušky na poslední chvíli. Hotové musejí být do konce letošního listopadu. Zkoušky skládám u EFPA ČR. Měl jsem již dva termíny, ty ale byly zrušeny, protože zkoušky se většinou skládají v posluchárnách vysokých škol, kam se najednou nahrnou desítky poradců, což ale teď není možné.”

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here