Plynaři napadli návrh ANO na snížení spotřební daně na naftu

233
dane_na_naftu
Foto: Archiv FinTag.cz

Český plynárenský svaz [ČPS] vyzval k přehodnocení poslaneckého návrhu na snížení spotřební daně na naftu. Jeho schválení podle něj povede ke znevýhodnění ekologických paliv a k zakonzervování současného stavu, kdy se emise škodlivin z dopravy nejvíce podílejí na znečišťování ovzduší.

ČPS ve své tiskové zprávě poukazuje na návrh poslance Jana Volného [ANO], jenž snižuje daň o korunu z dnešních 10,95 Kč z litru. Svaz tvrdí, že snížením sazby na naftu bez toho, že by se současně snížila i spotřební daň na využívání plynu v dopravě, by stát de facto popřel svůj závazek zvýhodnit provoz automobilů na plyn.

„Stát se podpisem memoranda s plynárenskými společnostmi zavázal nezvyšovat do roku 2025 sazbu daně zemního plynu v dopravě. Pokud návrh projde, půjde o nebezpečný precedens, který státu umožní obejít vlastní sliby, aniž by je formálně porušil,“ uvedla výkonná ředitelka ČPS Lenka Kovačovská.

Spotřební daň na benzin a naftu se v Česku naposledy měnila v roce 2010. Tehdy stoupla o korunu. Od té doby je 12,84 Kč na litr benzinu a 10,95 Kč na litr nafty. Spotřební daň na metr krychlový CNG a LNG jako automobilového paliva činí od letošního roku 2,80 Kč.

Slitovat se nad vlkem znamená poslat ovci na smrt

ČPS vidí řešení v ponechání stávající sazby u nafty nebo v adekvátním snížení daně také u plynu využívaného v dopravě. V případě sazby u zemního plynu požaduje snížení na minimální úroveň, která je nyní povolená evropskou legislativou [254,9 Kč/MWh]. Odhad poklesu příjmů státního rozpočtu je podle ČPS pouze cca šestnáct milionů korun ročně.

„Jen pro představu – snížení spotřební daně o jednu korunu u nafty by státní rozpočet připravilo o šest miliard korun ročně. Naopak dopad na zachování motivace k využívání alternativních paliv je fatální,” řekla Kovačovská.

Podle ní návrh z dílny poslance ANO podráží nohy všem, kteří v posledních letech investovali do plynové mobility a zlepšení životního prostředí v ČR.

„Podpora českých dopravců je samozřejmě na místě, ale chceme-li ji dělat správně, musí být realizována systémově. Nelze podporovat řešení, které zvýhodní jednu – více emisní – část trhu na úkor druhé. Slitovat se nad vlkem znamená poslat ovci na smrt,” uvedla.

Vozy na plyn se ve srovnání s tradičními palivy vyznačují zhruba o čtvrtinu nižšími emisemi CO2 a téměř nulovou produkcí oxidu síry, dusíku a pevných částic. V ČR je aktuálně v provozu více než 26 000 vozidel na CNG. Jde zejména o osobní automobily, autobusy, rozvozová vozidla a vozidla městských služeb. Na české silnice vyjely v loňském roce také první nákladní automobily poháněné LNG.

Spotřební daně na naftu a plyn na Slovensku

Lenka Kovačovská připomněla, že už v roce 2011 byla na Slovensku zavedena spotřební daň v plné výši bez dodatečného zvýhodnění ze strany státu. Výsledkem byl podle svazu kontinuální pokles zájmu o CNG vozy a s ním související propad spotřeby stlačeného zemního plynu o desítky procent.

„Nechtěli bychom, aby se u nás opakoval černý scénář nevyužití vybudovaných kapacit stlačeného zemního plynu CNG ze Slovenska,” uvedla.

Dodala, že stát na jedné straně žádá o výstavbu infrastruktury plnicích stanic, povzbuzuje výrobu a inovace a slibuje podporu na pořízení plynových vozidel. Na straně druhé chce zlevnit naftu. Pokud by tak skutečně udělal, vznikla by dle ní paradoxní situace. V ČR by byla neekologická nafta vůči plynu vůbec nejvýhodnější v historii. To za situace, kdy se Česko zavázalo k podílu obnovitelných zdrojů v dopravě ve výši 14 procent v roce 2030. Což podle ČSP jistě nebude reálné, pokud zmizí motivace k nákupu ekologických vozidel.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here