Dopad koronakrize na stavební zakázky na zahraničních trzích pociťuje 35 % tuzemských stavebních firem. Nejvíce jim život komplikují ztížené podmínky pro práci dělníků. Mezi ně patří hlavně cestování přes hranice [70 %]. Kvůli covidu bylo zrušeno 37 % všech zahraničních zakázek a dalších 36 % bylo odloženo.

Výše uvedené údaje vyplývají z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q4/2020 analytické společností CEEC Research. Z dotazovaných stavebních společností realizuje zakázky na zahraničních trzích 22 procent. Devět z deseti těchto společností uvádí, že koronakrize a související omezení měla vliv na realizaci těchto zakázek.

Pro více jak třetinu dotázaných byly zakázky na zahraničních trzích ovlivněny zcela [35 %], pro tři pětiny potom pouze zčásti v některých ohledech [61 %]. Pouze 4 procenta dotázaných žádné dopady vládních opatření na tyto zakázky nepocítila.

Zahraniční zakázky byly ovlivněny několika způsoby. Nejvíce se dotázané stavební společnosti setkávaly se ztíženými podmínkami pro práci dělníků. Jako je například jejich cestování, práce na stavbě apod. [70 %].

Komplikuje měnící se situace na hranicích práci na stavebních zakázkách

[Zdroj: CEEC Research]

Tři pětiny z dotázaných se také setkaly se zpomalením procesu výstavby [61 %]. Dvě pětiny společností byly nuceny u zakázek na zahraničních trzích odložit termín realizace, nebo se setkaly se zrušením celé zakázky ze strany investora [obojí shodně 39 %]. Čtvrtina dotázaných pociťuje nižší ochotu zahraničních investorů vypisovat zakázky [26 %]. Více jak desetina dotázaných přijala od počátku koronakrize méně zahraničních zakázek [13 %]. Za zpomalení výstavby může nejčastěji chybějící pracovní síla.

Jaký vliv měla koronakrize na zahraniční zakázky

[Zdroj: CEEC Research]

Dotázané stavební společnosti dále uvádějí, že v průměru musely odložit termín realizace u 36 procent všech svých zahraničních zakázek. Dalších 37 procent těchto zakázek bylo potom zcela zrušeno. Devět z deseti stavebních společností tvrdí, že často se měnící a mnohdy nejasná zaváděná opatření komplikují cestování pendlerů. Což má dopad na realizaci zakázek a na vytíženost kapacit stavebních společností [91 %]. Obtíže s cestami mají i manažeři a technici nutní k instalaci technologií.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here