Výkonnost účastnických fondů KB se teď pohybuje kolem +1 %

642
KB_Pavel_Racocha
Foto: KB penzijní společnost

„Pokud se situace na trzích nijak dramaticky nezhorší, potom věříme, že připíšeme účastníkům ve všech fondech kladné zhodnocení,“ říká předseda představenstva a výkonný ředitel KB Penzijní společnosti Pavel Racocha.

Podle něj by si lidé měli být vědomi toho, že penzijní fondy nabízejí jedinečnou možnost pravidelného i jednorázového investování. A to se státním příspěvkem, daňovými úlevami, příspěvkem zaměstnavatele a za nízkých nákladů.

„Pokud lidé nechtějí v penzi živořit, ale užívat si důstojný život i v pozdějším věku, je důležité mít ještě další příjem a nespoléhat se pouze na stát,“ upřesňuje.

Jaký byl výsledek vašich transformovaných fondů loni?

V roce 2019 dosáhl Transformovaný fond zisku 321 milionů korun, který byl celý rozdělen mezi jeho účastníky a připsali jsme zhodnocení ve výši 0,6 % p.a. V Transformovaném fondu spořilo ke konci roku 2019 více než 372 tisíc účastníků.

Jaký výsledek očekáváte letos?

V letošním roce očekáváme výnos o něco nižší než v roce předchozím. Jedním z hlavních důvodů je pokles úrokových sazeb. ČNB v reakci na pandemii koronaviru snížila repo sazbu ze dvou procent na současných 0,25 procenta. To ovlivnilo i výkonnost Transformovaného fondu. Výnosy fondu zůstávají i přesto v čase poměrně stabilní, a to díky jeho unikátní struktuře. S ohledem na znění statutu fondu ani nemohou být záporné. Fond garantuje majetek účastníků zákonným opatřením, které danou situací nebylo nijak dotčeno.

Jak si stojí účastnické fondy KB v DPS

Jaký byl výsledek vašich účastnických fondů v doplňkovém penzijním spoření loni?

Rok 2019 byl z pohledu výkonnosti účastnických fondů vcelku výjimečný. Obzvláště v případě fondů s dynamičtější investiční strategií. KB dynamický účastnický fond zhodnotil o 16,42 procenta, KB vyvážený účastnický fond o 10,08 procenta. Dařilo se však i fondům s konzervativnějšími strategiemi. KB spořicí účastnický fond připsal klientům zhodnocení ve výši 2,54 procenta a KB povinný konzervativní účastnický fond potom 1,49 procenta.

Jaký výsledek očekáváte letos?

Letošní rok se nese ve znamení koronaviru, který zásadním způsobem ovlivnil nejen naše životy, ale i finanční trhy. V březnu jsme zažili největší propady od finanční krize v letech 2008 až 2009. Akciové indexy poklesly během rekordně krátké doby o desítky procent. Po zbytek roku pak tyto ztráty postupně umazávaly. To přirozeně ovlivnilo výkonnost našich fondů. Ke konci listopadu jsou nicméně všechny fondy KBPS ziskové. Výkonnost se pohybuje kolem hranice +1 procento. Pokud se situace na finančních trzích v posledních týdnech roku nijak dramaticky nezhorší, potom věříme, že připíšeme účastníkům ve všech fondech kladné zhodnocení.

Strategie životního cyklu a marketing

Nabízíte investiční strategie životního cyklu?

Aktuálně nabízíme tři strategie životního cyklu, které bývají právě nejčastější volbou našich klientů. U nově vzniklých smluv v letošním roce si nejvíce, tedy 37 procent klientů sjednalo růstovou strategii, následovala konzervativní strategie s podílem 28 procent a vyvážená strategie s 26 procenty klientů. Zbývajících devět procent účastníků si zvolilo tzv. individuální strategii, ve které si mohli samostatně „namixovat“ poměr zastoupení našich účastnických fondů v portfoliu.

Využíváte speciální marketingové akce pro nábor nových účastníků?

Ano využíváme. Stávající kampaň je zaměřena na popularizaci ojedinělé možnosti na českém trhu, a to možnosti uzavřít zcela novou smlouvu DPS prostřednictvím mobilního telefonu. Nyní každý klient, který si založí smlouvu přes nový prodejní kanál Mobilní banka KB, obdrží jako bonus tisíc korun od KB PS. Věříme, že v digitalizaci je budoucnost nejen penzijních společností, proto se vydáváme touto cestou.

K přechodu do DPS klienty nemotivujeme

Kolik účastníků máte? Kolik účastníků máte v transformovaných fondech?

Celkem máme k říjnu 2020 více než 526 tisíc účastníků. Z toho v transformovaném fondu spoří více než 356 tisíc účastníků.

Motivujete účastníky k přechodu do DPS?

V současné době nemotivujeme naše účastníky k přechodu do DPS.

Jak u vás vypadá proces přechodu do DPS?

Proces převodu probíhá zpravidla do dvou měsíců od sepsání nové smlouvy o DPS. Když 26. 11. sepíšete novou smlouvu, tak od 1. 12. vám běží měsíční výpovědní lhůta a od 1. 1. 2021 máte aktivní novou smlouvu DPS. Žádost o převod můžete sepsat na jakékoliv pobočce KB, nebo MPSS bez nutnosti notářského ověření podpisu, popřípadě s některým z našich externích partnerů, u kterých je ověření podpisu vyžadováno.

Důchodová reforma

Vláda hodlá zavést takzvaný Účet dlouhodobých investic, ten by byl dobrovolný, dotkne se to nějak vašich služeb?

Našich služeb se toto přímo nedotkne. Nicméně to dále znepřehlední nabídku pro občany, kteří se chtějí zajistit na penzi. Nejedná se totiž o nic jiného než o rozmělnění stávající státní podpory poskytováním dalšímu produktu, méně regulovanému a dražšímu pro klienty. Nové prostředky do systému soukromého spoření na penzi to nepřinese.

Co očekáváte z hlediska penzijních fondů od důchodové reformy? Jakou roli by v ní penzijní fondy podle vás měly ideálně mít?

Role soukromého spoření na penzi dále poroste, ať už to s důchodovou reformou dopadne jakkoliv. S ohledem na pokračující negativní demografické trendy a na vývoj hospodaření státního rozpočtu je naprosto nevyhnutelné, aby občané nebyli v penzi odkázaní pouze na příjem ze strany státu, tak jako je tomu dnes, ale měli i další zdroje příjmů pro zajištění důstojného života.

Příspěvek od zaměstnavatele

Co říkají vaše statistiky o příspěvku od zaměstnavatelů?

Příspěvek zaměstnavatelů je nesporným benefitem, který se stává mezi občany čím dál tím oblíbenějším a často bývá i motivem k založení penzijního spoření. V KB PS má k 3. Q 2020 každá pátá smlouva sjednaný příspěvek zaměstnavatele. Ten je v průměrné výši 995 korun měsíčně, což považujeme za významnou motivaci pro účastníky. Zaměstnavatelé jsou pozitivně motivováni zajímavou daňovou úlevou.

Jsou zaměstnavatelé dostatečně motivováni přispívat zaměstnancům?

Odpovím takto: Větší zapojení zaměstnavatelů by byla vítaná podpora pro rozvoj penzijního spoření a naspoření dostatečně vysoké částky pro důstojný život v pozdějším věku.

Daniel Tácha

Ing. Pavel Racocha, MIA vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a Columbia University v New Yorku. V letech 1996 až 1997 pracoval jako konzultant ve Světové bance v americkém Washingtonu. V ní se věnoval rozvoji finančního sektoru v rozvíjejících se ekonomikách. Na začátku února 1999 jej prezident Václav Havel jmenoval členem bankovní rady České národní banky [ČNB]. V bankovní radě zasedal do února 2005. Po odchodu z ČNB působil od září 2005 v Komerční bance jako výkonný ředitel pro interní audit. Od roku 2010 zastává také pozici manažera Auditu Société Générale pro střední Evropu pokrývající společnosti Skupiny SG v devíti zemích. Od dubna 2014 vede Penzijní společnost Komerční banky.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here