Zemědělská produkce v základních běžných cenách letos podle prvního odhadu činí 145,4 miliardy korun. Meziročně tak vzrostla o 3,1 procenta. Vyplývá to z prvního odhadu Českého statistického úřadu [ČSÚ] výsledků zemědělství za 2020.

Podnikatelský důchod ze zemědělské činnosti je meziročně vyšší o 11,2 %, jeho hodnota je odhadována na 19,1 miliardy korun. Hodnota rostlinné produkce letos podle ČSÚ dosáhla 82,8 miliardy korun. Vzrostla tak o 3,6 procenta.

„Na příznivém letošním vývoji rostlinné produkce se podílí zejména dobrá sklizeň obilovin, řepky, luskovin a krmných plodin. Cenový nárůst vykazují především technické plodiny a ovoce,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ Renata Vodičková.

Hodnota živočišné produkce se očekává ve výši 53,7 miliardy korun. To je o 1,7 procenta více než loni. A to díky vyšším hodnotám produkce vajec [+8,3 %] a mléka [+3,1 %].

Pachtovné roste dál

Hrubá přidaná hodnota v roce 2020 je kalkulována ve výši 48,9 mld. korun. To je meziročně o 8,4 procenta více. Vývoj ukazatele čisté přidané hodnoty má rostoucí tendenci o 15,0 procent na úroveň 29 mld. korun. Ostatní dotace na výrobu dosahují 35 mld. korun, jde o 1,1% meziroční nárůst. Na stránkách Eurostatu je mezinárodní srovnání.

Česká zemědělská produkce loni dosáhla 104,3 miliardy korun

Nákladové položky v zemědělství měly letos rostoucí trend. Odhad nárůstu mezispotřeby je o 0,6 procenta na 96,5 mld. korun. Náhrady zaměstnancům rostou o 5,8 procenta na 34,4 mld. korun. Předepsané pachtovné a ostatní nájemné z nemovitostí vzrostlo o dvě procenta na osm miliard korun.

Česká zemědělská krajina je jiná

Z hlediska výkonu zemědělské produkce je klíčové nastavení evropských dotací. Potíž ovšem je, že ty mají v příštích letech mířit zejména na podporu malých a středních podniků a zemědělců. Takových je v Česku oproti jiným zemím minimum. A to i vzhledem k historii, v níž v minulém století komunistická totalita rozvrátila v Česku tradiční zemědělství. Ostatně i to se snažil vysvětlil ministr zemědělství Miroslav Toman [ČSSD].

„Jsem rád, že jsem dnes mohl jednat s komisařem pro zemědělství a že jsem mu mohl vysvětlit specifika českého zemědělství. Myslím si, že je to velice důležité, protože naše zemědělství se se svojí strukturou výrazně liší od většiny evropských zemí,“ uvedl.

Žádný jednotný zemědělský trh v EU neexistuje, říká Jandejsek

Potvrdil, že Česko má nejvyšší průměrnou velikost zemědělských podniků v celé EU. Dosahuje 133 hektarů oproti průměru EU, který je 16 hektarů. Právnické osoby, mnoho z nich jsou velké podniky, přitom obhospodařují 70 procent zemědělské půdy. Významně se podílejí na živočišné výrobě a zaměstnávají 75 % všech osob pracujících v zemědělství.

„Na druhou stranu ČR patří ke státům s nejnižší spotřebou pesticidů a s podprůměrnou spotřebou průmyslových hnojiv. Celkově má mnohem nižší intenzitu hospodaření, než je v řadě zemí EU,“ upozorňuje ministr.

 –RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here