Bankovní identita je zde. Banky se sdružily při její implementaci

379
bankovni_identita
Foto: Pixabay.com

Česká spořitelna, Československá obchodní banka a Komerční banka získaly povolení Ministerstva vnitra ČR [MV ČR] na poskytování bankovní identity. Bankovní identita je online identifikační metoda komunikace státu a privátních subjektů. A právě teď ji banky spouští, jak říká Česká bankovní asociace [ČBA].

Bankovní identita je jedním z nejvýznamnějších digitalizačních projektů českého bankovního sektoru. Představuje jednoduchou, a především bezpečnou identifikační metodu, pomocí níž se klienti bank budou moci v online prostředí identifikovat stejně jednoduše, jako se přihlašují do svého elektronického bankovnictví. Zároveň tak i čerpat e-služby na webových portálech státu, potažmo veřejné správy, později i soukromých firem.

Jde o složitý proces, který žádná banka nemůže urychlit. Pochopitelnou komplikací je i to, že tento proces podstupuje několik bank najednou. A to samozřejmě za běžného provozu Národní identitní autority [NIA]. Proto 1. leden 2021, kdy zákon o bankách nabyl účinnosti, považujeme za pouhý milník, po kterém banky mohou tuto svou novou službu zpřístupňovat klientům,“ mírní nadšení gestor Komise digitalizace ČBA Pavel Kolář.

Podle něj v současné době o udělení akreditace MV ČR k poskytování bankovní identity usiluje několik dalších bank. Jde o velmi složitý proces prokazování způsobilosti poskytovat identitní služby. Proces akreditace je přitom dle jeho slov pouze první krok. Po jejím udělení musí banky vše technologicky připravit.

Co je teď a co bude pak

Řešení jednotlivých bank se tak na Portálu občana, který funguje jako vstupní brána k elektronickým službám státu, budou v nabídce s možnými způsoby přihlášení promítat postupně. Klienti prvních bank, které službu spouští, budou moci bankovní identitu jakožto metodu ověření při svém přihlašování na portál vyzkoušet v následujících týdnech. Další české banky službu plánují spustit v následujících měsících roku.

Digitální stopa se stala pevnou součástí našich životů

Přes Portál občana lze zažádat o výpis z bodového hodnocení řidiče nebo o výpis z rejstříku trestů. Letos půjde podat elektronickou žádost o nový řidičský průkaz. S pomocí své bankovní identity se občané budou moci v blízké době přihlásit nejen do Portálu občana, ale i na portál Moje daně.

Bankovní identita i pro weby soukromých společností

Podle ČBA banky nadále pracují na tom, aby jejich klienti mohli bankovní identitu využít i při čerpání služeb na online portálech soukromých společností. Jako jsou například provozovatelé e-shopů, telefonní operátoři, společnosti nabízející prodej energií [voda, plyn, elektřina]. Zjednodušeně všechny subjekty, které využijí „zasmluvnění“ služby identifikací klienta na dálku.

V tomto bodu se tuzemské banky sdružily. V Česku fungují dvě takováto uskupení: BankID – Bankovní identita, a.s. a Aliance pro bankovní identitu. Celkově sdružují šest bank. Podle Pavla Koláře je důležité, aby dotčené subjekty možnost bankovní identity implementovaly na své weby.

„Soukromé společnosti budou muset s bankami uzavřít také obchodní dohody vč. akceptace softwarových standardů. Předpokládáme, že vše na úrovni soukromých společností bude nabíhat ve třetím čtvrtletí tohoto roku,uzavřel Kolář.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here