Loni začalo v ČR podnikat 60 459 fyzických osob. To je o 3 343 živnostníků méně než předloni a zároveň nejméně za poslední čtyři roky. V roce 2020 ukončilo své podnikání 36 139 osob, což je o 11,5 tisíce méně než v roce 2019 a nejméně za posledních 10 let. Vyplývá to z analýzy Czech Credit Bureau [CRIF].

Podle ní byl loni počet přerušených živností nejvyšší za poslední čtyři roky. Svoji živnost přerušilo více než 100 tisíc podnikatelů, což je o 8,5 tisíce více než v roce 2019. Na konci roku 2020 bylo v České republice 1,05 milionu aktivních fyzických osob podnikatelů, nejvíce v Praze [174 tisíc] a nejméně v Karlovarském kraji [28 tisíc].

„V uplynulém roce začalo podnikat o pět procent méně fyzických osob než o rok dříve. V kontextu minulých let a aktuální ekonomické situace jde o zanedbatelný pokles. Počet nových živností se totiž od roku 2017 pohybuje pouze v rozmezí mezi 60 až 63 tisíci,“ říká analytička společnosti CRIF Věra Kameníčková.

Počet nových fyzických osob podnikatelů v letech 2019 a 2020

[Zdroj: Registr ekonomických subjektů, CRIF]

Zároveň dodává, že za meziročním poklesem stojí pouze tři měsíce: březen, duben a říjen. Podle ní docházelo spolu s vyhlášením nouzového stavu na jaře a na podzim k výraznému propadu nově založených živností, vždy šlo ale o přechodnou záležitost.

„Naopak třeba od června do září začalo v České republice podnikat výrazně více lidí, než bylo v těchto měsících obvyklé v uplynulých letech. Jedním z důvodů může být přechod části zaměstnanců do oborů, které nebyly důsledky pandemie příliš zasaženy, ale ve kterých je potřeba živnostenské oprávnění,“ tvrdí Kameníčková.

Nejvíce fyzických osob začalo se svým podnikáním, stejně jako v předchozích letech, v lednu, kdy jim živnostenské úřady vydaly v součtu 6 611 oprávnění. Nejméně naopak tradičně v prosinci, kdy začalo podnikat pouze 3 283 lidí.

Pandemie vedla k přerušení činnosti živnostníků

Zajímavý byl v uplynulém roce vývoj počtu přerušených a ukončených živností. Počet přerušených živností byl o desetinu vyšší než v roce 2019 a dokonce o pětinu vyšší než v roce 2018. Počet ukončených živností byl naopak o čtvrtinu nižší než v roce 2019 a nejnižší minimálně od roku 2010.

„Uplynulý rok byl pro řadu lidí rokem výrazné ekonomické nejistoty a ten letošní bude v mnoha ohledech podobný. Podnikatelé si tak pravděpodobně nechávají otevřená pomyslná zadní vrátka, aby případně živnostenské oprávnění zase mohli využívat. Proto raději volí přerušení živností namísto jejich ukončení,“ myslí si analytička.

Nejvíce lidí s podnikáním skončilo v lednu [4 816]. Nejméně naopak v prosinci [1 715], což je poměrně neobvyklé. Prosinec bývá tradičně měsícem s největším počtem ukončených živností. Proč je tomu letos naopak, není jasné. Může jít o kombinaci zmíněné opatrnosti a nouzového stavu.

Nejvíce živností podnikatelé letos přerušili tradičně v lednu [19 961] a potom v září [10 117], kdy podnikatelům skončilo přechodné období, během kterého nemuseli platit odvody na sociální a zdravotní pojištění.

„Právě v srpnu a v září jsme proto u přerušených živností zaznamenali nejvyšší nárůst oproti loňskému roku. V srpnu 2020 bylo přerušeno o 50 % více živností než o rok dříve a v září dokonce o 60 procent více,“ říká Kameníčková.

Nejohroženější obory v loňském roce

Loni ukončilo nebo přerušilo svoji živnost celkem 13 procent podnikatelů. Mezi jednotlivými obory panovaly výrazné rozdíly. U hlavních oborů trvale nebo dočasně skončilo nejvíce aktivních podnikatelů v administrativních činnostech, kde šlo o celou pětinu [20 %]. Pod administrativní činnosti spadají cestovní agentury, kanceláře i agentury zprostředkující zaměstnání a jiné.

V dopravě a skladování přerušilo nebo ukončilo svoji živnost 18 procent podnikatelů a v ubytování a stravování 16 procent živnostníků. Nejméně aktivních podnikatelů přerušilo a ukončilo živnost v odvětví distribuce vody, elektřiny, plynu a tepla, a to pět procent.

Obecně nejoblíbenějším oborem byl v uplynulém roce tradičně obchod, kde působilo 256 tisíc aktivních podnikatelů. Následovaly profesní, vědecké a technické činnosti, v nichž bylo 154 tisíc aktivních podnikatelů, a stavebnictví se 143 tisíci živnostníků.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here