Zemědělská produkce ČR loni vzrostla o 1,5 miliardy korun. Celkové výsledky zvýšila zejména produkce rostlinná, u které se odhaduje meziroční zvýšení o 2,3 procenta. Živočišná výroba mírně klesla o 0,6 procent, jak vyplývá z předběžných údajů Ústavu zemědělské ekonomiky a informací [ÚZEI].

Podle ústavu se celkově ve srovnání s předešlým rokem produkce zvýšila o jedno procento. I když se výsledek čisté přidané hodnoty díky příznivým klimatickým podmínkám a lepším sklizním loni zvýšil, konečná hodnota důchodu ze zemědělské činnosti klesla o 1,4 procenta na 19,8 miliardy korun.

Zhruba 57 procent z této částky připadá podnikům fyzických osob, pro které to je nejenom zisk, ale také zdroj prostředků na úhradu odměny za vlastní práci,“ uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman [ČSSD].

Podnikatelský důchod zemědělství klesl o čtvrt miliardy korun. Ukazatel podnikatelského důchodu je důchod ze zemědělské činnosti, od kterého jsou odečteny investiční dotace. Podnikatelský důchod loni meziročně klesl o 1,5 procenta na 16,7 miliardy korun. Z této hodnoty připadá přibližně 61% podíl podnikům fyzických osob.

Zemědělská produkce měla dobré klimatické podmínky

V roce 2020 celková zemědělská produkce vzrostla o 1,5 miliardy korun na 152,6 miliardy korun. A to, jak uvedlo Ministerstvo zemědělství ČR [MZe], hlavně díky dobrým klimatickým podmínkám. Na rostlinnou výrobu však mělo nepříznivý dopad přemnožení hraboše polního, který se loni rozšířil z Moravy do českých krajů. Nejvíce zasáhl Ústecký a Středočeský kraj, méně i další kraje.

Hraboš polní devastuje moravská pole

Zemědělství se v minulém roce muselo potýkat také s negativními dopady pandemie koronaviru, která měla vliv na pracovní síly v zemědělství i na ceny a odbyt zemědělských komodit. Celkovou produkci zvýšila zejména produkce rostlinná, u které se odhaduje meziroční zvýšení o 2,3 procenta. Živočišná produkce mírně klesla o 0,6 procent.

Africký mor prasat změnil poměry na unijním trhu s vepřovým

Meziročně se zvýšila hodnota produkce olejnin, cukrovky, ovoce, vína, krmných plodin, mléka a vajec. Snížení se očekává u obilovin, brambor, průmyslových plodin a hovězího masa. U produkce vepřového masa se předpokládají podobné výsledky jako v roce 2019.

Upřesněme, že odhad ÚZEI u živočišné výroby je v rozporu s předběžným odhadem Českého statistického úřadu. Podle něj se hodnota živočišné produkce za loňský rok očekává ve výši 53,7 miliardy korun. To je o 1,7 procenta více než loni. A to díky vyšším hodnotám produkce vajec [+8,3 %] a mléka [+3,1 %].

Zemědělská živočišná produkce letos rostla. Díky vejcím i mléku

Náklady a investiční dotace

Podle odhadu by měly celkové náklady meziročně vzrůst o tři miliardy korun na 180,2 miliardy korun. To je o 1,7 procenta. Největší podíl na nich má výrobní spotřeba, která by se měla meziročně zvýšit o 1,2 procenta. Externí náklady by měly růst rychlejším tempem o 2,6 procenta, a to zejména kvůli zvýšení mzdových nákladů a nájemného za půdu a budovy. Očekává se také navýšení hodnoty odpisů.

U provozních podpor se předpokládá meziroční zvýšení o necelá tři procenta. Navýšení ovlivnilo zvýšení kurzu eura, kterým se přepočítávají přímé platby. Investiční dotace by měly být na obdobné úrovni jako v roce 2019.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here