Ministerstvo pro místní rozvoj [MMR] začalo přijímat žádosti o dotace v programu Podpora bydlení 2021. A to v oblasti podpory – Podporované byty, Bytové domy bez bariér a Technická infrastruktura. Alokace MMR činí půl miliardy korun.

MMR v programu Podpora bydlení vypsalo tři výzvy. Žádosti o dotace bude přijímat do 9. dubna 2021 do 12:00. Výzva z podprogramu Podporované byty má dva dotační tituly. A to Pečovatelský byt a Komunitní dům seniorů. Cílem výzvy je podpořit vznik Pečovatelských bytů nebo bytů v Komunitním domě seniorů. To je podporovaných bytů sloužících k poskytování sociálního bydlení pro seniory a pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace [věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života]. Na výstavbu jednoho bytu lze získat dotaci až 600 tisíc korun. Výše alokace pro tuto výzvu je 250 milionů korun.

Bytové domy bez bariér

Výzva z podprogramu Bytové domy bez bariér je zaměřena na podporu odstraňování bariér při vstupu do bytového domu a do výtahu. Dále pak i na výstavbu osobních výtahů v domech se čtyřmi a více nadzemními podlažími, které nejsou vybaveny výtahy a nikdy nebyly. Podmínkou jsou stavebně technické předpoklady. Dotace je poskytována ve výši 50 procent uznatelných výdajů na realizaci akce. Maximální dotace je 200 tisíc korun v případě bezbariérových úprav přístupu do bytového domu.  U výtahu je maximální dotace 800 tisíc korun v případě výstavby osobního výtahu pro jeden vchod do bytového domu. Výše alokace pro tuto výzvu je 200 milionů korun.

MMR a podpora stavebním parcelám

Výzva z podprogramu Technická infrastruktura nabízí dotace na technickou infrastrukturu obcím. To je na výstavbu vodovodu, kanalizace a komunikace. Cílem je rozšířit nabídku zainvestovaných stavebních pozemků pro následnou výstavbu bytových a rodinných domů. Maximální výše dotace je 80 tisíc korun na jeden stavební pozemek zainvestovaný z uvedeného podprogramu, na kterém následně vzniknou rodinné nebo bytové domy. Výše alokace pro tuto výzvu je 50 milionů korun.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here