Ministerstvo financí ČR [MF ČR] odhadlo ve své aktuální Makroekonomické predikci ČR loňský propad ekonomiky na 6,1 procenta. Letošní růst predikce MF ČR tipuje na 3,1 procenta. V letošním fiskálním výhledu pak počítá se zvýšením zadlužení na 43,3 procenta českého hrubého domácího produktu [HDP].

Ministerstvo ve své predikci uvedlo, že loni došlo k poklesu pravděpodobně ve všech oblastech poptávky s výjimkou veřejných výdajů.

„Díky robustní vládní pomoci domácnostem, firmám, municipalitám nebo zdravotnímu systému, která v loňském roce činila pět procent HDP, se nám podařilo snížit propad ekonomiky,“ řekla v této souvislosti ministryně financí Alena Schillerová [za ANO].

Predikce uvádí, že česká ekonomika v průběhu krátké přestávky mezi 1. a 2. vlnou epidemie zaznamenala silné oživení. Reálný hrubý domácí produkt očištěný o sezónní a kalendářní vlivy ve 3. čtvrtletí 2020 vzrostl mezičtvrtletně o výrazných 6,9 procenta. Jeho meziroční pokles se zmírnil z 10,8 procenta ve 2. čtvrtletí na 5,0 procent ve 3. čtvrtletí.

Predikce MF ČR
2018 2019 2020 2021 2020 2021
Aktuální predikce Minulá predikce
Nominální hrubý domácí produkt mld. Kč, b.c. 5 410 5 749 5 613 5 874 5 561 5 860
  růst v %, b.c. 5,8 6,3 -2,4 4,7 -3,3 5,4
Reálný hrubý domácí produkt růst v %, s.c. 3,2 2,3 -6,1 3,1 -6,6 3,9
Spotřeba domácností růst v %, s.c. 3,5 3,0 -5,1 3,3 -5,0 2,2
Spotřeba vládních institucí růst v %, s.c. 3,8 2,2 2,1 2,9 3,8 2,9
Tvorba hrubého fixního kapitálu růst v %, s.c. 10,0 2,3 -8,2 3,8 -7,5 3,0
Příspěvek čistých vývozů k růstu HDP p.b., s.c. -1,2 0,0 -0,6 -0,1 -1,7 0,9
Příspěvek změny zásob k růstu HDP p.b., s.c. -0,5 -0,2 -1,4 0,0 -1,3 0,6
Deflátor HDP růst v % 2,6 3,9 4,0 1,5 3,6 1,4
Míra inflace spotřebitelských cen průměr v % 2,1 2,8 3,2 1,9 3,2 1,9
Zaměstnanost [VŠPS] růst v % 1,4 0,2 -1,1 -0,6 -1,2 -0,7
Míra nezaměstnanosti [VŠPS] průměr v % 2,2 2,0 2,6 3,3 2,6 3,4
Objem mezd a platů [dom. koncept] růst v %, b.c. 9,6 6,7 0,2 1,2 -1,9 0,8
Saldo běžného účtu
% HDP 0,4 -0,3 3,6 1,4 0,3 0,4
Saldo sektoru vládních institucí % HDP 0,9 0,3 -5,8 -6,6 -6,4 -4,9
Předpoklady:          
Měnový kurz CZK/EUR   25,6 25,7 26,4 26,1 26,3 25,8
Dlouhodobé úrokové sazby % p.a. 2,0 1,5 1,1 1,2 1,1 0,9
Ropa Brent USD/barel 71 64 42 51 42 48
HDP eurozóny růst v %, s.c. 1,9 1,3 -7,3 3,6 -9,0 5,4

[Zdroj: MF ČR]

Na straně užití byl nejdůležitějším faktorem výsledek zahraničního obchodu s příspěvkem k meziročnímu růstu HDP ve výši +1,2 p. b. Ten byl dán obnoveným růstem produkce v exportním průmyslu, především pak v automobilovém. Na druhé straně meziročně klesla spotřeba domácností [-3,9 %]. Na vině bylo jak snížení reálného objemu mezd a platů, tak i přetrvávající vysoká míra úspor z důvodu zvýšené nejistoty ohledně dalšího vývoje.

Co očekává predikce MF ČR

Predikce MF ČR předpokládá zlepšení epidemické situace díky očkování proti covidu-19. Dále čeká obnovení růstu v zahraničí, to je, že by česká ekonomika měla již od druhého letošního čtvrtletí 2021 pozvolna oživovat a postupně kompenzovat předchozí šok do agregátní poptávky i nabídky.

„Hospodářský růst by v roce 2021 mohl dosáhnout 3,1 procenta,“ uvádí dokument.

Hodnotí i vývoji inflace, která loni činila 3,2 procenta. Dokument tvrdí, že meziroční růst spotřebitelských cen v posledních měsících viditelně zpomalil: „Pokles spotřebitelské poptávky začal pozvolna převažovat nad vlivy na nabídkové straně ekonomiky a současně viditelně zpomalil růst cen potravin. V letošním roce by s výjimkou ceny ropy měly chybět podstatnější proinflační faktory a inflace by v důsledku poklesu jednotkových nákladů práce a přetrvávající záporné mezery výstupu měla zvolnit na 1,9 procenta.“

Zadlužení a trh práce

MF ČR odhadlo ve svém fiskálním výhledu loňské saldo hospodaření sektoru vládních institucí ve výši 5,8 procenta vůči HDP. Zadlužení vzrostlo na 38,3 procenta HDP. Pokračující epidemie a masivní stimulační opatření pak letos zvýší deficit na 6,6 procenta HDP. To prohloubí úroveň zadlužení na 43,3 procenta HDP.

Podle výpočtů MF ČR dosáhla mezinárodně srovnatelná míra nezaměstnanosti v loňském roce 2,6 procenta. Zpožděné efekty ekonomického propadu a postupné omezování opatření udržujících zaměstnanost by měly letos míru nezaměstnanosti zvýšit na 3,3 procenta.

V případě nezaměstnanosti úřad uvádí, že i přes určitý nárůst, se pohybuje na podstatně nižší úrovni, než by odpovídalo současnému propadu ekonomiky. Což má ale i přímou souvislost s podpůrnými vládními programy.

Jaká jsou rizika

Hlavním negativním faktorem pro Českou republiku i ostatní ekonomiky je podle MF ČR vývoj epidemické situace a průběh vakcinace obyvatelstva. Úřad upozorňuje na určité nejistoty v oblasti mezinárodního obchodu. A to navzdory dosažení dohody mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím o budoucím uspořádání vzájemných vztahů. Mezi vnitřní rizika patří vývoj v automobilovém průmyslu, reakce trhu práce na možné strukturální změny v ekonomice, nadhodnocení rezidenčních nemovitostí a případný nárůst nesplácených úvěrů.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here