Předloni skončilo na skládkách v Česku 3,6 miliony tun odpadu

48
odpadu
Foto: Pixabay.com

Česko v roce 2019 vyprodukovalo 37 milionů tun odpadu. Z celkového množství odpadu tvořil 14,4 % odpad komunální. Na jednoho obyvatele České republiky tak připadalo v průměru 499 kilogramů vyprodukovaného komunálního odpadu. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu [ČSÚ].

Produkce komunálního odpadu představovala v roce 2019 hodnotu 5,3 miliony tun. Více než 71 procent [3,8 mil. tun] pochází z obcí. Z celkového objemu odpadu představoval 1,5 mil. tun nebezpečný odpad. V roce 2019 se do České republiky také dovezlo 2,6 miliony tun odpadu, z toho 44 tisíce tun nebezpečného, a vyvezlo 3,4 miliony tun.

Nejvíce odpadu se vyprodukovalo ve Středočeském kraji a Praze. Tam objem překročil pět milionů tun. Nejméně odpadu připadalo na Karlovarský kraj s více než 680 tisíci tun.

Z hlediska konečného nakládání se u nás v roce 2019 až 15,1 miliony tun odpadu materiálově recyklovalo. 1,3 miliony tun se využilo energeticky a zhruba jeden milion tun odpadu se zkompostovalo. Na skládkách skončilo 3,6 miliony tun. Evropská unie po České republice požaduje, aby docela ustoupila od skládkování a odpad naopak zpětně využívala.

Zákon o odpadu a jeho využívání v ČR

Kvůli specifickým vlastnostem a různému riziku ohrožení životního prostředí vyžaduje každý tok odpadů speciální nakládání. Základní pravidla pro nakládání s odpady jsou stanovena zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcími právními předpisy.

Cíle pro nakládání s odpady a opatření pro jejich dosažení jsou stanoveny Plánem odpadového hospodářství České republiky [POH ČR]. Jeho plnění je vyhodnocováno prostřednictvím Hodnotících zpráv. S Plánem odpadového hospodářství ČR musí být v souladu také plány odpadového hospodářství krajů.

Oblast nakládání s odpady zahrnuje i přeshraniční přepravu odpadů z ČR a do ČR či přes její hranice. Přeshraniční přepravu upravují právní předpisy EU. Přitom je povolována v rámci správního řízení tak, aby se minimalizovaly rizika a dopady na životní prostředí.

Odpadové hospodářství jako příležitost pro české firmy

Odpadové hospodářství je lukrativní sektor nyní i do budoucna. To potvrzuje příklad české rodinné firmy, která uspěla v mezinárodním kole soutěže inovací – Quality Innovation. V kategorii Inovace oběhového hospodářství a uhlíkové neutrality získala Prize Winner za vysoce kvalitní polyesterové vlákno Sofisil. To vyrábí z PET lahví sesbíraných ze světového oceánu a jeho pobřeží.

Dodejme, že v roce 2020 se soutěže v mezinárodním kole účastnilo celkem 416 inovací a nejlepších 25 získalo ocenění. Firmy z ČR se mezinárodního kola zúčastnily už poosmé.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here